Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Katowice

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Katowice uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Katowice? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Prawnicza Marcin Dutkiewicz Radca Prawny

Sokolska 80 lok. 7, 40-087 Katowice

Rejestracja, zmiany i wykreślenie z CEIDG.

Przywrócenie do pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy.

Zniesienie współwłasności nieruchomości.

Bieżąca obsługa spółek.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie strony.

Projekty umów, regulaminów itp.

Stwierdzenie nabycia spadku.

Roszczenia wynikające z mobbingu.

Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

Karoliny 4, 40-186 Katowice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przeprowadziłem audyty ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w firmach różnej wielkości, aby pomóc w ochronie kluczowych informacji i klientów.

Prowadzę sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych.

Reprezentuję klientów w sprawach sądowych, cywilnych i karnych, dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji.

Asystuję w procesach zwalniania lub odejścia pracowników mających dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, incydentach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzam w firmach procedury ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, sporządzam i sprawdzam umowy z pracownikami i kontrahentami

Wprowadzam w firmach procedury ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, sporządzam i sprawdzam umowy o zachowaniu poufności i zakaz konkurencji.

Pomagam zapobiegać incydentom wykorzystania lub przekazania tajemnicy przedsiębiorstwa,

Pomagam negocjować warunki wystąpienia wspólników ze spółek, doradzam w sporach między wspólnikami, reprezentuję spadkobierców spółek w sporach ze spółką

Kancelaria Prawna Radca Prawny Adam Malik

Drzymały 4/2, 40-059 Katowice

Z powodzeniem brałem udział w dziesiątkach postępowań likwidacyjnych oraz sądowych zmierzających do uzyskania na rzecz poszkodowanych należnego im zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.

Zajmuję się m.in. bieżącą obsługą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W swojej praktyce zakładałem również taką spółkę.

Dotychczas sporządziłem dziesiątki umów zarówno na potrzeby osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Opiniowałem m.in. umowy zawierane przez zamawiającego w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Prowadziłem i prowadzę postępowania rozwodowe, często doradzam w sprawach rodzinnych.

Klient miał problem z wyegzekwowaniem należności za wykonane zlecenia od przedsiębiorstwa znajdującego się na skraju upadłości. Dzięki szybko przeprowadzonemu postępowaniu w 4 miesiące odzyskano pełną należność wraz z odsetkami, łącznie ok 300 tys. zł.

Brałem z powodzeniem udział w postępowaniach odwoławczych od wypowiedzeń stosunków pracy, zarówno szeregowych pracowników jak również osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Prowadziłem sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, uwzględniające poszukiwanie spadkobierców; doradzałem również w kwestiach związanych z zachowkiem, dziedziczeniem testamentowym oraz notarialnym poświadczaniem dziedziczenia.

Marta Kowalska-Drąg Kancelaria Radcy Prawnego

Cicha 25/6, 40-116 Katowice

Przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, zajmujemy się uzyskiwaniem zachowku, odrzuceniem spadku, reprezentujemy w postępowaniu sądowym

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa własności nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, służebności, w tym służebności przesyłu (słupy elektryczne na gruncie). Przygotowujemy projekty umów najmu, dzierżawy.

Zajmujemy się sprawami rozwodowymi, uzyskiwaniem i podwyższaniem alimentów, reprezentujemy w postępowaniu sądowym

Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Miszczyk-Mazek

Mariacka 17, 40-014 Katowice

Wygrana sprawa o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu wypadku komunikacyjnego.

Wygrana sprawa o wynagrodzenie i odprawę z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Podział majątku wspólnego małżonków obejmującego m.in. przedsiębiorstwo.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wawrzyczek

Henryka Dąbrowskiego, 40-032 Katowice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Powództwo przeciwegzekucyjne w sprawie przedawnionych odsetek przeciwko dużemu operatorowi telekomunikacyjnemu. Komornik prowadził egzekucję na podstawie nakazu zapłaty sprzed wielu lat (klient przebywał za granicą), mimo że część odsetek od nakazu się przedawniła.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf-Burke, Wałga-Pilor sp.p.

Teatralna 2 /1, 40-003 Katowice

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Bąk

Dulęby 5, 40-833 Katowice

lexnord

Dąbrówki 16, 40-081 Katowice

pomagamy w uzyskaniu zwrotu kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – w tym m.in.: zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów, związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, a także innych związanych z dodatkową opieką podczas leczenia

Wygrana sprawa o unww, w tzw. kredytach powiązanych z CHF,

pomagamy w uzyskaniu renty – w przypadku potrzeby zapewnienia ochrony zdrowotnej po wypadku

pomoglismy w uzyskaniu świadczenia dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadku drogowego

pomoglismy w uzyskaniu świadczenia dla pieszych, rowerzystów uczestników wypadku drogowego

prowadzimy postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych

wygrana sprawa o zwrot opłaty likwidacyjnej z umowy ubezpieczenia powiązanego z UFK

pomoc w uzyskaniu pełnej kwoty należnego odszkodowania, a w tym: pozyskania odpowiedniej kwoty niezbędnej do przywrócenia pojazdu sprzed zdarzenia

pomogliśmy osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody z polisy AC

pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynienia czyli jednorazowego świadczenia pieniężnego mającego na celu złagodzenie cierpień psychicznych

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Zapała-Niedźwiedzka

Piastów 7/207, 40-866 Katowice

Kwota na rachunku bankowym wolna od zajęcia

egzekucja z rachunku bankowego

pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów

upadłość konsumencka

Dom wybudowany wspólnie przez małżonków na działce należącej do męża.

ustanowienie służebności przesyłu

Wróć na górę