Poradnik prawny

prawa wynajmującego (uwagi ogólne)

Z Nowym Rokiem postanowiliśmy rozpocząć na naszym blogu cykl artykułów przybliżających Wam aspekty prawne codziennych spraw każdego z nas.

W pierwszej kolejności omówię kilka praktycznych kwestii związanych z najmem lokali mieszkalnych. Jesteś właścicielem lokalu, który nie jest Ci potrzebny do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych? Chciałbyś na nim trochę zarobić? Jak? Oczywiście wynaj...

więcej

Błąd medyczny – czy podpisanie oświadczenia, w którym zrzekamy się dochodzenia roszczeń zamyka drogę sądową?

Z błędem medycznym lub inaczej zwanym błędem w sztuce lekarskiej mamy do czynienia zarówno w przypadku błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym operacyjnego), jak również błędu diagnostycznego (błędnego rozpoznania), o czym traktuje Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 roku, wydany w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt V Aca 713/14. Zatem, dochodzenie roszczeń z zakresu błędu medycznego będzie uzasadnione w przypadku nieprawidłowo przeprowadzon...

więcej

Jak wydziedziczyć?

Spadkodawca może wydziedziczyć swoich zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka oraz rodziców. Wydziedziczenie musi nastąpić w testamencie, w którym spadkodawca powinien wskazać przyczynę wydziedziczenia.

Wydziedziczenie może mieć miejsce wyłącznie w razie wystąpienia jednej z przesłanek, określonych w art. 1008 kodeksu cywilnego. Takimi przesłankami wydziedziczenia są:

więcej
Podział majątku

Podział majątku

Majątek można podzielić po ustaniu małżeństwa przez rozwód, orzeczeniu separacji lub po zawarciu umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Podziału możnadokonać na zgodny wniosek stron przed notariuszem, co będzie szybkie, ale droższe bowiem wynagrodzenie notariusza liczone jest procentem od wartości dzielonego majątku jak i przed sądem. Przy zgodnym projekcie podziału opłata sądowa  jest stała i wynosi 300 zł.

więcej

Możesz wygrać z bankiem

   Nie często spotykam się z klientem pewnym, że wygra sprawę przed sądem.Kilka miesięcy temu podczas spotkania lokalnych przedsiębiorców w Piasecznie podeszła do mnie mieszkanka Józefosławia, Pani Monika i bardzo szybko przekonała mnie, abym reprezentowała ją  w sądzie w sprawie przeciwko Bankowi. Siedem lat temu p. Monika zdecydowała się na kupno mieszkania na osiedlu w Józefosławiu. W celu sfinasnowania zakupu podjęła dec...

więcej

Wywiad detektywa, dowody z nagrań rozmów i rejestracja billingów - jako dowód w sprawie rozwodowej

   Coraz częściej w sprawach rozwodowych spotykamy się z sytuacją, w której strona przedstawia na dowód winy współmałżonka wywiad detektywistyczny zawierający obciążające informację o niewiernym małżonku. Wywiady te mogą zawierać bardzo szczegółowe informacje - włącznie z billingiem rozmów i podsłuchami rozmów. Nie oceniając moralnie tego typu postępowania - istotny jest również aspekt prawny takiego d...

więcej

Współwłasność - ułatwienie czy przeszkoda?

O współwłasności można mówić wówczas, gdy  własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.  Artykuł ten dotyczy wyłącznie współwłasności w częściach ułamkowych, pomija współwłasność łączną (to jest wspólność majątkową małżeńską i wspólność majątku wspólników spółki cywilnej).

Czy warto znieść współwłasność? Powyższe pytanie oraz zagadnienie będące ty...

więcej
Odszkodowanie za wypadek dziecka w trakcie zabawy i zajęć rekreacyjnych

Odszkodowanie za wypadek dziecka w trakcie zabawy i zajęć rekreacyjnych

Ogromnymi krokami zbliżają się wakacje. Dla dzieci jest to okres wypoczynku, ale również zabawy i aktywnego spędzania czasu. Niektóre z nich wyjadą z rodzicami nad morze lub w góry, inne wyjadą na kolonie lub obozy sportowe, inne z kolei wykorzystają wolny czas, korzystając z lokalnych atrakcji.

