Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, nie tworzy się majątek wspólny i wyłączona jest  odpowiedzialność za długi współmałżonka. Rozdzielność majątkową małżeńską można wprowadzić umową jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Umowa ta powszechnie nazywana jest intercyzą. Na zawarcie umowy majątkowej potrzebna jest zgoda drugiego współmałżonka.

Umową majątkową nie można wprowadzić rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, są jednak sytuacje, kiedy jest to niezbędne. Wtedy w grę wchodzi orzeczenie sądu,  podobnie jest  gdy współmałżonek nie wyraża zgody na podpisanie intercyzy.

Według  art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważne powody to przykładowo: hazard,  trwonienie majątku, porzucenie rodziny.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wniesienia pozwu, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Często zdarza się, że małżonkowie oboje zgodnie wnoszą o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.  Intercyza czy przymusowa rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na dziedziczenie po małżonku.