Radca prawny Michał Araszkiewicz, Łódź
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Michał AraszkiewiczRadca prawny
(Od 2001)

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Araszkiewicz
Odpowiada w ciągu 24 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Sterlinga 27/29 lok. 306, 90-212 Łódź

Jestem praktykiem. Obsługa prawna dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, medyczne, prawo pracy, prawo zamówień publicznych. Podmioty lecznicze, prywatne i publiczne, błędy medyczne, praktyki lekarskie, pielęgniarskie to zakres szczególnego mojego zainteresowania. Specjalizuje się też w obsłudze z zakresu prawa handlowego (prawo spółek, KRS), gospodarczego, prawa zobowiązań (umowy), ochrony zdrowia, budownictwa, ale również działalności naukowej i badawczo rozwojowej (B+R) jak i produkcyjnej. Jestem zawodowym pełnomocnikiem procesowym przed sądami powszechnymi (w tym w procesach o: odszkodowania, zadośćuczynienia, błąd medyczny, wykonanie umowy, zmianę warunków umowy, wynagrodzenie, kary umowne, ze stosunku pracy) sądowo-administracyjnymi, ale również innymi organami np. KIO w ramach praktyki prawa zamówień publicznych (przetargi, odwołania, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) . Nie są mi obce negocjacje i mediacje (ADR).

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe

SPRAWY UBEZPIECZENIOWE

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 14 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
200,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 17
8 - 17
8 - 17
8 - 17
8 - 17

Sprawy przeprowadzone

 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (13)
  • wygrana na rzecz wykonawcy robót budowlanych sprawa o zapłatę 600.000 zł z bankowej gwarancji, na kwotę 3.000.000 zł, zabezpieczającej umowę o roboty budowlane, której to uruchomienia gwarancji bank odmówił
  • założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podmiotem leczniczym
  • akcja pauliańska o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela
  • zabezpieczenie roszczeń w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
  • wykreślenie z Biura Informacji Gospodarczej
  • założenie fundacji prowadzącą działalność gospodarczą będącej następnie organizacją pożytku publicznego
  • wygrana obrona szpitala przed roszczeniem o 500.000 zł o błąd medyczny
  • wygrana obrona szpitala przed roszczeniem pacjenta o błąd medyczny, 60 tyś zł, oddalenie powództwa w całości
  • wygrana sprawa o zapłatę przewoźnego w transporcie międzynarodowym
  • wygrana sprawa o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania przewozu
  • wygrana sprawa - oddalone w całości roszczenie o 1.000.000 złotych od szpitala tytułem zadośćuczynienia
  • wygrana sprawa przeciwegzekucyjna o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, wcześniejsze zabezpieczenie wstrzymaniem egzekucji nienależnej
  • sądowe windykacje długów pieniężnych
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (4)
  • sprawa o zapłatę 200.000 zł wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, których to w tej części Inwestor odmówił odbioru
  • wygrana powództwo przeciwegzekucyjne o świadczenie z nienależnie wszczetej egzekucji komorniczej
  • wygrana sprawa o zapłatę czynszu dzierżawnego 100.000 złotych
  • wygrana sprawa o zapłatę czynszu dzierżawnego i rozliczenie poniesionych nakładów na przedmiot najmu
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (4)
  • zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej
  • przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności
 • Majątek i Podatki (3)
  • wykreślenie z Biura Informacji Gospodarczej długu
  • wygrana sprawa o spłatę pożyczki nie potwierdzonej pisemną umową
  • wygrana sprawa o obronę przed niezasadną zapłatą za nienależycie wykonane robry budowlane
 • Inne (3)
  • wygrana sprawa o obronę podmiotu leczniczego o 800.000 zł za błąd medyczny
  • wygrana obrona podmiotu leczniczego przed roszczeniem pacjenta o błąd medyczny o wartości ponad 150.000 zł
  • wygrana sprawa - oddalone w całości roszczenia wobec szpitala o odszkodowania, zadośćuczynienie, rentę o wartości łącznej powyżej 1.000.000
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (2)
  • założenie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, organizacja pożytku publicznego
  • wygrana sprawa o roszczenia pacjenta za błąd medyczny
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (2)
  • wygrana sprawa pracodawcy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne pracownika na stanowisku kierowniczym
  • wygrana pracodawcy sprawa o uznanie wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • wygrana sprawa o odszkodowanie za zalanie domu w budowie

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Sprawy bankowe
 • KORONAWIRUS (COVID-19)
 • Własność intelektualna
 • Zamówienia Publiczne
 • Restrukturyzacja firm
 • KORONAWIRUS (COVID-19)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)

Publikacje zobacz wszystkie

Forma umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Forma zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z dyspozycją art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietni…

Wolontariat w podmiocie leczniczym

Wolontariat w podmiocie leczniczym Zagadnienie związane z wolontariatem regulują przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy,…

Świadczenia zdrowotne diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenia zdrowotne diagnostyki laboratoryjnej Podstawowym aktem prawnym określającym zasady organizacji systemu ochrony zdrowia a także funkcjonowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą jest ustawa z 1…

Dostęp zakładu ubezpieczeń do dokumentacji medycznej

Dostęp zakładu ubezpieczeń do dokumentacji medycznej Pojęcie dokumentacji medycznej pojawia się w przepisie art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowiącym, że Podmio…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Pan Mecenas Michał Araszkiewicz zapewnia obsługę prawną naszej placówki medycznej. Jest specjalistą w zakresie prawa medycznego i kodeksu spółek handlowych, a także skutecznie dochodzi naszych roszczeń w sądzie. Z przekonaniem rekomenduję usługi Pana Mecenasa. Dodam jeszcze, że Pan Mecenas opiekuje się pod względem prawnym Stowarzyszeniem Wychowanków I LO im. M. Kopernika w Łodzi, wykonując tę pracę całkowicie pro bono. Z poważaniem Przemysław Lipiński, prezes zarządu ARGO PL sp. z o.o.

Radca prawny Michał Araszkiewicz, Łódź

Radca prawny Michał Araszkiewicz

Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Rozmowa z p. Michałem rozwiała moje wątpliwości. W zwięzły i konkretny sposób przekazał mi istotną wiedzę. Polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan mecenas udzielił mi informacji w sposób uporządkowany i zwięzły. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące mojej sprawy. Wykazał się dużą cierpliwością. Jestem zadowolony zadowolony z porady. Polecam zainteresowanym.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pełen profesjonalizm, spokój i opanowanie w sądzie. Do tego 100% skuteczność! Serdecznie polecam! I jeszcze raz dziękuję Panie Mecenasie!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Profesjonalny, rzeczowy i z pewnością godny polecenia.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 48)