Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Lublin

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Lublin uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Lublin? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Radca prawny Artur Klimkiewicz - Odszkodowania, zadośćuczynienia, renty

Rotmistrza Witolda Pileckiego 17/2, Lublin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw
  • Odpowiedzi na pytania
  • Publikacje

Rodzaj szkody:śmierć męża i ojca w wypadku komunikacyjnym Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1.000.000 zł Opis sprawy: W dniu 27.06.2008 r. kierujący samochodem marki VW T4 nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na drodze publicznej jadącemu z naprzeciwka J.S., który po drodze poruszał się motocyklem marki Aprilia Leonardo w sposób prawidłowy. Wskutek zderzenia kierowca motocykla poniósł śmierć. Szczegółowy opis tej sprawy, w której prawnicy naszej Kancelarii wywalczyli dla rodziny zmarłego odszkodowanie w wysokości aż 1 miliona złotych (warto zaznaczyć, że kwota ta stale rośnie, powiększana o odsetki) – a w której ubezpieczyciel chciał wypłacić kwotę jedynie kilkudziesięciu tysięcy złotych

Rodzaj szkody: śmierć 3 osób wskutek wypadku komunikacyjnego i doznanych obrażeń ciała. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 750.000 zł z odsetkami Opis sprawy: W dniu 1 maja 2000 r. będący w stanie nietrzeźwym kierowca pojazdu marki Suzuki Vitara umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, doprowadzając do tragicznej śmierci 3 pieszych. W toku postępowania sądowego o odszkodowanie za śmierć bliskich, w jakim prawnicy naszej Kancelarii reprezentowali powódkę i pozostałych roszczących członków jej rodziny, udało się wywalczyć odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 750.000 zł wraz z odsetkami.

Rodzaj szkody: śmierć syna i brata w wypadku komunikacyjnym. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 431.965,80 zł (ugoda). Opis sprawy: W dniu 02.12.2008 r. kierująca samochodem marki VW Beetle, doprowadziła do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego współpasażerowie i kierująca pojazdem doznali uszczerbku na zdrowiu, w przypadku siedemnastoletniego wówczas Macieja skutkującego śmiercią. Sprawczyni – za czyn, którego się dopuściła – została skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jednakże rodzina Macieja uznała, że skazanie winnej nie jest adekwatną karą wobec śmierci ich najukochańszego, najmłodszego syna i brata, a zarazem nie rekompensuje bolesnej utraty członka rodziny. Korzystając ze wsparcia naszej Kancelarii, rodzina dochodziła należnego odszkodowania na drodze sądowej. W toku prowadzonego postępowania sąd nakazał wypłatę rodzicom i rodzeństwu kwoty 431.965,80 zł.

Rodzaj szkody: śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 490.000 zł + renty Opis sprawy: W dniu 4.03.2012 r. doszło do wypadku drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody marki BMW. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł R.G., kierowca jednego z pojazdów. Zrozpaczona rodzina R.G. zgłosiła się do naszej Kancelarii z prośbą o wsparcie w uzyskaniu należnego odszkodowania za śmierć męża, ojca i brata. Dzięki jasnym przesłankom w sprawie oraz rzetelnie zgromadzonym dokumentom na potrzeby postępowania, poszkodowani otrzymali 490.000 zł odszkodowania oraz renty w znacznych wysokościach.

Rodzaj szkody: uszczerbek na zdrowiu. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 65.000 + 240.000 zł wraz z odsetkami z wyroku (odszkodowanie pomniejszone o 30% z przyczynienia)Opis sprawy: W dniu 02 sierpnia 2009 r. o godzinie 01:25 D.R., pasażer samochodu osobowego marki Hundai Pony, doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek utraty przez kierowcę panowania nad pojazdem po tym, jak na jezdnię niespodziewanie wtargnął kozioł. Dzięki wsparciu naszej Kancelarii za odniesiony uszczerbek na zdrowiu poszkodowany wywalczył od ubezpieczyciela łączną kwotę 300.000 zł. Kwota ta została jednak pomniejszona o 30% przyczynienia (brak zapiętych pasów bezpieczeństwa).

