Poradnik prawny

Przykład: Ryszard dużo podróżuje w pracy, czas powrotu z podróży służbowej pracodawca dotychczas traktował jako czas pracy i wypłacał wynagrodzenie. Dziś poinformował mnie, że douczył się prawa pracy i zrozumiał, że czas powrotu z miejsca wykonywania zadania służbowego w istocie nie jest czasem pracy jeżeli nie pokrywa się z normalnymi godzinami pracy i że od teraz nie będzie mi już płacił.

Kwest...

więcej

W różnego rodzaju opracowaniach dostępnych w Internecie wskazuje się, że decydujące znaczenie przy wliczaniu do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy, ma dobrowolność lub konieczność uczestniczenia w szkoleniu.

Z mocy prawa do czasu pracy wlicza się tylko szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp. Szkolenia takie przeprowadzane po godzinach pracy lub w dniu wolnym mogą spowodować pr...

więcej

 

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.1 (uwagi ogólne – jakie są możliwości rozwiązania umowy?)

 

Jeżeli jesteś osobą wynajmującą lokal mieszkalny innej osobie, zapewne znasz regulację  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy ...

więcej

Z Nowym Rokiem postanowiliśmy rozpocząć na naszym blogu cykl artykułów przybliżających Wam aspekty prawne codziennych spraw każdego z nas.

W pierwszej kolejności omówię kilka praktycznych kwestii związanych z najmem lokali mieszkalnych. Jesteś właścicielem lokalu, który nie jest Ci potrzebny do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych? Chciałbyś na nim trochę zarobić? Jak? Oczywiście wynaj...

więcej

Z błędem medycznym lub inaczej zwanym błędem w sztuce lekarskiej mamy do czynienia zarówno w przypadku błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym operacyjnego), jak również błędu diagnostycznego (błędnego rozpoznania), o czym traktuje Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 roku, wydany w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt V Aca 713/14. Zatem, dochodzenie roszczeń z zakresu błędu medycznego będzie uzasadnione w przypadku nieprawidłowo przeprowadzon...

więcej

Spadkodawca może wydziedziczyć swoich zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka oraz rodziców. Wydziedziczenie musi nastąpić w testamencie, w którym spadkodawca powinien wskazać przyczynę wydziedziczenia.

Wydziedziczenie może mieć miejsce wyłącznie w razie wystąpienia jednej z przesłanek, określonych w art. 1008 kodeksu cywilnego. Takimi przesłankami wydziedziczenia są:

więcej
Podział majątku

Majątek można podzielić po ustaniu małżeństwa przez rozwód, orzeczeniu separacji lub po zawarciu umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Podziału możnadokonać na zgodny wniosek stron przed notariuszem, co będzie szybkie, ale droższe bowiem wynagrodzenie notariusza liczone jest procentem od wartości dzielonego majątku jak i przed sądem. Przy zgodnym projekcie podziału opłata sądowa  jest stała i wynosi 300 zł.

więcej

   Nie często spotykam się z klientem pewnym, że wygra sprawę przed sądem.Kilka miesięcy temu podczas spotkania lokalnych przedsiębiorców w Piasecznie podeszła do mnie mieszkanka Józefosławia, Pani Monika i bardzo szybko przekonała mnie, abym reprezentowała ją  w sądzie w sprawie przeciwko Bankowi. Siedem lat temu p. Monika zdecydowała się na kupno mieszkania na osiedlu w Józefosławiu. W celu sfinasnowania zakupu podjęła dec...

więcej

   Coraz częściej w sprawach rozwodowych spotykamy się z sytuacją, w której strona przedstawia na dowód winy współmałżonka wywiad detektywistyczny zawierający obciążające informację o niewiernym małżonku. Wywiady te mogą zawierać bardzo szczegółowe informacje - włącznie z billingiem rozmów i podsłuchami rozmów. Nie oceniając moralnie tego typu postępowania - istotny jest również aspekt prawny takiego d...

więcej

O współwłasności można mówić wówczas, gdy  własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.  Artykuł ten dotyczy wyłącznie współwłasności w częściach ułamkowych, pomija współwłasność łączną (to jest wspólność majątkową małżeńską i wspólność majątku wspólników spółki cywilnej).

