Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Administratorem Danych jest Legal Networks Spółka z o.o. (Spółka), z siedzibą w Poznaniu, 60-408, ul. Nagórskiego 3, NIP: 781-191-35-19.

Spółka wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), zwanego dalej Administratorem, odpowiedzialnego za przetwarzanie (zautomatyzowane i manualne) danych w firmie, w tym za przetwarzanie danych osobowych. ABI wyznaczył tez Administratora Systemu Informatycznego (ASI), odpowiedzialnego za przetwarzanie danych na komputerach i serwerach firmy.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem na adres mailowy: kontakt@specprawnik.pl.

 

 1. Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?

 • Numer telefonu – wymagany (i sprawdzany) do nawiązania kontaktu telefonicznego z prawnikiem wybranym z wykazu lub dla realizacji bezpłatnej rozmowy telefonicznej w sprawie sądowej.

 • Adres email – wymagany lecz nie sprawdzany, służy do przekazania odpowiedzi prawnika na pytanie, do dodatkowego informowania o postępach w nawiązywaniu kontaktów z prawnikami oraz do wysłania prośby o opinię o naszej usłudze i prawniku

 • Nazwa miejscowości – wymagana lecz nie sprawdzana, dla poszukiwania prawnika w regionie Twojego zamieszkania

 • Dane geolokalizacyjne – nie wymagane, lecz gdy wprowadzisz, następuje poszukiwanie prawników w Twoim regionie jak w przypadku określenia miejscowości.

 • Treść pytania lub zakres rozmowy – wymagane dla wyszukiwania specjalisty dla Twojego problemu

 1. Jakie są prawne podstawy pobierania Twoich danych osobowych?

 • Musisz wyrazić swoją zgodę na pobranie Twoich danych osobowych.

 1. Gdzie są zapisywane wymienione dane osobowe w serwisie?

 • W bazie klientów serwisu

 • W bazie korespondencji mailowej powstającej między Tobą, serwisem i ustalonym prawnikiem

 1. Jakie rodzaje przetwarzania Twoich danych osobowych występują w serwisie?

 • Treść Twojego nieodpłatnego pytania oraz Twój email i nazwa miejscowości trafiają na listę pytań przekazywanych prawnikom ale nie jest im uwidoczniany Twój adres mailowy. Adres ten służy tylko nam do przesłania Tobie odpowiedzi, byś opcjonalnie mógł kontynuować korespondencje z prawnikiem. Odpowiedź prawnika jest też widoczna w na liście pytań i odpowiedzi w serwisie)

 • Twoje zgłoszenie do bezpłatnej rozmowy telefonicznej w sprawie sądowej wraz z numerem Twojego telefonu (obowiązkowym), adresem mailowym i nazwą miejscowości trafia na listę rozmów telefonicznych. Dane te uwidoczniane są tylko wybranemu prawnikowi, by mógł się z Tobą skontaktować.

 • Gdy sam wybierasz prawnika z listy prawników przedstawianych przez serwis, pobieramy od Ciebie nr telefonu i adres mailowy i przekazujemy je wybranemu przez Ciebie prawnikowi, by mógł się z Tobą skontaktować.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poza serwis internetowy)?

 • Tylko prawnikowi zarejestrowanemu w serwisie, który zgłosił się do obsługi Twojego pytania (bezpłatnego) lub został wybrany przez serwis wśród chętnych prawników do rozmowy telefonicznej z Tobą lub został przez Ciebie wybrany z wykazu prawników.

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych w serwisie?

 • Klienci serwisu – ale tylko do treści pytania (i związanej z nią odpowiedzią prawnika); nie widzą oni pozostałych Twoich danych osobowych

 • Prawnik zarejestrowany w serwisie – tylko ten, który został wybrany przez Ciebie z wykazu prawników lub tylko ten, który zgłosił się do bezpłatnej rozmowy z Tobą i został przydzielony przez serwis (widzi wszystkie Twoje dane)

 • Upoważnieni pracownicy Spółki w ustalonym zakresie.

 1. Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi?

 • Na koniec każdego miesiąca usuwamy Twoje dane osobowe z bazy klientów (pseudonimizacja), jeśli data ich otrzymania jest starsza od 2 miesięcy. Pozostawiamy treść Twojego pytania, ponieważ wiążąca się z nim odpowiedź prawnika może służyć pomocą innym klientom w serwisowej przeglądarce pytań.

2-miesięczny okres przechowywania wszystkich Twoich danych osobowych wynika z powodu uruchamiania operacji pseudonimizacji raz w miesiącu, w sytuacji, gdy część pytań może jeszcze oczekiwać na odpowiedź prawników.

Na Twoje życzenie możemy usunąć wcześniej również treść pytania. Masz także prawo do wcześniejszego żądania usunięcia swoich danych z bazy klientów.

 • Na koniec każdego miesiąca usuwamy kopie korespondencji generowanej przez serwis do Ciebie i do prawników z komputerów osób otrzymujących ją oraz z bazy serwisu, jeśli ich data powstania jest starsza od 2 miesięcy.

 • Na Twój pisemny wniosek, przesłany na adres mailowy kontakt@specprawnik.pl zobowiązani jesteśmy do:

- korekty wskazanych danych

- wcześniejszej pseudonimizacji danych

- usunięcia danych z bazy klientów i korespondencji

- uznania sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania Twoich danych (nie wysyłania próśb o opinię serwisu i prawnika)

- przeniesienia posiadanych Twoich danych osobowych do innego wskazanego podmiotu

 • Każdy Twój wniosek w zakresie operacji na Twoich danych osobowych jest ewidencjonowany przez ABI.

 • Operacje związane z danymi osobowymi nie są wykonywane na tworzonych backup’ach serwisu. Jednak gdy serwis używa backup’u bazy danych, ewidencja wniosków jest używana do powtórzenia wszystkich operacji na danych osobowych, których data i czas zgłoszenia nastąpiły po dacie backup’u. Archiwizowanych jest kilka ostatnich wersji backup’ów, a wcześniejsze są kasowane.

 1. Do Twoich praw należy też wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl) jeśli stwierdzisz, że nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi narusza prawo.