Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Kraków

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Kraków uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Kraków? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Koszykarska 27b/16, 30-717 Kraków

Telefoniczna porada prawna

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji.

49,00 zł wybieram

Paulina Gugała Kancelaria Radcy Prawnego

Królewska 28/5, 30-045 Kraków

wygrana sprawa o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko

sprwa o wykonanie zapisu testamentowego wraz z dokonaniem spisu inwentarza

Prowadzenie przed sądem sprawy o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności - sprawę udało się zakończyć polubownie, zgodnie z interesem mojego Klienta

Sprawa o uregulowanie miejsca zamieszkania dziecka. Sąd podzielił moją argumentację i powierzył dziecko ojcu, pomimo sprzeciwu matki.

Zakończona pomyślnie trudna sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Duży spór, dużo materiału dowodowego, wiele spotkań, wszystko zwieńczone sukcesem.

zakończona sukcesem sprawa o uregulowanie kontaktów - sąd utrzymał zakaz kontaktów

sprawa o zniesienie współwłasności - wniosek, reprezentacja przed sądem, sprawa zakończona ugodowo

sprawa o ustanowienie służebnści drogi koniecznej - sąd orzekł zgodnie z wnioskiem

Wygrana sprawa o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmu lokalu komunalnego. Klienci mogli pozostać w swoim mieszkaniu.

Sprawnie i szybko przeprowadzona sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Rodzice osiągnęli porozumienie.

Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus - Lex Michał Pichór

Radziwiłłowska 29/4, 31-026 Kraków

Przeprowadzenie rozwodu zgodnie z zamierzeniem Klienta. Uzyskanie opieki na dziećmi.

Uzyskanie korzystnej ugody dla pracownika odwołującego się od wypowiedzenia umowy o pracę.

Prowadzenie spraw o zasiedzenie.

Doprowadzenie do skutecznej realizacji wyroku o opróżnienie lokalu.

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego.

Ocena danego stanu prawnego, analiza kontrahenta, zabezpieczenie transakcji, postępowania administracyjne.

Stała obsługa prawna spółek.

Obsługa stowarzyszenia.

Uzyskanie należności Klienta za świadczone usługi najmu.

Szereg spraw z zakresu obrony pracodawcy przed roszczeniami pracowników z zakresu rozwiązania stosunku prac.

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kotarba

Gertrudy 18/2, 31-048 Kraków

Odstąpienie od umowy nabycia pojazdu z uwagi na istnienie wady w pojeździe, reprezentacja klienta przeciwko komisowi, prowadzenie postępowania sądowego.

Reprezentacja w postępowaniu karnym, uzyskanie niższego wyroku w sprawie dotyczącej ponownej jazdy pod wpływem alkoholu.

Prowadzenie sprawy spadkowej, pomoc w ustaleniu kręgu spadkobierców, złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentacja klienta w sądzie.

Założenie spółki z o.o. oraz spółki jawnej w systemie S24 jak również w formie pisemnej.

Pomoc prawna w sprawie o podwyższenie należnych alimentów na małoletniego syna, wraz z reprezentacją sądową.

Reprezentowanie w sprawie odszkodowania za uszkodzenie budynku w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w jego sąsiedztwie.

Prowadzenie sprawy o podwyższenie i wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela dla pokrzywdzonego w wypadku drogowym.

Przygotowanie umowy dotyczącej odpłatnego udostępnienia wizerunku do kampanii reklamowej w telewizji ogólnopolskiej.

Pomoc prawna w sprawie dotyczącej żądania przez bank spłaty zadłużenia przez spadkobierców dłużnika.

Dochodzenie należności od kontrahenta z tytułu niezapłaconych należności za wykonane usługi.

Kancelaria Radcy Prawnego Alfa Zbigniew Stańczyk

Rydlówka 9/17, 30-363 Kraków

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Obrona w sprawie karnej

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Założenie spółki komandytowej

Pozew o zapłatę

Pozew o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczenia z nimi związane

Odszkodowanie z tytułu nie wykonania umowy

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Jędrys

Gen. Chłopickiego 1/5, 31-566 Kraków

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Doradztwo prawne w razie kontroli realizowanej przez NFZ lub podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących działalność leczniczą, sporządzanie koniecznych zażaleń i wniosków, reprezentowanie świadczeniodawcy przed NFZ, realizowana poza Pakietami dostępnymi dla użytkownika – wynagrodzenie ustalane jest w drodze umowy stron

Pomoc w sporządzeniu oferty w procedurze kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultacje w związku z przygotowywaniem oferty przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Doradztwo w zakresie zakładania podmiotów prowadzących działalność leczniczą, nabywania i zbywania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego , realizowana jest zawsze poza Pakietami dostępnymi dla użytkownika

Prowadzenie spraw sądowych, reprezentacja przed sądami i innymi organami

Sporządzanie protestów, odwołania od decyzji, wniosków oraz skarg do sądu administracyjnego i reprezentowanie świadczeniodawcy w toku procedury kontraktowania

Sporządzenie opinii prawnej lub umowy, analiza umowy nadesłanej przez klienta

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Wróblewski

Ofiar Dąbia 3, 31-566 Kraków

rozwód

skarga do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną

alimenty

zniesienie współwłasności nieruchomości

postępowanie legalizacyjne przed organem nadzoru budowlanego

skarga na decyzję administracyjną

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego

Jana Pawła II 35b/11, 31-864 Kraków

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sporządzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa zakończona uznaniem uwag i zmianą projektu planu.

Sporządzenie zażalenia oraz reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem na skutek umorzenia dochodzenia przez prokuratora. Sprawa zakończona uchyleniem zaskarżonego postanowienia i w konsekwencji wniesieniem przez prokuratora aktu oskarżenia.

Sporządzenie skargi oraz reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Sprawa zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem dla klienta (uchylenie decyzji organów obu instancji).

Reprezentacja skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej samowoli budowlanej zakończona uchyleniem decyzji organu I i II instancji.

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu. Sprawa zakończona ustanowieniem służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

Reprezentacja klienta w postępowaniu dotyczącym przebudowy lokalu mieszkalnego przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Sprawa zakończona wydaniem decyzji o odstąpieniu od nałożenia obowiązku doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Kancelaria Effect

Urzędnicza 20/10, 30-051 Kraków

Uzyskanie odszkodowania dla pieszego potrąconego przez samochód

Pozew o zapłatę zaległej faktury VAT

Windykacja należności od inwestora na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art 647 (1) k.c.

Uzyskanie zadośćuczynienia dla pasażera poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski

Stefana Batorego 2/30, 31-135 Kraków

Skuteczne przekształcenie jednoosobowej działalność gospodarczej z branży IT w spółkę prawa handlowego

Skuteczne tworzenie, przekształcenia i nabywanie spółek prawa handlowego

Wygrana sprawa przeciwko bankowi o roszczenie z weksla

Szereg wygranych spraw o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wróć na górę