Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Lublin

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Lublin uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Lublin? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Radca prawny Artur Klimkiewicz - Odszkodowania, zadośćuczynienia, renty

Rotmistrza Witolda Pileckiego 17/2, Lublin

Rodzaj szkody:śmierć męża i ojca w wypadku komunikacyjnym Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1.000.000 zł Opis sprawy: W dniu 27.06.2008 r. kierujący samochodem marki VW T4 nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na drodze publicznej jadącemu z naprzeciwka J.S., który po drodze poruszał się motocyklem marki Aprilia Leonardo w sposób prawidłowy. Wskutek zderzenia kierowca motocykla poniósł śmierć. Szczegółowy opis tej sprawy, w której prawnicy naszej Kancelarii wywalczyli dla rodziny zmarłego odszkodowanie w wysokości aż 1 miliona złotych (warto zaznaczyć, że kwota ta stale rośnie, powiększana o odsetki) – a w której ubezpieczyciel chciał wypłacić kwotę jedynie kilkudziesięciu tysięcy złotych

Rodzaj szkody: śmierć 3 osób wskutek wypadku komunikacyjnego i doznanych obrażeń ciała. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 750.000 zł z odsetkami Opis sprawy: W dniu 1 maja 2000 r. będący w stanie nietrzeźwym kierowca pojazdu marki Suzuki Vitara umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, doprowadzając do tragicznej śmierci 3 pieszych. W toku postępowania sądowego o odszkodowanie za śmierć bliskich, w jakim prawnicy naszej Kancelarii reprezentowali powódkę i pozostałych roszczących członków jej rodziny, udało się wywalczyć odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 750.000 zł wraz z odsetkami.

Rodzaj szkody: śmierć syna i brata w wypadku komunikacyjnym. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 431.965,80 zł (ugoda). Opis sprawy: W dniu 02.12.2008 r. kierująca samochodem marki VW Beetle, doprowadziła do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego współpasażerowie i kierująca pojazdem doznali uszczerbku na zdrowiu, w przypadku siedemnastoletniego wówczas Macieja skutkującego śmiercią. Sprawczyni – za czyn, którego się dopuściła – została skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jednakże rodzina Macieja uznała, że skazanie winnej nie jest adekwatną karą wobec śmierci ich najukochańszego, najmłodszego syna i brata, a zarazem nie rekompensuje bolesnej utraty członka rodziny. Korzystając ze wsparcia naszej Kancelarii, rodzina dochodziła należnego odszkodowania na drodze sądowej. W toku prowadzonego postępowania sąd nakazał wypłatę rodzicom i rodzeństwu kwoty 431.965,80 zł.

Rodzaj szkody: śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 490.000 zł + renty Opis sprawy: W dniu 4.03.2012 r. doszło do wypadku drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody marki BMW. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł R.G., kierowca jednego z pojazdów. Zrozpaczona rodzina R.G. zgłosiła się do naszej Kancelarii z prośbą o wsparcie w uzyskaniu należnego odszkodowania za śmierć męża, ojca i brata. Dzięki jasnym przesłankom w sprawie oraz rzetelnie zgromadzonym dokumentom na potrzeby postępowania, poszkodowani otrzymali 490.000 zł odszkodowania oraz renty w znacznych wysokościach.

Rodzaj szkody: uszczerbek na zdrowiu. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 65.000 + 240.000 zł wraz z odsetkami z wyroku (odszkodowanie pomniejszone o 30% z przyczynienia)Opis sprawy: W dniu 02 sierpnia 2009 r. o godzinie 01:25 D.R., pasażer samochodu osobowego marki Hundai Pony, doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek utraty przez kierowcę panowania nad pojazdem po tym, jak na jezdnię niespodziewanie wtargnął kozioł. Dzięki wsparciu naszej Kancelarii za odniesiony uszczerbek na zdrowiu poszkodowany wywalczył od ubezpieczyciela łączną kwotę 300.000 zł. Kwota ta została jednak pomniejszona o 30% przyczynienia (brak zapiętych pasów bezpieczeństwa).

Rodzaj szkody: śmierć matki i brata w wypadku komunikacyjnym wskutek doznania urazów wielonarządowych. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 440.000 zł + 200.000 zł bez sprawy sądowej dla męża. Opis sprawy: W dniu 24.11.2010 r. w miejscowości Ż. kierujący samochodem marki VW Golf spowodował wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniosły 2 osoby – matka i syn. Mąż i ojciec poszkodowanych otrzymał od ubezpieczyciela 200.000 zł bez rozprawy sądowej. Małoletniej córce i siostrze poszkodowanych, dzięki wsparciu naszej Kancelarii oraz w toku postępowania sądowego, przyznano odszkodowanie w łącznej kwocie 440.000 zł (300.000 zł + 80.000 zł odsetek + 60.000 zł z likwidacji).

