Przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej

Do 30 czerwca 2020 r. określone podmioty miały mieć możliwość równoległego prowadzenia ewidencji odpadów elektronicznie oraz w formie papierowej. Do tego czasu możliwe miało być prowadzenie ewidencji w formie papierowej, o ile przekazujący odpady wystawił kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej. Po tej dacie miała obowiązywać forma elektroniczna, działanie poprzez Bazę Danych Odpadowych. Ustawa o odpadach zobowiązywała zarazem przedsiębiorców do wpisania dokumentów wystawionych w formie papierowej przed 30.06.2020 r. do Bazy Danych Odpadowych. Na wprowadzenie tych danych do bazy elektronicznej przedsiębiorcy mieli mieć czas do 31 lipca 2020 r. Przy papierowej ewidencji kierowca, transportujący odpady lub odpady komunalne musi posiadać w trakcie transportu odpowiednie dokumenty w formie papierowej. Takie jak karta przekazania odpadów lub jej kopia albo karta przekazania odpadów komunalnych lub jej kopia.

Przepisy Tarczy antykryzysowej wydłużyły możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Jest to korzystne. W wirze walki z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa, przedsiębiorcy mogli nie mieć głowy czy możliwości do przejścia na elektroniczną ewidencję odpadów. Termin mógł też po prostu umknąć. Obecnie przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na dostosowanie się do nowych procedur.

Jednoczenie nie zmienia to sytuacji przedsiębiorców, którzy już dostosowali się do nowych przepisów o odpadach. Ci, którzy prowadzą już ewidencję w sposób elektroniczny mogą w dalszym ciągu podejmować w tym zakresie działania za pośrednictwem BDO.