Co zyskujesz wraz z kontem PREMIUM?

PROFESJONALNY PROFIL (WIZYTÓWKA PRAWNIKA)

Najważniejsze narzędzia i informacje, których szukają klienci są widoczne od razu

Pełne dane teleadresowe (w tym telefon, adres strony www), możliwość wysłania prośby o wycenę usługi do Prawnika, zamówienia wizyty w kancelarii oraz podsumowanie zdobytego doświadczenia i opis przeprowadzonych spraw,brak reklam innych prawników, pełne statystyki profilu.

KONTO PREMIUM

Konto premium

KONTO STARTOWE

Konto podstawowe

OPINIE

Klienci wybierają prawników w oparciu o opinie innych klientów

Wszystkie opinie wystawione przez klientów widoczne są tylko w profilu Prawnika Premium. Opinie są dodatkowo wyróżnione skalą w postaci gwiazdek, co wzmacnia ich widoczność w profilu Prawnika.

KONTO PREMIUM

Opinie premium

KONTO STARTOWE

WYŚWIETLANIE PROFILU PRAWNIKA W WYSZUKIWARCE SPECPRAWNIK

Wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania SpecPrawnik.pl

Prawnicy Premium zyskują wyższą pozycję w naszej wyszukiwarce i zapewniają sobie doskonałą widoczność. Pełne informacje o Prawniku w wyszukiwarce widoczne są tylko dla kont Premium (informacje teleadresowe, opinie klientów, certyfikat, możliwość zamówienia wizyty lub wyceny sprawy, świadczone usługi, przeprowadzone sprawy, odpowiedzi na pytania, publikacje na blogu).

Porównanie kont na liście wyszukiwania

SYSTEM DO ZAMAWIANIA USŁUG PRAWNYCH

Usługi Prawnika dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

Tylko dla kont Premium – usługa wirtualnej kancelarii. Sprzedaż usług prawnych, powiadomienie o zakupionej usłudze SMSem i mailem, automatyczne pobranie opłaty od klienta i przekazanie jej Prawnikowi bez żadnej prowizji.

Activbox