Rodzaj szkody: śmierć konkubenta i przyszłego ojca w wypadku komunikacyjnym. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 260.000 zł + odsetki Opis sprawy: W dniu 26.06.2009 r., na skutek niezachowania zasad bezpieczeństwa drogowego przez kierującego samochodem marki Ford Escort, śmierć poniósł pasażer i jednocześnie brat kierowcy K.K. O wyższe odszkodowanie za śmierć konkubenta M.Z. postanowiła walczyć przy wsparciu prawników naszej Kancelarii. Sprawa toczyła się o odszkodowanie dla konkubiny, którą jednak sąd, w rozumieniu art. 446 KC, zasadnie uznał za osobę najbliższą dla zmarłego. Wyrokiem sądu zasądzono odszkodowanie w wysokości 260.000 zł plus odsetki na rzecz M.Z. oraz jej dziecka.

Rodzaj szkody: uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 198.000 zł + wysoka renta Opis sprawy: Wskutek zderzenia motocykla marki Suzuki z samochodem osobowym marki Opel Omega kierowca motocykla, G.Ś., doznał ciężkich obrażeń ciała.

Rodzaj szkody: śmierć rowerzysty wskutek wypadku komunikacyjnego Wysokość uzyskanego odszkodowania: 500.000 zł Opis sprawy: W dniu 15.08.2010 r. w miejscowości J. kierujący samochodem marki Daewoo Tico naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku czego potrącony przez niego rowerzysta K.Z. doznał skutkujących śmiercią obrażeń ciała. O wsparcie w uzyskaniu odszkodowania do naszej Kancelarii zgłosili się bliscy zmarłego – rodzice oraz czworo rodzeństwa. W toku postępowania sądowego sąd zasądził na ich rzecz wypłatę 500.000 zł należnej rekompensaty.

Rodzaj szkody: śmierć dzieci i rodzeństwa w wypadku komunikacyjnym Wysokość uzyskanego odszkodowania: 2.200.000 zł Opis sprawy: W dniu 31.07.2011 r. ok. godz. 6:00 rano w wyniku karambolu drogowego z udziałem nieznanego sprawcy, który zbiegł z miejsca wypadku, śmierć ponieśli pasażerowie oraz kierujący pojazdem marki Opel Vectra.Sąd nakazał wypłatę 2.200.000,00 zł, w tym 900.000 zł tytułem zadośćuczynienia dla rodziców poszkodowanych oraz po 50.000 zł odszkodowania wraz z odsetkami, a także po 240.000 zł wraz z odsetkami dla trojga rodzeństwa.

Jóźwiakowska Aneta, radca prawny - Kancelaria

Narutowicza 16, 20-004 Lublin

  • Odpowiedzi na pytania

Witam, czy istnieje możliwość obniżenia alimentów z datą wsteczną? Na ile lat wstecz?

Zgodnie z treścią art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowe odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu i statusowi rodziców. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Decydująca zatem dla ustalenia wysokości alimentów staje się ocena możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumie się nie tyko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w zakresie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (obniżenie alimentów). Zmiana stosunków może prowadzić do obniżenia alimentów wówczas gdy zmianie ulegną potrzeby uprawnionego albo zmienią się możliwości zarobkowe lub majątkowe strony do alimentacji zobowiązanej. Dla uwzględnienia powództwa decydujące jest ustalenie czy od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby obniżenie alimentów. Na powodzie - zobowiązanym ciążyć będzie obowiązek dowodowy wykazania zmiany stosunków (np. wzrostu kosztów swojego utrzymania, utraty pracy, choroby). Obniżenie alimentów z datą wsteczną (trzy lata) jest co do zasady dopuszczalne, jednakże w sytuacji spożytkowania poszczególnych rat alimentacyjnych byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dokonywanie potrąceń w późniejszym okresie mogłoby spowodować brak zapewniania bieżących usprawiedliwionych potrzeb małoletnich.

