Radca prawny Grzegorz Kantecki, Warszawa
PREMIUM

Ocena

4,9

Podziękowanie

1
Dodaj opinię

Grzegorz KanteckiRadca prawny

(Od 2010)
Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego
Odpowiada w ciągu 8 godzin
ul. Aleja Przyjaciół 1 lok. 12, 00-565 Warszawa

Radca prawny Grzegorz Kantecki świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych, głównie w zakresie sporządzania, negocjowania i opiniowania umów handlowych oraz prowadzenia sporów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz w negocjowaniu polubownych porozumień. Występuje także w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych. Poprzez ciężką pracę, zaangażowanie i odpowiedzialność mecenas Kantecki zdobył zaufanie Klientów, którzy doceniają jego indywidualne i rzetelne podejście do każdej sprawy. On z kolei ceni Klientów i ich czas, dlatego jego priorytetem jest udzielanie konkretnych, praktycznych i przystępnych porad prawnych, przy zachowaniu najwyższych standardów. Jestem przekonany, że Kancelarii uda się w pełni sprostać stawianym wymaganiom i przyczynić się do Państwa sukcesów.

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Rekomendacje: Kancelarie Prawne Pasieka Derlikowski Brzozowska oraz Gintowt Adwokaci Radcowie, jak i szereg spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych
Inne uwagi: Elastyczność, skrupulatność, terminowość

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 33 opinie

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
250,0 zł + 23% VAT
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Sprawy przeprowadzone

 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (5)
  • Reprezentacja założycieli w dwóch transakcjach, zakończonych porozumieniami kapitałowymi z funduszami private equity. Spółki objęte inwestycjami są liderami na rynku usług płatniczych oraz portfeli cyfrowych. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmowała m. in. przygotowanie oraz wynegocjowanie ostatecznej treści korporacyjnej dokumentacji, stanowiącej podstawę zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Doradztwo prawne przy zawieraniu umowy najmu ponad 2.000 m2 biurowca.
  • Opiniowanie umowy kredytowej oraz ubezpieczeniowej dużej spółki kapitałowej.
  • Opiniowanie i negocjacje dużej umowy wdrożeniowej z zakresu IT.
  • Sporządzenie umowy na globalną obsługę księgową spółek zależnych Klienta
 • Praca (4)
  • Sporządzenie opinii prawnej i prezentacji dotyczącej instytucji godzin nadliczbowych uregulowanej w prawie pracy.
  • Doradztwo prawne w zakresie rozwiązania stosunku pracy.
  • Projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, dobrych praktyk pracodawców, itp.
  • Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.
 • Nieruchomości (4)
  • Obsługa prawna przy sprzedaży ponad 10 ha nieruchomości na cele naukowe.
  • Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości
  • Postępowanie o zasiedzenie służebności
  • Zakwestionowanie warunków zabudowy inwestycyjnej
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (4)
  • Doprowadzenie do oddalenia powództwa o zasądzenie kary umownej w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych z tytułu rzekomego naruszenia klauzuli o zakazie konkurencji funkcjonującej pomiędzy współpracującymi ze sobą firmami.
  • Doprowadzenie do umorzenia powództwa o zapłatę kary umownej w wysokości 200.000 PLN tytułem rzekomego naruszenia umowy inwestycyjnej przez głównego pomysłodawcę przedsięwzięcia biznesowego.
  • Wystąpienie w imieniu oskarżyciela posiłkowego będącego dużym producentem farmaceutycznym, doprowadzenie w postępowaniu karnym do zasądzenia na jego rzecz kwoty 50.000 PLN tytułem nawiązki za wprowadzanie do obrotu podrobionych produktów leczniczych.
  • Postępowanie o zapłatę za wykonane prace remontowe
 • Inne (3)
  • Doprowadzenie do pozytywnego dla producenta zakończenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie w sprawie umieszczania środka ochrony roślin („śor”) w ilości mniejszej niż wskazana w zezwoleniu na wprowadzenie tego środka do obrotu wielkość opakowania.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie przejęcia dużego podmiotu z sektora chemicznego.
  • Sporządzenie umowy na globalną obsługę księgową spółek zależnych Klienta.
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (3)
  • Wystąpienie w imieniu oskarżyciela posiłkowego będącego dużą firmą spedycyjną, doprowadzenie w postępowaniu karnym do zasądzenia na jego rzecz kwoty ponad 30.000 PLN tytułem pełnego naprawienia szkody za wyłudzenie usług transportowych.
  • Obrona w postępowaniu o zamianę kary ograniczenia wolności na więzienie
  • Obrona w postępowaniu o posiadanie narkotyków
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (3)
  • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego
  • Ubezwłasnowolnienie osoby pełnoletniej
  • Postępowanie o ustanowienie alimentów
 • Własność intelektualna (2)
  • Sporządzenie pełnej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych.
  • Reprezentacja poszkodowanego w sprawie wprowadzenia na rynek podrobionych środków ochrony roślin o wartości kilku milionów złotych.
 • Spadki i testamenty (2)
  • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • Postępowanie o zachowek
 • Majątek i Podatki (2)
  • Reprezentacja w sprawie naprawienia wyrządzonej przez prokurenta szkody o znacznej wartości.
  • Przygotowanie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (2)
  • Zakładanie, przekształcanie i likwidowanie spółek prawa handlowego
  • Przygotowanie planu i reprezentacja spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Zamówienia Publiczne (1)
  • Audyt postępowań przetargowych prowadzony na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • Opiniowanie umowy kredytowej oraz ubezpieczeniowej dużej spółki kapitałowej
 • RODO (1)
  • Sporządzenie pełnej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Postępowanie przeciwko ubezpieczycielowi o naprawienie szkody
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • Przygotowanie przedsięwzięcia typuj joint venture
 • Podatki (kontakty z urzędami) (1)
  • Sporządzenie wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Doprowadzenie do oddalenia roszczenia kolejnego byłego pracownika dużego koncernu farmaceutyczno-chemicznego o odszkodowanie w związku z rzekomym rozwiązaniem umowy o pracę w sposób niezgodny z prawem. Tym razem głównym przedmiotem sporu była skuteczność zwolnienia lekarskiego, przedstawionego przez pracownika już po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Przestępstwa i wykroczenia
 • Sprawy bankowe
 • Inne