Czy warto znieść współwłasność? Powyższe pytanie oraz zagadnienie będące ty...

więcej
Odszkodowanie za wypadek dziecka w trakcie zabawy i zajęć rekreacyjnych

Ogromnymi krokami zbliżają się wakacje. Dla dzieci jest to okres wypoczynku, ale również zabawy i aktywnego spędzania czasu. Niektóre z nich wyjadą z rodzicami nad morze lub w góry, inne wyjadą na kolonie lub obozy sportowe, inne z kolei wykorzystają wolny czas, korzystając z lokalnych atrakcji.

W okresie letnim prawdziwe oblężenie przeżywają wszelkie atrakcje przygotowane zarówno...

więcej

 

Opisane powyżej instrumenty prawne i postanowienia kontraktowe to tylko niektóre z całej gamy rozwiązań praktycznych, które minimalizują ryzyko sporu sądowego, a jeśli już do takiego sporu dojdzie – zwiększają s...

więcej

Realizując umowę o roboty budowlane podmioty będące np. podwykonawcami bardzo rzadko przywiązują wagę do tego, czy zamawiający wyraził zgodę na ich zaangażowanie. Często również zdarza się, że podwykonawcy wiedzą, że inwestor powinien być poinformowany o ich udziale, ale rezygnują z uzyskania takiej zgody, gdyż jej uzyskanie byłoby niemożliwe i realnie oznaczałoby zrezygnowanie z kontraktu.

Konsekwencje takich zaniedbań mogą być dotkliwe i z...

więcej

Zmiany w trakcie realizacji umowy

W praktyce, zwłaszcza przy skomplikowanych i wieloetapowych inwestycjach, w trakcie wykonywania robót wprowadzane są zmiany w dokumentacji projektowej . Powoduje to, że zmieniają się zakresy prac poszczególnych wykonawców zaangażowanych w realizację inwestycji, a w efekcie, że pojawiają się roszczenia o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia....

więcej

Umowa jako czynnik zmniejszający ryzyko

Najważniejszym dokumentem w toku realizacji inwestycji budowlanej jest umowa o roboty budowlane, która – prawidłowo skonstruowana – jest bazą pozwalającą uniknąć nieporozumień i sporów. Innymi słowy, d obra umowa istotnie zmniejsza ryzyko sporu sądowego.

Z pr...

więcej

W branży budowlanej sukces związany z zawarciem i realizacją kontraktu często wiąże się z koniecznością dochodzenia zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej. Niechlubnym przykładem są tutaj firmy zaangażowane w budowę stadionów na Euro 2012 czy infrastruktury drogowej. Wiele z nich albo do dzisiaj nie otrzymało umówionego wynagrodzenia i dochodzi zapłaty w sądzie albo musiało iść na dalekie ustępstwa w celu polubownego wyegzekwowania choćby częś...

więcej
Kontakty z dzieckiem

W praktyce zdarza się niejednokrotnie sprawa, w której rodzice małoletniego dziecka są w konflikcie i osoby te nie zawarły nigdy formalnego związku, a jeden z rodziców nie ma możliwości spotkać się z dzieckiem, ponieważ utrudnia to druga strona.

Jeśli kontakty są przypadkowe i nieadekwatne do potrzeb dziecka, kierując się jego dobrem, można sądownie określić sposób tych kontaktów, aby zagwarantować sobie prawo do ich regularn...

więcej

Popularne artykuły

Czy można "wycofać zarzuty" w sprawie karnej?

Nierzadko zdarza się, że Klienci, którzy złożyli na Policji bądź w Prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, z różnych przyczyn zmieniają zdanie i zwracają się do Kancel...

Jak podważyć testament notarialny?

Testament notarialny jest jedną z form w jakiej spadkodawca może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Pomimo, iż ta forma sporządzenia testamentu wydaje się najpewniejsza (bowiem zosta...

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste - drastyczne podwyżki

Grudzień to nie tylko zbliżający się koniec roku, ale także czas podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste. Dla niektórych informacja o nowej opłacie może okazać się druzgocąca, bowiem opła...

Zawód Radcy Prawnego a Adwokata

Często spotykam się z pytaniem o różnicę pomiędzy zawodem Adwokata a zawodem Radcy prawnego. Osoby poszukujące pomocy prawnej, a nie posiadające wiedzy prawniczej, nie dostrzegają r&oacut...

Pułapki umowy na przykładzie umowy o pozycjonowanie

Pułapki umowy na przykładzie umowy o pozycjonowanie Pozycjonowanie zyskuje coraz bardziej na popularności. Coraz więcej firm nie tylko korzysta z tego rodzaju usług, ale tak...

Copyright © 2013 - 2019 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.