Poradnik prawny - Działalność gospodarcza

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń), spowodowaną np. nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, lotniczym …

CZYTAJ WIĘCEJ

Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) to środek prawny, służący klientowi podmiotu rynku finansowego. Zarówno samo pojecie "reklamacja" jak i "klient podmiotu rynku finansowego" a także …

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne artykuły

Jak uchylić alimenty?

Stosunkowo łatwo określić jest moment, od którego należy płacić alimenty. Najczęściej będzie to określona data, wskazana w prawomocnym wyroku wydanym w sprawie o rozwód czy też w sprawie…

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Upadłość konsumencka pozwala upadłemu na uzyskanie oddłu…

Nadchodzi rządowe wsparcie dla stacji ładowania "elektryków"

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod koniec grudnia 2020 r. pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do …

Jak otworzyć własną stację ładowania pojazdów elektrycznych? Cz. 1

Ostatnio na naszych ulicach coraz częściej możemy spotkać elektryczne samochody. Korzyści z tego zjawiska wynikające są oczywiste – to  brak szkodliwych spalin i mniej hałasu.…

Dyspozycja na wypadek śmierci

Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci? Jest to dyspozycja, której celem jest zagwarantowanie wpłaty o…

Copyright © 2013 - 2021 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.