Tato dostał wezwanie do sądu o eksmisję z mieszkania komunalnego....co dalej jest osobą po 60r.z. jest po udarze w średnim stopniu i ma miażdżycę potrzebuje opieki....na wezwaniu jest tylko tato....co z nami jako lokatorami brat ma 25 lat i ja wraz z synkiem 5 miesięcznym jesteśmy tam zameldowani....ja nie mieszkam od 20r.ż....brat niema gdzie się podziać w tej sytuacji....zostaje bez dachu nad głową i co ze spłatą długu jak to wyglada

Jeżeli w lokalu zamieszkują także inne osoby to winny one brać udział w postępowaniu o eksmisję. W takim postępowaniu Sąd obligatoryjnie orzeka o uprawnieniu bądź o braku uprawnienia do lokalu socjalnego. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 1)kobiety w ciąży, 2)małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) 3 lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3)obłożnie chorych, 4)emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 5)osoby posiadającej status bezrobotnego, 6)osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Jeżeli chodzi o zadłużenie to warto złożyć wniosek o jego umorzenie bądź rozłożenie na raty. W wielu gminach obowiązują systemy tzw. "oddłużeniowe".

MAM STAWIC SIE U KOMORNIKA W CELU W CELU PRZEDSTAWIENIA INFORMACJI GDZIE PRACUJE ITD. DOGADALEM SIE Z WIERZYCIELEM ZE WPLACE 200 ZL I MAM DOWOD WLATY. CZY KOMORNIK MA PRAWO RZADAC SPLATY DLUGU JEZELI NIE DOSTAL UGODY MIEDZY MNA A WIERZYCIELEM? MAM POTWIERDZENIE WPLATY A PISMO MA BYC WYSŁANE W PONIEDZIAŁEK A JA W PONIEDZIALEK JADE DO KOMORNIKA

Postępowanie egzekucyjne co do zasady wszczynane jest na wniosek wierzyciela do którego dołącza się tytuł wykonawczy, który to tytuł np. wyrok stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego. Komornik ma prawo żądania od dłużnika przedstawienia przez niego dokumentów i wyjaśnień mających wpływ na prowadzone postępowanie. Wszelkie wpłaty winny być dokonywane za pośrednictwem komornika. o wpłacie dokonanej bezpośrednio wierzycielowi komornik winien być powiadomiony, co do zasady to wierzyciel winien komornika powiadomić bowiem w tej częśći egzekucja winna być umorzona. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności jeżeli dłużnik złoży mu niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił, albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Będąc w posiadaniu dowodu wpłaty na rzecz wierzyciela niezwłocznie należy powiadomić o tym komornika przedstawiając mu dowód tej wpłaty. Jeżeli kwota ta zaspokaja całe roszczenie, wówczas po uregulowaniu kosztów egzekucyjnych, postępowanie winno zostać umorzone. Jeżeli zaś kwota ta nie obejmuje całego roszczenia to egzekucja co do wpłaconej części winna zostać umorzona. Jeżeli zaś wierzyciel udzielił zwłoki w płatnościach to winien o tym poinformować komornika i najlepiej złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Aneta Jóźwiakowska radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat

Chemiczna 11G, 20-329 Lublin

Sporządzenie Protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki wraz z uchwałami, m.in z uchwałą w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za dany okres, uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za dany okres, uchwały w przedmiocie przelania zysku za dany okres na poczet kapitału zapasowy, uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za dany okres, uchwały w przedmiocie powołania Prezesa Zarządu

Cesja wierzytelności

Sporządzenie umowy o dostawy w ramach procesu budowlanego

Sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury

Pozew o alimenty na dziecko

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Cesja wierzytelności

Dochodzenia od dłużnika kosztów poniesionej windykacji na etapie przedsądowym oraz m.in. ograniczenie liczby przypadków opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, poprzez uzyskanie rekompensaty w wysokości 40 euro zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznają wierzycielowi prawo do rekompensaty od dłużnika za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, (art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust.1)

Pozew o zwrot pożyczki

Wezwanie do usunięcia usterek w lokalu zakupionym od dewelopera. Udział w oględzinach i sporządzaniu protokołu z oględzin. Negocjacje na temat odszkodowania.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Jurko-Siembida

Matki Teresy z Kalkuty 18/21, 20-538 Lublin

Negocjacja i przygotowanie ugody w przedmiocie naruszenia praw autorskich (bezprawne zamieszczenie zdjęć autorstwa osoby trzeciej w Internecie)

Sporządzenie wszelkich dokumentów celem wpisu prawa własności do Księgi Wieczystej

Negocjacja zadłużenia związanego z nieopłaconymi kosztami nauki w szkole

Analiza wraz z przedstawieniem propozycji zmian i negocjacje umowy deweloperskiej

Dochodzenie roszczeń z tytułu nieuregulowanego wynagrodzenia za umowę o dzieło

Zakładanie oraz obsługa prawna firm działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki z o.o. Obsługa prawna jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek.

