Andrzej Sapkowski vs CD Projekt (część 2)

Dzisiaj chciałbym dodać parę słów odnośnie sporu między Panem Andrzejem Sapkowskim a CD Projekt w kontekście art. 44 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

Pierwsza część znajduje się tutaj :  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=747680992248107&id=293317601017784

Dzisiaj chciałbym się odnieść do tematu opierając się na art. 5 kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Szczególnie istotne będą tutaj zasady współżycia społecznego.

Z. Radwański twierdzi, że dyspozycja art. 5 kc zmierza do zapewnienia zgodności aksjologicznej i funkcjonalnej prawa ze stosunkami, jakie zachodzą w społeczeństwie, ale nie zawsze instytucje tego prawa są całkowicie zgodne z tymi stosunkami.

Właśnie w tym tkwi szkopuł sprawy Wiedźmina. Z różnych przekazów medialnych dowiadujemy się bowiem, że autorowi proponowane wynagrodzenie zależne od osiągniętych zysków ze sprzedaży, które ten jednak odrzucił. Twierdził bowiem, że gra się dobrze nie sprzeda.

W związku z powyższym powstaje dylemat moralno-prawny. Czy w przy takich okolicznościach sprawy autorowi pomimo wszystko przysługuje możliwość podwyższenia wynagrodzenia.

Przyznam szczerze, że patrząc na tę sprawę, zasady współżycia społecznego mogłyby zablokować tę możliwość w mojej opinii.