Radca prawny Maciej Nowakowski, Szczecin

Ocena

4,5

Podziękowanie

1
Dodaj opinię

Maciej NowakowskiRadca prawny

(Od 2013)
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Maciej Nowakowski
ul. Mazurska 23/2, 70-442 Szczecin

Świadczę pomoc prawną jako radca prawny i doradca podatkowy. Wyspecjalizowałem się prawie medycznym i podatkowym. Wiedzę i doświadczenie w błędach medycznych oraz naruszeniu praw pacjenta zdobywałem (i nadal zdobywam) obsługując placówki medyczne. W ramach mojej praktyki reprezentuję interesy zarówno pacjentów, jak i szpitali oraz lekarzy. Posiadam doświadczenie w reprezentowaniu podatników i płatników w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zachęcam do kontaktu.

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Ocena prawnika

 (4,5 na 5 gwiazdek), 2 opinie

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Sprawy przeprowadzone

 • Podatki (kontakty z urzędami) (5)
  • Reprezentacja członków zarządu w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności solidarnej członka zarządu za zaległości spółki z o.o. (przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi)
  • Reprezentacja podatnika i płatnika w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi)
  • Reprezentacja podatnika i płatnika w postępowaniu podatkowym w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku PIT, CIT, VAT, akcyzowym, opłacie paliwowej, PCC, podatku od nieruchomości i innych (przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi)
  • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych i reprezentacja przed organami oraz sądami administracyjnymi
  • Reprezentacja podatnika podczas kontroli podatkowej
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (4)
  • Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przed ubezpieczycielami lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w zakresie roszczeń odszkodowawczych za szkodę w mieniu
  • Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przed ubezpieczycielami lub Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w zakresie roszczeń odszkodowawczych za szkodę na osobie (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta, utracone zarobki, koszty opieki i inne)
  • Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wskutek błędów medycznych, wypadkach przy pracy i w gospodarstwach rolnych i innych wypadkach przed sądami powszechnymi
  • Reprezentacja poszkodowanych w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym
 • Majątek i Podatki (1)
  • Reprezentacja pozwanego w sprawie z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Sprawy ubezpieczeniowe
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Publikacje zobacz wszystkie

Szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny – na kim spoczywa obowiązek naprawienia szkody?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łos...

Umowa o kredyt we frankach - nieistniejąca, nieważna czy bezskuteczna?

Wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego (CHF) w relacji do złotego polskiego (PLN) sytuacja kredytobiorców uległa znaczemu pogorszeniu. Wielu z nich utraciło zdolność do spłaty rat kredytu, a nawet płynność finansową. Orzecznictwo obf...

Czy sąd cywilny w sprawie o zadośćuczynienie może samodzielnie ustalić, że popełniono przestępstwo?

Jedną z przesłanek odpowiedzialności lekarza lub szpitala za lekarza jest wina. Obowiązek jej udowodnienia w procesie spoczywa na pacjencie (powodzie). Niewątpliwie zatem, dysponowanie przez pacjenta (powoda) prawomocnym wyrokiem skazującym, z ...

Darowizna – skutki podatkowe otrzymania prezentu znacznej wartości od osoby bliskiej. O czym należy pamiętać?

Tytułem wstępu Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedna osoba zechce podarować coś drugiej osobie nie oczekując niczego w zamian. Jest to klasyczny przypadek darowizny. Większość z Państwa intuicyjnie wie, że ma do czynienia z da...

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo szybka i konkretna odpowiedz. Szczerze polecam.

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 33)