Radca prawny Aneta Bernat, Lublin

Podziękowanie

1
Dodaj opinię

Aneta BernatRadca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat
Odpowiada w ciągu 24 godzin
ul. Chemiczna 11G, 20-329 Lublin
Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie
Inne uwagi: Zajmuję się prawem gospodarczym, handlowym, zamówieniami publicznymi oraz prawem cywilnym wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. Świadczę pomoc prawną w bsłudze przedsiębiorstw oraz w dochodzeniu wierzytelności - firmowych oraz przez osoby prywatne (m.in. nie oddane pożyczki, kwestie związane z transakcjami internetowymi). Zajmuję się również dochodzeniem odszkodowań oraz zadośćuczynienia m.in. za wypadki przy pracy i komunikacyjne. Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkrótce po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęłam edukację biznesową - ukończyłam Zarządzanie firmą na rynku Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Połączenie wykształcenia prawniczego z wiedzą z zakresu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw pozwala mi na zrozumienie oraz fachową obsługą merytoryczną działalności gospodarczej oraz spółek.

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15

Sprawy przeprowadzone

 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (7)
  • Pozew o zapłatę
  • Wniosek o zabezpieczenie wierzytelności.
  • Sporządzenie umowy o pożyczkę pracowniczą
  • Umowa najmu lokalu użytkowego (pod działalność gospodarczą)
  • Cesja wierzytelności
  • Dochodzenia od dłużnika kosztów poniesionej windykacji na etapie przedsądowym oraz m.in. ograniczenie liczby przypadków opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, poprzez uzyskanie rekompensaty w wysokości 40 euro zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznają wierzycielowi prawo do rekompensaty od dłużnika za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, (art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust.1)
  • Opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomoc w złożeniu oferty w ramach zamówienia publicznego
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (6)
  • Sporządzenie umowy o roboty budowlane
  • Sporządzenie umowy o dostawy w ramach procesu budowlanego
  • Analiza umowy o roboty budowlane wraz z opinią pod kontem niekorzystnych dla klienta zapisów oraz propozycjami ich zmiany
  • Umowa najmu lokalu użytkowego (pod działalność gospodarczą)
  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  • Cesja wierzytelności
 • Nieruchomości (4)
  • Pozew o bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • Wezwanie do usunięcia usterek w lokalu zakupionym od dewelopera. Udział w oględzinach i sporządzaniu protokołu z oględzin. Negocjacje na temat odszkodowania.
  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  • Umowa najmu lokalu użytkowego (pod działalność gospodarczą)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (4)
  • Sporządzenie Protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki wraz z uchwałami, m.in z uchwałą w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za dany okres, uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za dany okres, uchwały w przedmiocie przelania zysku za dany okres na poczet kapitału zapasowy, uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za dany okres, uchwały w przedmiocie powołania Prezesa Zarządu
  • Cesja wierzytelności
  • Dochodzenia od dłużnika kosztów poniesionej windykacji na etapie przedsądowym oraz m.in. ograniczenie liczby przypadków opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, poprzez uzyskanie rekompensaty w wysokości 40 euro zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznają wierzycielowi prawo do rekompensaty od dłużnika za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, (art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust.1)
  • Opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomoc w złożeniu oferty w ramach zamówienia publicznego
 • Majątek i Podatki (2)
  • Pozew o zwrot pożyczki
  • Pozew o zwrot opłaty za zwrócony towar zakupiony w wyniku transakcji przeprowadzonej na odległość (zakup przez internet)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Pozew o zapłatę
  • Dochodzenia od dłużnika kosztów poniesionej windykacji na etapie przedsądowym oraz m.in. ograniczenie liczby przypadków opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, poprzez uzyskanie rekompensaty w wysokości 40 euro zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznają wierzycielowi prawo do rekompensaty od dłużnika za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, (art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust.1)
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (1)
  • Pozew o alimenty na dziecko
 • Spadki i testamenty (1)
  • Wniosek o nabycie i dział spadku
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Sporządzenie pozwu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Przestępstwa i wykroczenia (1)
  • Sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Inne

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 6)