Prawniku - jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Administratorem Danych jest Legal Networks Spółka z o.o. (Spółka), z siedzibą w Poznaniu, 60-408, ul. Nagórskiego 3, NIP: 781-191-35-19.

Spółka wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), zwanego dalej Administratorem, odpowiedzialnego za przetwarzanie (zautomatyzowane i manualne) danych w firmie, w tym za przetwarzanie danych osobowych. ABI wyznaczył tez Administratora Systemu Informatycznego (ASI), odpowiedzialnego za przetwarzanie danych na komputerach i serwerach firmy.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem na adres mailowy: kontakt@specprawnik.pl.

 

  1. Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?

Dane adresowe i osobowe:

  • Nazwisko i imię

  • Nazwa kancelarii

  • Miejscowość, kod, ulica i nr mieszkania,

  • Zdjęcie

Dane szybkiego kontaktu:

  • Numer telefonu kontaktowego

  • Adres email

  • Adres strony www

Dane o dotychczasowej działalności:

  • O mnie” – krótki opis zakresu działalności

  • Data rozpoczęcia działalności

  • Specjalizacje

  • Opisy przeprowadzonych spraw

Dane do pobierania/przekazywania należności i wystawiania faktury:

  • Dane o odbiorcy faktury

  • NIP

  • Nr konta bankowego

  1. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy w serwisie podczas Twojego pobytu:

Dane z pobytu w serwisie

  • Statystyki odwiedzin profilu i pobierania danych szybkiego kontaktu

  • Statystyki aktywności w serwisie (ilości odpowiedzi na pytania klientów, rozmów telefonicznych z klientami)

  • Dane rozliczeniowe – otrzymane zlecenia od klientów, ich treść, kwotę, stan konta w portfelu prawnika, wpłaty na konto Premium, wpłaty i wypłaty z portfela prawnika, potrącenia

Dane z odpowiedzi na pytania klientów

  • Treść pytania klienta

  • Treść Twojej odpowiedzi na pytanie

  1. Jakie są prawne podstawy pobierania Twoich danych osobowych?

  • Rejestrując się w serwisie wyrażasz swoją zgodę na pobieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  • Serwis spełnia rolę informacyjną dla klientów poszukujących prawników i jego oczywistą rolą jest upublicznianie danych adresowych, kontaktowych i innych opisujących Twoją działalność gospodarczą, w tym danych osobowych, użytecznych dla klienta w ocenie i wyborze prawnika. Podstawą prawną działalności serwisu jest Regulamin dla użytkowników oraz Regulamin dla prawników.

  1. Gdzie są zapisywane wymienione dane osobowe w serwisie?

  • W bazie prawników serwisu

  • W bazie korespondencji mailowej serwisu powstającej między Tobą i klientem za pośrednictwem serwisu

  1. Jakie rodzaje przetwarzania Twoich danych osobowych występują w serwisie?

  • Wyszukiwanie prawników – tworzenie wykazów prawników spełniających kryteria klienta takie jak: miejscowość, kategoria sprawy, słowa kluczowe. Wykazy mogą być profilowane względem wskaźników aktywności prawnika w serwisie, cen usług, odległości od klienta, rodzaju konta w serwisie (Premium)

  • Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania – tworzenie zestawień pytań i odpowiedzi spełniających kryteria klienta takich jak: kategoria sprawy, słowa kluczowe. W powstających zestawieniach Twoja odpowiedź na pytanie jest linkiem do Twojego profilu w serwisie.

  • Profil prawnika – wszystkie informacje o Tobie i Twojej kancelarii, uznane w serwisie za pożyteczne dla klienta. Poza informacjami wprowadzonymi przez Ciebie, udostępniane są klientowi Twoje odpowiedzi na pytania klientów, opinie klientów oraz certyfikaty i wyróżnienia zdobyte w serwisie. Profil prawnika jest udostępniany klientowi zainteresowanemu kontaktem lub uzyskaniem bliższych informacji o wybranym prawniku.

  • Portfel prawnika – informacje ewidencyjne i rozliczeniowe prawnika w serwisie, niedostępne dla klientów, widoczne wyłącznie dla prawnika oraz dla personelu obsługi serwisu.

  1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poza firmę)?

  • Firmie hostingowej – utrzymuje oprogramowanie i bazy danych serwisu na swoich serwerach, udostępnia serwis w Internecie, składuje okresowo wszystkie dane w celu zabezpieczenia ciągłości działania serwisu i przetwarzania jego danych. Podstawą prawną współpracy i ochrony danych jest umowa o powierzeniu danych.

  • Biuro Księgowo – Rachunkowe – prowadzi dla naszej firmy księgi handlowe zgodnie z wymaganiami urzędowymi. Ma dostęp do danych zawartych w fakturach i rachunkach bankowych naszej firmy. Podstawą prawną współpracy i ochrony danych jest umowa o powierzeniu danych.

  1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych w serwisie?

  • Klienci serwisu – do danych zawartych w Twoim profilu publicznym

  • Upoważnieni pracownicy Spółki w ustalonym zakresie

  • Ty, czyli prawnik - właściciel profilu

  1. Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi?

  • Na pisemny wniosek, przesłany na adres mailowy kontakt@specprawnik.pl zobowiązani jesteśmy w ciągu 30 dni do następujących operacji dotyczących Twoich danych osobowych:

- korekty wskazanych danych w Twoim profilu

- usunięcia Twoich danych z bazy prawników (czyli z serwisu)

- usunięcia fragmentu lub całości treści z bazy korespondencji z klientami

- uznania sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania Twoich danych (nie upubliczniania Twoich danych poprzez serwis)

- uznania sprzeciwu i nie upubliczniania opinii otrzymanej od klienta

- przeniesienia posiadanych Twoich danych osobowych do innego wskazanego podmiotu

  • Każdy Twój wniosek w zakresie operacji na Twoich danych osobowych jest ewidencjonowany przez ABI.

  • Operacje związane z danymi osobowymi nie są wykonywane na tworzonych backup’ach serwisu. Jednak gdy serwis używa backup’u bazy danych, ewidencja wniosków jest używana do powtórzenia wszystkich operacji na danych osobowych, których data i czas zgłoszenia nastąpiły po dacie backup’u. Archiwizowanych jest kilka ostatnich wersji backup’ów, a wcześniejsze są kasowane.

  1. Do Twoich praw należy wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl) jeśli stwierdzisz, że nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi narusza prawo.