Analiza i konsultacja przedsądowa spraw pracowniczych Podejmowanie czynności przedsądowych celem zawarcia ugody z pracodawcą Prowadzenie spraw pracowniczych o wypłatę wynagrodzenia za pracę, wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za dyskryminację, sprostowanie świadectwa pracy Prowadzenie spraw sądowych ze strony pracodawcy: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie

Prowadzenia spraw o otwarcie i ogłoszenie testamentu Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku Prowadzenie spraw o dział spadku, o zachowek, odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego Sprawy o unieważnienie testamentu ustnego Analiza przedsądowa spraw spadkowych

Analiza i konsultacja przedsądowa spraw o odszkodowanie Prowadzenie spraw o odszkodowanie w postępowaniu przez ubezpieczycielem Prowadzenie spraw o odszkodowanie przed sądem

Zawarcie ugody z pokrzywdzoną w wypadku komunikacyjnym

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska

Kraśnik, ul. Narutowicza 1 23-200, Weteranów, 20-044 Lublin

umowy

pozew o wynagrodzenie

odszkodowania- wypadki komunikacyjne

umowy sprzedaży, zlecenia, dzieło, najmu

odszkodowania renty orzeczenia o niepełnosprawności

umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenie i inne

pozwy o zapłatę elektroniczne postępowanie upominawcze

darowizna

sporządzanie wezwań do zapłaty, pism procesowych

• związane z wypowiedzeniem umowy o pracę; • związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia; • o wydanie świadectwa pracy; • odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy; • nawiązania stosunku pracy; • o wynagrodzenie za pracę; • o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe; • o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy; • o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną; • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników; • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji; • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, w zw. z wypadkiem przy pracy; • o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem; • dyskryminacja w zatrudnieniu

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sanecka-Olszewska

Karłowicza 1/3, 20-027 Lublin

Witam. Chcę pomóc mojemu bratu, który od 4 lat jest w związku małżeńskim, z którego ma 3-letnią córkę. Problem dotyczy żony brata, która pije, jest agresywna, nie wraca do domu na noc. Ostatnio brat został przez nią podrapany i pobity, bo wróciła znowu pijana i była agresywna. Chciał zrobić obdukcję, ale lekarz go poinformował, że jeśli to zrobi to córka trafi do pogotowia opiekuńczego, bo sprawą zajmie się MOPS, a on tego nie chce. Co ma zrobić, aby ukrócenie poczynań matki nie odbiło się na dziecku? Bardzo proszę o informację, bo nie wiemy co robić :(

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 § 3 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy). Według art. 96 § 1 KRO rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Dobro dziecka powinno być główną dyrektywą w stosunkach między rodzicami, natomiast w przypadku jego zagrożenia - istnieje możliwość ingerencji władzy państwowej w stosunki rodzicielskie. Są to tzw. zarządzenia opiekuńcze na podst. art 109 § KRO – jest to przykładowy katalog czynności jakie może podjąć sąd. Niemniej j/w ich podstawą jest zagrożenie dobra dziecka, należy uzasadnić dokładnie charakter czynników oraz ich wpływ na dziecko. W jednym z wyroków SN (II CKN 1141/00) stwierdził, że z treści art. 109§1 KRO wynika dyrektywa profilaktycznego działania sądu nakazująca podjęcie ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej już w razie zagrożenia dobra dziecka, by zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej sprawowania. Reasumując, jeśli małżonkowie nie dojdą do wspólnego (i właściwego postępowania) dla dobra ich wspólnego dziecka, pozostaje droga sądowa. Jeśli chodzi o kwestię MOPS – sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środ., a także zwrócić się do jednostki wspierania rodziny o informacje dotyczące środowiska dziecka (warunki wychowawcze, sytuacja bytowa). Pozdrawiam Radca prawny Małgorzata Sanecka-Olszewska

LEXIM Kancelaria Radcy Prawnego Anna Cąkała

Okopowa 11/19, 20-022 Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Magda Starek

