Testament

DZIEDZICZENIE SPADKU - DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE
reguluje Kodeks cywilny, ustawa stanowi, że w pierwszej kolejnosci na wypadek smierci rozporzadzac majątkiem można poprzez testament. Warunkiem tego, aby testament był ważny musi byc to, żeby zawierał on rozrządzenie tylko jednego spadkodawcy, ktory posiadał pełną zdolność do czynnosci prawnych. Rozróżniamy dwie podstawowe formy testamentów:
Testamenty zwykle sporzadzone przez spadkodawcę własnoręcznie podpisane i opatrzone da ta, testamenty sporzadzone moga byc w formie aktu notarialnego lub ustnie w obecnosci dwoch swiadkow.
Testamenty szczegolne w sytuacji, gdy istnieje obawa szybkiej smierci spadkodawcy polegaja na oswiadczeniu ostatniej woli ustnie w obecnosci co najmniej trzech swiadkow.
Moga byc sporzadzane w czasie podrozy na polskim statku morskim lub w samolocie przed dowodca statku lub jego zastepca w ten sposob, ze spadkodawca wypowiada swoja wole dowodcy statku lub jego zastepcy w obecnosci dwoch swiadkow.
Testamenty wojskowe sporzadzane sa w szczegolnej formie w sprawie testamentow wojskowych
Testament moze byc w kazdej chwili odwolany przez spadkodawce w calosci lub poszczegolnych jego częściach.