Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Szczecin

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Szczecin uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Szczecin? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Prawna Kamil Zieliński

Tkacka 55, 70-556 Szczecin

- 340.000 zł zadłużenia już nie burzy spokoju Klientki Kancelarii! Indywidualne i profesjonalne prowadzenie każdej sprawy, daje nam wyjątkową, bo 100% skuteczność w dotychczasowych sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

- Małżeństwo przedsiębiorców wpadło w spiralę długów łącznie na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Pomimo prowadzenia przez nich działalności gospodarczej uzyskaliśmy pozytywne rostrzygnięcie sądu.

15.000 złotych odszkodowania od pracodawcy za niezgodne z prawem zwolnienienie dyscyplinarne naszej klientki z pracy w jednym z sieciowch sklepów z odzieżą!

Wygraliśmy zaległe wynagrodzenie Klienta (podwykonawcy) za roboty budowlane na rzecz gminy, z odsetkami ponad 60 tyś. złotych! Sąd uznał że upadłość generalneg wykonawcy nie może pozbawić wynagrodzenia podwykonawcy.

Prowadzimy aktualnie kilkanaście spraw rozwodowych na terenie całego województwa, podczas których ustalane są również m.in. prawa do opieki nad dziećmi, alimenty oraz ustalanie kontaktów.

Prowadzimy wiele spraw dot. nieruchomości, m.in. prowadzimy negocjacje sprzedaży nieruchomości, sporządzamy różne umowy dot. nieruchomości, t.j. kupna, wynajmu, dzierżawy, użytkowania, a także dokonujemy analizy dokumentów dostarczonych przez Klienta. W imieniu Kliena sporządzamy rozmaite wnioski do sądów oraz urzędów dot. nieruchomości

Ponad 80.000 złotych uzyskała nasza Kancelaria dla wdowy w procesie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Szczecin o należne odszkodowanie wraz z odsetkami za śmierć męża w wypadku przy pracy.

W wyroku zasądzającym odszkodowanie dla Klienta naszej Kancelarii (ponad 200.000 zł) sąd wskazał, iż ubezpieczyciel który, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), chce odmówić wypłaty odszkodowania powinien to udowodnić - że klient przez swoej błędy przyczynił się do szkody (pożaru). Jeżeli tego nie udowodni – nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

- Zadłużenie naszej kolejnej klientki wynosiło około 280.000 zł. W dniu 1.02.2016 r. uzyskaliśmy dla niej postanowienie sądu w Szczecinie o oddłużeniu.

Piotr Budek Kancelaria Radcy Prawnego

Kaszubska 66/3, 70-403 Szczecin

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Stwierdzenie nabycia spadku.

Przeprowadzenie sprawy o rozwód.

Pozew o zapłatę.

Dział spadku.

Ustanowienie kontaktów.

Sprawa o alimenty.

FOXLEGAL Kancelaria Prawno-Windykacyjna

Jagiellońska 39b lok. 111, 70-382 Szczecin

Klient kwestionował zasadność wszczętej przeciwko niemu egzekucji, w imieniu Klienta wytoczyłam powództwo przeciwegzekucyjne, po wygranej sprawie otrzymał zwrot wszystkich pobranych przez Komornika pieniędzy.

Mój Klient został pozwany przez Bank o zapłatę części niespłaconego kredytu. Po analizie zapisów umowy kredytowej wykazałam, że nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu i powództwo zostało oddalone w całości jako przedwczesne. Po zakończeniu sprawy sądowej Bank zgodził się zawrzeć z moim Klientem ugodę obejmującą spłatę należności w ratach i nie naliczył odsetek za zwłokę.

Wykazanie niezgodności zapisów umowy pożyczki z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W rezultacie wierzyciel (parabank) odstąpił od dochodzenia pozostałego do spłaty zadłużenia w całości.

Mój Klient (osoba w podeszłym wieku) został nakłoniony przez pewną firmę telekomunikacyjną do zawarcia umowy na niekorzystnych warunkach (abonament trzykrotnie przewyższał abonament rynkowy za tego typu usługę). W wyniku mojej interwencji firma odstąpiła od działań windykacyjnych i zrezygnowała z wszelkich roszczeń wobec Klienta.

W wyniku prowadzonych negocjacji ciągu 5 miesięcy odzyskałam dla mojego Klienta wierzytelności na łączną kwotę około 400 tyś. zł. Mimo, iż w niektórych sprawach uprzednio prowadzone było bezskuteczne postępowanie egzekucyjne.

Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji w sprawie zadłużenia, doprowadzenie do zawarcia ugody pozasądowej z wierzycielem.

Kancelaria Prawnicza Naklicki & Patners

Pl. Stefana Batorego 5/20, 70-207 Szczecin

Statut stowarzyszenia międzynarodowego

Optymalizacja podatkowa i przekształcenia spółek

Sprzedałam mieszkanie kupione z bonifikatą, przed upływem 5. lat

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Mroczka

Opłotki 2/1, 70-566 Szczecin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Umowy dla branży IT

Sądowy podział majątku

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców z branży IT

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C. Juzwa Ogrodnik Bugaj-Bek

Owocowa 4b/4, 70-213 Szczecin

Kancelaria Radcy Prawnego Albert Kuźmiński

Generała Ludomiła Rayskiego 19/1, 70-442 Szczecin

Michał Dąbek

26 Kwietnia 81 lok. 23, 71-125 Szczecin

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Maciej Nowakowski

Mazurska 23/2, 70-444 Szczecin

Reprezentacja członków zarządu w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności solidarnej członka zarządu za zaległości spółki z o.o. (przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi)

Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych i reprezentacja przed organami oraz sądami administracyjnymi

Reprezentacja podatnika podczas kontroli podatkowej

Reprezentacja pozwanego w sprawie z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego

Reprezentacja poszkodowanych w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym

Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przed ubezpieczycielami lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w zakresie roszczeń odszkodowawczych za szkodę w mieniu

Reprezentacja podatnika i płatnika w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi)

Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wskutek błędów medycznych, wypadkach przy pracy i w gospodarstwach rolnych i innych wypadkach przed sądami powszechnymi

Reprezentacja podatnika i płatnika w postępowaniu podatkowym w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku PIT, CIT, VAT, akcyzowym, opłacie paliwowej, PCC, podatku od nieruchomości i innych (przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi)

Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przed ubezpieczycielami lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w zakresie roszczeń odszkodowawczych za szkodę na osobie (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta, utracone zarobki, koszty opieki i inne)

Wróć na górę