W okresie letnim prawdziwe oblężenie przeżywają wszelkie atrakcje przygotowane zarówno...

więcej

Skuteczne unikanie sporu sądowego w branży budowlanej

 

Opisane powyżej instrumenty prawne i postanowienia kontraktowe to tylko niektóre z całej gamy rozwiązań praktycznych, które minimalizują ryzyko sporu sądowego, a jeśli już do takiego sporu dojdzie – zwiększają s...

więcej

Brak wykorzystywania dostępnych narzędzi prawnych w umowach o roboty budowlane

Realizując umowę o roboty budowlane podmioty będące np. podwykonawcami bardzo rzadko przywiązują wagę do tego, czy zamawiający wyraził zgodę na ich zaangażowanie. Często również zdarza się, że podwykonawcy wiedzą, że inwestor powinien być poinformowany o ich udziale, ale rezygnują z uzyskania takiej zgody, gdyż jej uzyskanie byłoby niemożliwe i realnie oznaczałoby zrezygnowanie z kontraktu.

Konsekwencje takich zaniedbań mogą być dotkliwe i z...

więcej

Odpowiednie udokumentowanie wprowadzanych zmian do umowy o roboty budowlane.

Zmiany w trakcie realizacji umowy

W praktyce, zwłaszcza przy skomplikowanych i wieloetapowych inwestycjach, w trakcie wykonywania robót wprowadzane są zmiany w dokumentacji projektowej . Powoduje to, że zmieniają się zakresy prac poszczególnych wykonawców zaangażowanych w realizację inwestycji, a w efekcie, że pojawiają się roszczenia o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia....

więcej

Dobra umowa o roboty budowlane istotnie zmniejsza ryzyko sporu sądowego

Umowa jako czynnik zmniejszający ryzyko

Najważniejszym dokumentem w toku realizacji inwestycji budowlanej jest umowa o roboty budowlane, która – prawidłowo skonstruowana – jest bazą pozwalającą uniknąć nieporozumień i sporów. Innymi słowy, d obra umowa istotnie zmniejsza ryzyko sporu sądowego.

Z pr...

więcej

Dochodzenia zapłaty wynagrodzenia w branży budowalnej

W branży budowlanej sukces związany z zawarciem i realizacją kontraktu często wiąże się z koniecznością dochodzenia zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej. Niechlubnym przykładem są tutaj firmy zaangażowane w budowę stadionów na Euro 2012 czy infrastruktury drogowej. Wiele z nich albo do dzisiaj nie otrzymało umówionego wynagrodzenia i dochodzi zapłaty w sądzie albo musiało iść na dalekie ustępstwa w celu polubownego wyegzekwowania choćby częś...

więcej
Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

W praktyce zdarza się niejednokrotnie sprawa, w której rodzice małoletniego dziecka są w konflikcie i osoby te nie zawarły nigdy formalnego związku, a jeden z rodziców nie ma możliwości spotkać się z dzieckiem, ponieważ utrudnia to druga strona.

Jeśli kontakty są przypadkowe i nieadekwatne do potrzeb dziecka, kierując się jego dobrem, można sądownie określić sposób tych kontaktów, aby zagwarantować sobie prawo do ich regularn...

więcej

Popularne artykuły

Upadłość konsumencka szansą na umorzenie długów

Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej bądź czytając pytania użytkowników portalu specprawnik.pl spotykam się z pytaniem co robić, gdy wpadnie się w długi, których nie jest si...

Bezpłatna pomoc prawna kontra darmowe porady w Specprawniku. Gdzie szukać pomocy?

Darmowy system pomocy prawnej działa na terenie całej Polski już od ponad 2 lat. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która zakłada nieo...

Uważaj kogo wskazujesz we wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości!

Charakter spraw o zasiedzenie wymaga gruntownej analizy dokumentacji nie tylko dotyczącej nieruchomości, ale również dotyczących wszystkich osób zainteresowanych. Konieczne jes...

Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy.   Zmiany w Kodeksie pracy – znikną umowy cywilnoprawne oraz zostanie wyrównany czas urlopów dla wszystkich pracownik...

Czy warto składać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zatrzymali Cię w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu? Spowodowałeś kolizję a Policja zatrzymała Ci prawo jazdy? Po kilkunastu dniach listonosz przynosi polecony a w nim postanowienie Sądu l...

Copyright © 2013 - 2018 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.