Poradnik prawny

Odpowiednie udokumentowanie wprowadzanych zmian do umowy o roboty budowlane.

Zmiany w trakcie realizacji umowy

W praktyce, zwłaszcza przy skomplikowanych i wieloetapowych inwestycjach, w trakcie wykonywania robót wprowadzane są zmiany w dokumentacji projektowej . Powoduje to, że zmieniają się zakresy prac poszczególnych wykonawców zaangażowanych w realizację inwestycji, a w efekcie, że pojawiają się roszczenia o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia....

więcej

Dobra umowa o roboty budowlane istotnie zmniejsza ryzyko sporu sądowego

Umowa jako czynnik zmniejszający ryzyko

Najważniejszym dokumentem w toku realizacji inwestycji budowlanej jest umowa o roboty budowlane, która – prawidłowo skonstruowana – jest bazą pozwalającą uniknąć nieporozumień i sporów. Innymi słowy, d obra umowa istotnie zmniejsza ryzyko sporu sądowego.

Z pr...

więcej

Dochodzenia zapłaty wynagrodzenia w branży budowalnej

W branży budowlanej sukces związany z zawarciem i realizacją kontraktu często wiąże się z koniecznością dochodzenia zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej. Niechlubnym przykładem są tutaj firmy zaangażowane w budowę stadionów na Euro 2012 czy infrastruktury drogowej. Wiele z nich albo do dzisiaj nie otrzymało umówionego wynagrodzenia i dochodzi zapłaty w sądzie albo musiało iść na dalekie ustępstwa w celu polubownego wyegzekwowania choćby częś...

więcej
Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

W praktyce zdarza się niejednokrotnie sprawa, w której rodzice małoletniego dziecka są w konflikcie i osoby te nie zawarły nigdy formalnego związku, a jeden z rodziców nie ma możliwości spotkać się z dzieckiem, ponieważ utrudnia to druga strona.

Jeśli kontakty są przypadkowe i nieadekwatne do potrzeb dziecka, kierując się jego dobrem, można sądownie określić sposób tych kontaktów, aby zagwarantować sobie prawo do ich regularn...

więcej

Popularne artykuły

Alimenty na dziecko, obowiązek alimentacyjny rodzica względem pełnoletniego dziecka.

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Art. 133 § 1 KRiO stanowi, że: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka...

Cesja wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE) a zarzut przedawnienia roszczenia

Kilka słów o bankowym tytule egzekucyjnym Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wi...

Alimenty między małżonkami

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają możliwość alimentacji między małżonkami. W oparciu o nie, strona, której nie przypisano wyłącznej winy za rozkład pożycia znajdująca się w ...

Ryzykowny najem pomieszczeń na automaty do gry po 1 kwietnia 2017 r.

Czy można przegrać na automatach nie zaczynając na nich gry? Już za dwa tygodnie prawdopodobieństwo takiej porażki znacząco wzrośnie.  1 kwietnia 2017 r. wchodzi bo...

Łatwiej wyegzekwować alimenty

Od 31 maja 2017 r. obowiązuje ustawa, która ma ułatwić egzekwowanie alimentów, a przede wszystkim zmotywować rodziców do płacenia alimentów na ...

Copyright © 2013 - 2017 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.