Radca prawny Angelika Paziewicz-Bącler, Szczecin

Ocena

4,8

Podziękowanie

1
Dodaj opinię

Angelika Paziewicz-BąclerRadca prawny

(Od 2015)
FOXLEGAL Kancelaria Prawno-Windykacyjna
ul. Jagiellońska 39b lok. 111, 70-382 Szczecin

Kancelaria FOXLEGAL specjalizuje się w windykacji polubownej i sądowej. Ofertę kierujemy zarówno do wierzycieli, jak i dłużników, małych i średnich firm oraz podmiotów indywidualnych. Zajmujemy się skutecznym egzekwowaniem należności, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Obsługujemy sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Pomagamy rozwiązać problemy związane z zadłużeniem.

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

Ocena prawnika

 (4,8 na 5 gwiazdek), 26 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
100,0 zł + 23% VAT
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Sprawy przeprowadzone

 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (3)
  • W wyniku prowadzonych negocjacji ciągu 5 miesięcy odzyskałam dla mojego Klienta wierzytelności na łączną kwotę około 400 tyś. zł. Mimo, iż w niektórych sprawach uprzednio prowadzone było bezskuteczne postępowanie egzekucyjne.
  • Klient kwestionował zasadność wszczętej przeciwko niemu egzekucji, w imieniu Klienta wytoczyłam powództwo przeciwegzekucyjne, po wygranej sprawie otrzymał zwrot wszystkich pobranych przez Komornika pieniędzy.
  • Mój Klient (osoba w podeszłym wieku) został nakłoniony przez pewną firmę telekomunikacyjną do zawarcia umowy na niekorzystnych warunkach (abonament trzykrotnie przewyższał abonament rynkowy za tego typu usługę). W wyniku mojej interwencji firma odstąpiła od działań windykacyjnych i zrezygnowała z wszelkich roszczeń wobec Klienta.
 • Sprawy bankowe (2)
  • Mój Klient został pozwany przez Bank o zapłatę części niespłaconego kredytu. Po analizie zapisów umowy kredytowej wykazałam, że nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu i powództwo zostało oddalone w całości jako przedwczesne. Po zakończeniu sprawy sądowej Bank zgodził się zawrzeć z moim Klientem ugodę obejmującą spłatę należności w ratach i nie naliczył odsetek za zwłokę.
  • Wykazanie niezgodności zapisów umowy pożyczki z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W rezultacie wierzyciel (parabank) odstąpił od dochodzenia pozostałego do spłaty zadłużenia w całości.
 • Inne (1)
  • Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji w sprawie zadłużenia, doprowadzenie do zawarcia ugody pozasądowej z wierzycielem.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Przestępstwa i wykroczenia
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Majątek i Podatki
 • Nieruchomości
 • Spadki i testamenty
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
 • Sprawy ubezpieczeniowe
 • Praca
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Zamówienia Publiczne
 • Własność intelektualna

Publikacje zobacz wszystkie

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – czy możliwy jest zwrot składki?

Kredytobiorcy, którzy kupując na kredyt mieszkanie lub dom nie dysponowali wymaganym przez bank wkładem własnym na odpowiednim poziomie byli, przy zawarciu umowy kredytowej, zobowiązywani przez bank do zawarcia ub...

Wierzytelność nieściągalna - co można zrobić?

Nie zawsze prowadzony proces windykacji kończy w sposób całkowicie satysfakcjonujący dla wierzyciela. Zdarzają się sytuacje wręcz odwrotne od zamierzonego efektu tj. wierzyciel w celu przymusowego odzyskania dł...

Niedozwolone postanowienia umowne w zakresie kredytów walutowych.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 16/15) uznał postanowienia umowy kredytu, z których wynika, że przeliczenia kredytu (ze złotych polskich na franki szwajcarskie) oraz raty kredytu (z frank&oa...

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo szybka , rzetelna odpowiedź.Dzięki poradzie prawnej od Pani Angeliki dostałam zastrzyk optymizmu, a rzeczowe wyjaśnienie bardzo mnie uspokoiło.Polecam ! Duża 6 z plusem !

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Przemiła i bardzi bardzo pomocna! Naprawdę zdarzają się jeszcze ludzie którzy bezinteresownie chcą pomóc, naprawdę wiele zawdzięczam tej Pani :) i z całego serca gorąco Panią polecam :) Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za okazana pomoc :) ♥

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
super szybko sprawnie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Krótka fachowa porada.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo rzeczowa odpowiedź,jasno i zrozumiale!

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 110)