Rodzaj szkody: śmierć matki i brata w wypadku komunikacyjnym wskutek doznania urazów wielonarządowych. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 440.000 zł + 200.000 zł bez sprawy sądowej dla męża. Opis sprawy: W dniu 24.11.2010 r. w miejscowości Ż. kierujący samochodem marki VW Golf spowodował wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniosły 2 osoby – matka i syn. Mąż i ojciec poszkodowanych otrzymał od ubezpieczyciela 200.000 zł bez rozprawy sądowej. Małoletniej córce i siostrze poszkodowanych, dzięki wsparciu naszej Kancelarii oraz w toku postępowania sądowego, przyznano odszkodowanie w łącznej kwocie 440.000 zł (300.000 zł + 80.000 zł odsetek + 60.000 zł z likwidacji).

Rodzaj szkody: śmierć konkubenta i przyszłego ojca w wypadku komunikacyjnym. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 260.000 zł + odsetki Opis sprawy: W dniu 26.06.2009 r., na skutek niezachowania zasad bezpieczeństwa drogowego przez kierującego samochodem marki Ford Escort, śmierć poniósł pasażer i jednocześnie brat kierowcy K.K. O wyższe odszkodowanie za śmierć konkubenta M.Z. postanowiła walczyć przy wsparciu prawników naszej Kancelarii. Sprawa toczyła się o odszkodowanie dla konkubiny, którą jednak sąd, w rozumieniu art. 446 KC, zasadnie uznał za osobę najbliższą dla zmarłego. Wyrokiem sądu zasądzono odszkodowanie w wysokości 260.000 zł plus odsetki na rzecz M.Z. oraz jej dziecka.

Rodzaj szkody: uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 198.000 zł + wysoka renta Opis sprawy: Wskutek zderzenia motocykla marki Suzuki z samochodem osobowym marki Opel Omega kierowca motocykla, G.Ś., doznał ciężkich obrażeń ciała.

Rodzaj szkody: śmierć rowerzysty wskutek wypadku komunikacyjnego Wysokość uzyskanego odszkodowania: 500.000 zł Opis sprawy: W dniu 15.08.2010 r. w miejscowości J. kierujący samochodem marki Daewoo Tico naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku czego potrącony przez niego rowerzysta K.Z. doznał skutkujących śmiercią obrażeń ciała. O wsparcie w uzyskaniu odszkodowania do naszej Kancelarii zgłosili się bliscy zmarłego – rodzice oraz czworo rodzeństwa. W toku postępowania sądowego sąd zasądził na ich rzecz wypłatę 500.000 zł należnej rekompensaty.

Rodzaj szkody: śmierć dzieci i rodzeństwa w wypadku komunikacyjnym Wysokość uzyskanego odszkodowania: 2.200.000 zł Opis sprawy: W dniu 31.07.2011 r. ok. godz. 6:00 rano w wyniku karambolu drogowego z udziałem nieznanego sprawcy, który zbiegł z miejsca wypadku, śmierć ponieśli pasażerowie oraz kierujący pojazdem marki Opel Vectra.Sąd nakazał wypłatę 2.200.000,00 zł, w tym 900.000 zł tytułem zadośćuczynienia dla rodziców poszkodowanych oraz po 50.000 zł odszkodowania wraz z odsetkami, a także po 240.000 zł wraz z odsetkami dla trojga rodzeństwa.

Jóźwiakowska Aneta, radca prawny - Kancelaria

Narutowicza 16, 20-004 Lublin

Odpowiada w ciągu 24 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Witam, czy istnieje możliwość obniżenia alimentów z datą wsteczną? Na ile lat wstecz?

