Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Łódź

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Łódź uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Łódź? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Godlewska-Chorąziak

Turoszowska 8/37, 91-025 Łódź

Sprawa o rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Sprawa o separację

Sprawy o rozliczenie wydatków/nakładów z majątku osobistego na majątek wspólnego, z majątku wspólnego na majątek osobisty, z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków

Sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Dyskryminacja

Sprawy z zakresu opracowywania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania

Sprawa o zadośćuczynienia z śmierć osoby najbliższej

Rozwiązanie umowy o pracę

Sprawa i uchylenie obowiązku alimenatacyjnego

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Katarzyna Klemba Kancelaria Radcy Prawnego

Wróblewskiego 18 Piętro 10, 90-364 Łódź

odwołania od wypowiedzeń umowy o pracę

obowiązek alimentacyjny

dopuszczenie małżonka do korzystania z mieszkania do którego prawo przysługuje jednemu małzonkowi

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

zakwestionowanie decyzji odmawiającej przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

emerytury

rozstrzygniecie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

separacja

władza rodzicielska - powierzenie obojgu rodzicom, jednemu z ograniczeniem praw drugiego, odebranie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie jej

ustalenie kontaktów z dzieckiem

"Negotium" Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Żaczka

Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Jedną z naszych specjalności są pozwy przeciw ubezpieczycielom, celem uzyskania lub znaczącego podwyższenia przyznanego odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Obsługa pomiotów gospodarczych jest naszą wieloletnią domeną. Reprezentujemy w/w podmioty przed sądami, w tym przed e-sądem i KRS, komornikami, organami administracyjnymi a także w negocjacjach z innymi podmiotami prowadzonymi zarówno po polsku, jak i w języku angielskim.

Od wielu lat reprezentujmy naszych Klientów w ramach postępowań o zasiedzenie, zniesienie współwłasności i dział spadku. Mamy przyjemność poinformować, iż na tym polu posiadamy liczne osiągnięcia.

Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn S.C

Al. Tadeusza Kosciuszki 1 lok. 0.14, 90-418 Łódź

Sprawy i spory z zakresu polisolokat oraz powództwa o zwrot opłaty likwidacyjnej. Poszkodowani klienci mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Z reguły sądy przyznają rację klientom i traktują opłaty likwidacyjne jako bezprawne, a korzyści rażąco jednostronne dla banku lub ubezpieczyciela

Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi

Częstochowska 1a, 93-115 Łódź

Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn S.C

Al. Tadeusza Kosciuszki 1 lok. 0.14, 90-418 Łódź

Plantowa 1, 91 -104 Łódź

Kancelaria Radcy Prawnego

Gdańska 90 lok. 2-2.2, 90-613 Łódź

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Czerwca

Narutowicza 69 lokal 1, 90-132 Łódź

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak

Sienkiewicza 8/1, 90-913 Łódź

Wróć na górę