Północna 20/21, 20 - 064 Lublin

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koczan

Jana Sawy 6/203, 20-632 Lublin

Umowa spółki jawnej

wzory i opiniowanie umów sprzedaży i dostawy

rejestracja spółki, wykreślenie spółki

regulamin sklepu internetowego

windykacja należności z umowy pożyczki

pozwy o zapłatę czynszu z umowy najmu i dzierżawy

Obsługa prawna firm

windykacja należności z umowy sprzedaży

stwierdzenie nabycia spadku

sprawy o odszkodowanie z tytułu OC

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Morlewski

Zdzisława Jamrożka 6/2, 20-153 Lublin

Rodzaj szkody Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym: żony, matki, dziadków, teściów, rodziców, siostry Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1 060 000 zł, słownie Jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych złotych Uprawnieni do roszczeń: Mąż i zarazem Zięć, 4 dzieci i wnuków. Synowie, Bracia. Odpowiedzialność: UFG Czas trwania sprawy: 30 miesięcy Mąż 90 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci żony. 10 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 25 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 125 000 zł Syn, Wnuk 120 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci matki, dziadków. 16 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 136 000 zł Córka, Wnuczka 120 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci matki, dziadków. 30 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 40 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 190 000 zł Córka, Wnuczka 120 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci matki, dziadków. 30 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 150 000 zł Córka, Wnuczka 140 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci matki, dziadków. 20 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 40 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 200 000 zł Syn, Brat 60 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci rodziców, siostry. Łącznie około 60 000 zł Uprawniony nie chciał kierować sprawy na drogę sądową, podpisał ugodę z UFG. Syn, Brat 130 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych po śmierci rodziców, siostry. 30 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 160 000 zł

W kwietniu 2018r w Sądzie Okręgowym w Płocku zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Mazowieckiego o zadośćuczynienie po stracie rodziców w wypadku z 1999r. Łącznie udało nam się uzyskać dla naszych klientów niemal 1.650.000zł. Kwota ta rozkłada się na następujące świadczenia: Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł Jest to trzeci najwyższy wyrok w naszej dotychczasowej pracy. http://morlewski.pl/nasze-sprawy

W maju 2018 r zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Świętokrzyskiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci męża, ojca, syna, brata. Sprawa trwała niecałe 8 miesięcy ponieważ udało się wynegocjować bardzo korzystne warunki ugody z Towarzystwem Ubezpieczeń. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 480 000 zł, słownie czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych. Uprawnieni do roszczeń: Żona, córka, rodzice, 3 rodzeństwa Najciekawsze kwestie prawne: Po 4 miesięcznych negocjacjach z TU udało nam się uzyskać dla naszych klientów następujące świadczenia: Żona 30l: 100.000zł zadośćuczynienia za śmierć męża 40.000zł odszkodowania Córka 11l: 100.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca 40.000zł odszkodowania Rodzice 68l i 65l: po 65.000zł zadośćuczynienia po śmierci syna Rodzeństwo 42l, 45l, 48l - 3 osoby: po 20.000zł zadośćuczynienia za śmierć brata Dodatkowo koszty pogrzebu około 10.000zł. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne sprawy, oraz to jakie kwoty zasądza SO w Kielcach, warunki ugody są bardzo dobre. http://morlewski.pl/nasze-sprawy/480-000/

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z efektami naszej pracy. Przy każdej z opisanych spraw przedstawiamy uzyskane świadczenia i opisujemy najważniejsze kwestie prawne związane ze sprawą. Mamy nadzieje że poniższe sprawy pomogą Państwu podjąć rozsądną decyzję.

Rodzaj szkody Śmierć osób bliskich Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1 660 000 zł, słownie Jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych złotych Uprawnieni do roszczeń: Bliscy zmarłych Odpowiedzialność: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Czas trwania sprawy: 24 miesiące Najciekawsze kwestie prawne: Sprawa była prowadzona wcześniej przez kilku pełnomocników, ale dopiero pomoc naszej Kancelarii spowodowała wystąpienie na drogę sądową i uzyskanie wysokich odszkodowań, klienci postawili na dobre opinie naszych byłych klientów. Świadczenia podane już wraz z odsetkami za opóźnienie. Odszkodowanie i zadośćuczynienie Mąż, Syn, Ojciec 400 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 40 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Łącznie około 440 000 zł Córka, Siostra, Wnuczka 380 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 30 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Łącznie około 410 000 zł Mąż, Dziadek, Teść 170 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 110 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Łącznie około 280 000 zł Syn 115 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Łącznie około 115 000 zł Syn, Brat 150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 85 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Łącznie około 235 000 zł Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Łącznie około 180 000 zł