Publikacje zobacz wszystkie

Optymalizacja nieściągalnych wierzytelności

Nieodzyskanie wynagrodzenia za wykonaną usługę zdarzyło się chyba każdemu przedsiębiorcy. Pomimo co raz lepszych narzędzi do weryfikacji kontrahentów nie można wszystkiego przewidzieć. Standardem jest zapłata dopiero po ...

Nie wszystko złoto, co się świeci

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r. (sygn. akt: I PK 72/16) stanął w obronie osób, które były przedmiotem fikcyjnych transferów w ramach tzw. outsourcingu pracowniczego. Celem rze...

Dłuższy termin na pozwy związane z dyskryminacją

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął bardzo korzystną dla pracowników uchwałę w dniu 28 września 2016 r. (sygn. akt: III PZP 3/16), mocą której zaakceptował możliwość wniesienia powód...

Gromadzenie informacji służbowych przez pracowników

Podstawowym środkiem komunikacji wewnątrz każdej organizacji jest poczta elektroniczna. Popularne e-maile stanowią bardzo częsty środek dowodowy w postępowaniach sądowych toczących się pomiędzy pracodawcami, a pracownikami. Dowód...

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i konkretna odpowiedz na moje pytanie udzielona w sposob zrozumialy i latwy.polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam, otrzymałem odpowiedź na moje pytanie, lecz bez uzasadnienia prawnego (podstawy prawnej)

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Mimo, że podczas rozmowy telefonicznej zabrakło odpowiedzi na moje pytania, to zostały jeszcze tego samego dnia przesłane w wiadomości email

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Merytoryczna i rzeczowa odpowiedź na pytanie.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam Pana Grzegorza i dziękuje za pomoc.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 226)