Najnowsze artykuły radcy prawnego -

krytyczna analiza przepisów regulujących postępowanie uproszczone – „Rzeczpospolita” z 4.9.2001

 

„Rzeczpospolita” z 4 września 2001,

Marcin Radomski

Prawda w znaczeniu materialnym odeszła na daleki plan, a decydującego znaczenia nabrała prawda w znaczeniu formalnym.

Grzegorz Jurkiewicz w artykule „Spieszą się powoli” („Rz” z 24 styczn...

więcej

limity świadczeń zdrowotnych, a prawo do opieki medycznej -„Rzeczpospolita” z 6.2.2001

„Rzeczpospolita” z 6 lutego 2001,

Marcin Radomski

Zdarza się, że ubezpieczony nie może od razu uzyskać świadczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji czeka na wolne terminy lub też stara się o świadczenie w tym samym dniu, lecz odpłatnie. Czy odzyska pieniądze, jeśli wybierze drugi wariant? W konstytucji zagwarantowano każdemu prawo do ochrony zdrowia,...

więcej

artykuł poświęcony dochodzeniu przez szpitale od kas chorych zapłaty za świadczenia ponadlimitowe – „Rzeczpospolita” z 19.07.2000

 

„Rzeczpospolita” z 19 lipca 2000,

Marcin Radomski

Szpital nie może odsyłać pacjentów, bo często może grozić to odpowiedzialnością karną, a prawie zawsze ograniczałoby prawo ubezpieczonego do wyboru świadczeniodawcy. Kasy chorych natomiast wyznaczają im limit...

więcej

Monitor Prawniczy nr 24/2002 z 15.12.2002 Dwutygodnik Prawa Polskiego Wydawnictwa C.H.Beck

Marcin Radomski

Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Uchwała SN z dnia 7.8.2001 r., IIIZP 13/01, OSNAPiUS Nr 2/2002, poz. 35

Przytoczone orzeczenie ma znaczenie nie tylko dla stosunk...

więcej

Popularne artykuły

POMOC SUSZOWA w przypadku użytków rolnych dotyczących użytków zielonych (łąki i pastwiska oraz trawy na gruntach rolnych)

Rok temu tak jak i w tym roku susza spędza rolnikom sen z oczu... Wielu rolników zgłaszało Izbom Rolniczym problemy że zakłady ubezpieczeń traktują na zasadzie równości upra...

120 tys. zł zadośćuczynienia - wypadek w gospodarstwie rolnym

  STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - wypadek w gospodarstwie rolnym Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z niebezpieczeńs...

O spadku po ludzku

Spadek – bogactwo, majątek, skarby po przodkach. Kiedyś był to częsty temat literatury i filmu. Potem, jeszcze całkiem niedawno,  temat spadku  pojawiał się mniej &n...

Alimenty - komu i od kogo przysługują

Obowiązek alimentacyjny, tj. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania wynika: 1. z pokrewieństwa 2. z małżeństwa 3. z przyspo...

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty Pozew o alimenty możemy napisać swoimi słowami i wysłać, a nawet osobiście zanieść go do sądu. Często jednak sprawa jest zbyt trudna, byśmy sobie z nią samodzielnie poradz...

Copyright © 2013 - 2019 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.