Zgodnie z treścią art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowe odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu i statusowi rodziców. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Decydująca zatem dla ustalenia wysokości alimentów staje się ocena możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumie się nie tyko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w zakresie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (obniżenie alimentów). Zmiana stosunków może prowadzić do obniżenia alimentów wówczas gdy zmianie ulegną potrzeby uprawnionego albo zmienią się możliwości zarobkowe lub majątkowe strony do alimentacji zobowiązanej. Dla uwzględnienia powództwa decydujące jest ustalenie czy od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby obniżenie alimentów. Na powodzie - zobowiązanym ciążyć będzie obowiązek dowodowy wykazania zmiany stosunków (np. wzrostu kosztów swojego utrzymania, utraty pracy, choroby). Obniżenie alimentów z datą wsteczną (trzy lata) jest co do zasady dopuszczalne, jednakże w sytuacji spożytkowania poszczególnych rat alimentacyjnych byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dokonywanie potrąceń w późniejszym okresie mogłoby spowodować brak zapewniania bieżących usprawiedliwionych potrzeb małoletnich.

Tato dostał wezwanie do sądu o eksmisję z mieszkania komunalnego....co dalej jest osobą po 60r.z. jest po udarze w średnim stopniu i ma miażdżycę potrzebuje opieki....na wezwaniu jest tylko tato....co z nami jako lokatorami brat ma 25 lat i ja wraz z synkiem 5 miesięcznym jesteśmy tam zameldowani....ja nie mieszkam od 20r.ż....brat niema gdzie się podziać w tej sytuacji....zostaje bez dachu nad głową i co ze spłatą długu jak to wyglada

Jeżeli w lokalu zamieszkują także inne osoby to winny one brać udział w postępowaniu o eksmisję. W takim postępowaniu Sąd obligatoryjnie orzeka o uprawnieniu bądź o braku uprawnienia do lokalu socjalnego. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 1)kobiety w ciąży, 2)małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) 3 lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3)obłożnie chorych, 4)emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 5)osoby posiadającej status bezrobotnego, 6)osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Jeżeli chodzi o zadłużenie to warto złożyć wniosek o jego umorzenie bądź rozłożenie na raty. W wielu gminach obowiązują systemy tzw. "oddłużeniowe".

MAM STAWIC SIE U KOMORNIKA W CELU W CELU PRZEDSTAWIENIA INFORMACJI GDZIE PRACUJE ITD. DOGADALEM SIE Z WIERZYCIELEM ZE WPLACE 200 ZL I MAM DOWOD WLATY. CZY KOMORNIK MA PRAWO RZADAC SPLATY DLUGU JEZELI NIE DOSTAL UGODY MIEDZY MNA A WIERZYCIELEM? MAM POTWIERDZENIE WPLATY A PISMO MA BYC WYSŁANE W PONIEDZIAŁEK A JA W PONIEDZIALEK JADE DO KOMORNIKA

Postępowanie egzekucyjne co do zasady wszczynane jest na wniosek wierzyciela do którego dołącza się tytuł wykonawczy, który to tytuł np. wyrok stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego. Komornik ma prawo żądania od dłużnika przedstawienia przez niego dokumentów i wyjaśnień mających wpływ na prowadzone postępowanie. Wszelkie wpłaty winny być dokonywane za pośrednictwem komornika. o wpłacie dokonanej bezpośrednio wierzycielowi komornik winien być powiadomiony, co do zasady to wierzyciel winien komornika powiadomić bowiem w tej częśći egzekucja winna być umorzona. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności jeżeli dłużnik złoży mu niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił, albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Będąc w posiadaniu dowodu wpłaty na rzecz wierzyciela niezwłocznie należy powiadomić o tym komornika przedstawiając mu dowód tej wpłaty. Jeżeli kwota ta zaspokaja całe roszczenie, wówczas po uregulowaniu kosztów egzekucyjnych, postępowanie winno zostać umorzone. Jeżeli zaś kwota ta nie obejmuje całego roszczenia to egzekucja co do wpłaconej części winna zostać umorzona. Jeżeli zaś wierzyciel udzielił zwłoki w płatnościach to winien o tym poinformować komornika i najlepiej złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Aneta Jóźwiakowska radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat

Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Jurko-Siembida

Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska

Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sanecka-Olszewska

Lublin

LEXIM Kancelaria Radcy Prawnego Anna Cąkała

Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koczan

Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Morlewski

Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Szabat

Lublin

Wróć na górę