Koszty szkoleń okresowych kierowców

Jeżeli prowadzisz firmę transportową, to na pewno zatrudniasz kierowców. Muszą oni mieć odpowiednie prawo jazdy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu, a także badania lekarskie i psychologiczne.

Szkolenia kierwoców

Kierowca musi jednak co jakiś czas odnawaić swoje badania oraz szkolenia.

Zdarzają się sytuacje, że pracodawca pokrywa koszty szkolenia, ale tylko pierwszego - wtedy kiedy zatrudnia pracownika. Potem już przerzuca ten obowiązek na pracownika.

Nic w tym dziwnego - skoro pracownik chce być kierowcą, to powinien dysponować odpowiednimi kursami i zaświadczeniami.

Jeden z klientów zadał mi jednak pytanie, czy aby na pewno nie powinien on płacić za takie szkolenie pracownikowi? Przecież to on go zatrudnia i korzysta z jego umiejętności.

Obowiązki pracodawcy

Z przepisów prawa pracy wynika, że pracodawca ponosi koszty badań lekarskich i badań związanych ze zdrowiem pracowników. Dotyczy to badań wstępnych (przed przyjęciem do pracy), ale także kolejnych - okresowych.

Pracodawa nie może obarczyć tymi kosztami pracownika. Jeżeli to zrobi, naraża się na grzywnę i interwencję Państwowej Inspekcji Pracy. I nie dziwiłbym się żadnemu pracownikowi, gdyby zawiadomił PIP w takiej sytuacji.

Koszty szkoleń okresowych kierowców

Jeżeli jednak chodzi o szkolenia okresowe, które kierowca musi przejść co 5 lat (a jeżeli jest po 60 roku życia, to co 30 miesięcy), to sytuacja wygląda inaczej.

Pracodawca nie ma obowiązku pokrywania takich kosztów. Przepisy ustawy o transporcie drogowym jasno stanowią, że pracodawca może takie koszty ponieść. Może, czyli nie musi.

Umowa lojalnościowa

W przypadku gdyby pracodawca zdecydował się ponieść koszty szkolenia okresowego, zalecałbym podpisanie umowy lojalnościowej z pracownikiem. Zobowiązałbym pracownika do pracy przez pewien okresy w mojej spółce, skoro zapłaciłem za jego szkolenia spore pieniądze

Gdyby pracownik chciał rozwiązać umowę wcześniej (ma takie praw przecież), to musiałby zwrócić mi koszty szkolenia.

Oczywiście, wszystko zależy od relacji w firmie i to jakich zatrudniamy kierowców. Umowa lojalnościowa jest jedynie przykładem, z któego można skorzystać i się zabezpieczyć.

Jeżeli macie pytania, zapraszam do kontaktu m.kozlowski@ewslegal.pl