Najnowsze artykuły radcy prawnego -

krytyczna analiza przepisów regulujących postępowanie uproszczone – „Rzeczpospolita” z 4.9.2001

 

„Rzeczpospolita” z 4 września 2001,

Marcin Radomski

Prawda w znaczeniu materialnym odeszła na daleki plan, a decydującego znaczenia nabrała prawda w znaczeniu formalnym.

Grzegorz Jurkiewicz w artykule „Spieszą się powoli” („Rz” z 24 styczn...

więcej

limity świadczeń zdrowotnych, a prawo do opieki medycznej -„Rzeczpospolita” z 6.2.2001

„Rzeczpospolita” z 6 lutego 2001,

Marcin Radomski

Zdarza się, że ubezpieczony nie może od razu uzyskać świadczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji czeka na wolne terminy lub też stara się o świadczenie w tym samym dniu, lecz odpłatnie. Czy odzyska pieniądze, jeśli wybierze drugi wariant? W konstytucji zagwarantowano każdemu prawo do ochrony zdrowia,...

więcej

artykuł poświęcony dochodzeniu przez szpitale od kas chorych zapłaty za świadczenia ponadlimitowe – „Rzeczpospolita” z 19.07.2000

 

„Rzeczpospolita” z 19 lipca 2000,

Marcin Radomski

Szpital nie może odsyłać pacjentów, bo często może grozić to odpowiedzialnością karną, a prawie zawsze ograniczałoby prawo ubezpieczonego do wyboru świadczeniodawcy. Kasy chorych natomiast wyznaczają im limit...

więcej

Monitor Prawniczy nr 24/2002 z 15.12.2002 Dwutygodnik Prawa Polskiego Wydawnictwa C.H.Beck

Marcin Radomski

Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Uchwała SN z dnia 7.8.2001 r., IIIZP 13/01, OSNAPiUS Nr 2/2002, poz. 35

Przytoczone orzeczenie ma znaczenie nie tylko dla stosunk...

więcej

Popularne artykuły

Czy warto przyjąć propozycję Policji dobrowolnego poddania się karze przy przestępstwie z art. 178a kodeksu karnego?

Wypiłeś wczoraj 3 lub 4 piwa, a rano w drodze do pracy trafiłeś na rutynową kontrolę Policji. Alkomat wskazał 0,27, może 0,28 mg/dm³ w wydychanym powietrzu. Policjant zatrzymuje Ci prawo ja...

Umowny podział majątku wspólnego

Konieczność dokonania podziału majątku wspólnego nie musi być jednoznaczna z potrzebą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Możliwe jest skuteczne podzielenie majątku na pods...

Czy nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków, stanowi jego majątek osobisty?

Odpowiedź: NIE.  Treść art. 31 k.r.o., stwarza domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej...

Zachowek w przypadku dziedziczenia z ustawy

Na podstawie art. 991 § 1 KC zstępnym, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli są zdolni do pracy i pełnoletni połowa wartości udziału spadkowego, ...

Roszczenie o zwrot wywłaszczonych ponad 20 lat temu nieruchomości wygaśnie 14 maja 2020 r.

Niezmiernie ważna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami weszła w życie w dniu 14 maja 2019 r. Nowe przepisy wprowadziły m. in. roczne ograniczenie możliwości złożenia wniosku o zwrot ...

Copyright © 2013 - 2019 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.