Rodzaj szkody Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, matki, córki, siostry. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1 118 000 zł, słownie jeden milion sto osiemnaście tysięcy złotych Uprawnieni do roszczeń: Dzieci, Rodzice, Rodzeństwo Odpowiedzialność: AXA UBEZPIECZENIA S.A. Czas trwania sprawy: 26 miesięcy Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia: Córka 170 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci matki. 120 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 50 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 340 000 zł Córka 170 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci matki. 120 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 50 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 340 000 zł Matka 100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci córki. 20 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 25 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 145 000 zł Ojciec 100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci córki. 35 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 28 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 163 000 zł Brat 50 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci siostry 15 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 65 000 zł Siostra 50 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci siostry 15 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 65 000 zł

Rodzaj szkody Śmierć osób bliskich w wypadku komunikacyjnym: Męża i Ojca, Babci. Matki, Brata, Żony. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1 010 000 zł, słownie jeden milion dziesięć tysięcy złotych Uprawnieni do roszczeń: Żona, 2 dzieci, Wnuki. Mąż, Ojciec, 2 dzieci, rodzeństwo. Odpowiedzialność: Compensa Czas trwania sprawy: 36 miesięcy Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia: Żona, Synowa 120 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci męża. 45 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 18 300 zł odsetek ustawowych. 3 700 zł koszty pogrzebu. Łącznie około 187 000 zł Córka, Wnuczka 135 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci ojca. 60 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 21 300 zł odsetek ustawowych. 400 zł miesięcznej renty. Łącznie około 216 300 zł Córka, Wnuczka 100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci ojca. 60 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 21 300 zł odsetek ustawowych. 400 zł miesięcznej renty. Łącznie około 181 300 zł Mąż, Ojciec 60 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci żony, syna. 20 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci żony i syna. 4 600 zł koszty pogrzebu. Łącznie około 84 600 zł Syn, Brat 145 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci męża. (???) 10 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 20 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 175 000 zł Córka, Siostra 145 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci męża. (???) 20 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około

Śmierć osob bliskich w wypadku komunikacyjnym, dzieci, rodzeństwa. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 2 200 000 zł, słownie dwa miliony dwieście tysięcy złotych Uprawnieni do roszczeń: Rodzice i trójka rodzeństwa. Odpowiedzialność: MTU, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Czas trwania sprawy: 39 miesięcy Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia: Ojciec 450 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli 150.000zł za śmierć każdego dziecka 65 000 zł odszkodowania łącznie 130 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 645 000 zł Matka 450 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli 150.000zł za śmierć każdego dziecka. 50 000 zł odszkodowania łącznie 125 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 625 000 zł Brat 240 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli po 80.000zł za każdą osobę bliską 55 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 295 000 zł Siostra 240 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli po 80.000zł za każdą osobę bliską 55 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 295 000 zł Siostra 240 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli po 80.000zł za każdą osobę bliską 55 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 295 000 zł

Rodzaj szkody Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym. Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1 046 000 zł, słownie jeden milion czterdzieści sześć tysięcy złotych Uprawnieni do roszczeń: Żona, Córka, Matka, Ojciec, Brat. Odpowiedzialność: Compensa Czas trwania sprawy: 32 miesiące Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia: Żona 190 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 50 500 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 73 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 313 500 zł Córka 183 500 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 80 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 81 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 344 500 zł Matka 97 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 25 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 36 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 158 000 zł Ojciec 97 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 25 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 36 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 158 000 zł Brat 57 100 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 17 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 74 100 zł

Rodzaj szkody Śmierć osoby bliskiej Wysokość uzyskanego odszkodowania: 1 005 000 zł, słownie Jeden milion pięć tysięcy złotych złotych Uprawnieni do roszczeń: Dwoje dzieci, rodzice, czworo rodzeństwa Odpowiedzialność: HDI Czas trwania sprawy: 40 miesięcy Opis zdarzenia: W 2011r w miejscowości D woj. L doszło do wypadku drogowego. Kierujący pojazdem M na skutek nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przepust. Na skutek zdarzenia zginęła matka, córka, siostra powodów. Najciekawsze kwestie prawne: Na etapie likwidacji szkody pozwany odmówił jakichkolwiek wypłat. Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia: Syn 150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 50 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 40 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 240 000 zł Córka 150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 50 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 40 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 240 000 zł Matka 80 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 36 000 zł odsetek ustawowych. 9 000 zł koszty pogrzebu. Łącznie około 125 000 zł Ojciec 80 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 32 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 112 000 zł Brat 50 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 70 000 zł Brat 50 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 70 000 zł Brat 50 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 70 000 zł Brat 50 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 70 000 zł

Wróć na górę