Radca prawny Paweł Oroń, Kraków
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Paweł OrońRadca prawny
(Od 2017)

Kancelaria Radcowska Paweł Oroń
Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków
ul. Cała Polska,

Ekspert od ubezpieczeń na życie (zgon ubezpieczonego, ciężka choroba, niezdolność do pracy). Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, ubezpieczonego, uposażonego w nierównej walce z ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń) czy bankiem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie). Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń m.in. z tytułu zgonu ubezpieczonego (nieszczęśliwy wypadek, wypadek komunikacyjny, w drodze do pracy itp.) ciężkich chorób, niezdolności do pracy, wypadków komunikacyjnych czy błędów medycznych. Dochodzimy roszczeń z umów ubezpieczenia kredytów bankowych/pożyczek. r. pr. Paweł Oroń: Ukończył aplikację radcowską oraz studia podyplomowe- BHP (AGH), Pr. Medyczne i Bioetyka (UJ) oraz Pr. Własności Intelektualnej (UJ).

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Rekomendacje: Kancelaria radcowska Paweł Oroń
Inne uwagi: Radca prawny Paweł Oroń - Wieloletni pracownik jednych z największych w Polsce ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń).

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 2 opinie

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18

Sprawy przeprowadzone

 • Sprawy ubezpieczeniowe (9)
  • Odzyskanie dla uposażonego świadczenia (odszkodowanie/zadośćuczynienie) ubezpieczeniowego, z umowy grupowego ubezpieczenia na życie, z tytułu zgonu ubezpieczonego.
  • Wygrana sprawa dla uposażonego z tyt. śmierci ubezpieczonego.
  • Odzyskanie dla ubezpieczonego świadczenia ubezpieczeniowego (odszkodowanie/zadośćuczynienie), z umowy grupowego ubezpieczenia na życie, z tytułu ciężkiej choroby/poważnego zachorowania ubezpieczonego.
  • Pomoc w odzyskaniu pieniędzy z ubezpieczenie kredytu bankowego. Reprezentacja przed bankiem, ubezpieczycielem i sądem.
  • Pomoc przy prowadzeniu sprawy z tytułu błędu medycznego. Reprezentacja przed szpitalem, ubezpieczycielem.
  • Profesjonalna reklamacja na decyzję ubezpieczyciela.
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelnośći z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.
  • Dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia na życie (także ubezpieczenie kredytu bankowego/pożyczki) z tyt. zgonu ubezpieczonego, ciężkiej choroby, innych wypadków losowych. Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za zgon ubezpieczonego powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, tudzież inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz - zadzwoń.
  • Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się z obowiązkiem przystąpienia kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty, pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadłużenia. Równie często, w przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy lub wystąpienia u niego ciężkiej choroby, ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia a bank nie jest zainteresowany dochodzeniem od niego roszczeń, gdyż zobowiązanymi do spłaty zadłużenia z umowy kredytu (pożyczki) są spadkobiercy ewentualnie inni zobowiązani (np. pozostały kredytobiorca, poręczyciel). W przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, zapewniamy profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie)
 • Sprawy bankowe (3)
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelnośći z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.
  • Dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia na życie (także ubezpieczenie kredytu bankowego/pożyczki) z tyt. zgonu ubezpieczonego, ciężkiej choroby, innych wypadków losowych. Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za zgon ubezpieczonego lub ciężką chorobę powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, tudzież inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz - zadzwoń.
  • Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się z obowiązkiem przystąpienia kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty, pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadłużenia. Równie często, w przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy lub wystąpienia u niego ciężkiej choroby, ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia a bank nie jest zainteresowany dochodzeniem od niego roszczeń, gdyż zobowiązanymi do spłaty zadłużenia z umowy kredytu (pożyczki) są spadkobiercy ewentualnie inni zobowiązani (np. pozostały kredytobiorca, poręczyciel). W przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, zapewniamy profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Ubezpieczenie kredytu bankowego, ubezpieczenie na życie, zgon ubezpieczonego, ciężka choroba, niezdolność do pracy
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (2)
  • Dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia na życie (także ubezpieczenie kredytu bankowego/pożyczki) z tyt. zgonu ubezpieczonego, ciężkiej choroby, innych wypadków losowych. Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za zgon ubezpieczonego lub ciężką chorobę powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, tudzież inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz - zadzwoń.
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.
 • Spadki i testamenty (2)
  • Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się z obowiązkiem przystąpienia kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty, pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadłużenia. Równie często, w przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy lub wystąpienia u niego ciężkiej choroby, ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia a bank nie jest zainteresowany dochodzeniem od niego roszczeń, gdyż zobowiązanymi do spłaty zadłużenia z umowy kredytu (pożyczki) są spadkobiercy ewentualnie inni zobowiązani (np. pozostały kredytobiorca, poręczyciel). W przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, zapewniamy profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie)
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.
 • Majątek (1)
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.
 • Inne (1)
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • Profesjonalne i skuteczne dochodzenie odszkodowań z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego (ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub ciężkiej choroby. Pomoc osobom zobowiązanym do spłaty kredytu we wszystkich formalnościach i kontaktach z bankiem i ubezpieczycielem. Kompleksowe prowadzenie sprawy od A do Z - Przygotowanie wniosku o cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia, przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i sądowego.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Publikacje zobacz wszystkie

Reklamacja (odwołanie) od decyzji ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń)

Reklamacja (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) to środek prawny, służący klientowi podmiotu rynku finansowego. Zarówno samo pojecie  "reklamacja" jak i "klient podmiotu rynku finansowego" a także "podmiot rynku finansowego" zostały e…

Ubezpieczenie kredytu/pożyczki

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie świadczeń (odszkodowań) z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego lub pożyczki (umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego poważnego zachorowania oraz w …

Ubezpieczenie kredytu bankowego, pożyczki

Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się z obowiązkiem przystąpienia kredytoiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty, pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadł…

Zgon ubezpieczonego. Umowa (grupowego, indywidualnego) ubezpieczenia na życie.

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń), spowodowaną np. nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem ko…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Porada i pomoc kompetentna, trafna i rzeczowa.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i konkretna pomoc prawna.

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 17)