POMOC SUSZOWA w przypadku użytków rolnych dotyczących użytków zielonych (łąki i pastwiska oraz trawy na gruntach rolnych)

Rok temu tak jak i w tym roku susza spędza rolnikom sen z oczu... Wielu rolników zgłaszało Izbom Rolniczym problemy że zakłady ubezpieczeń traktują na zasadzie równości uprawy na gruntach ornych jak trwałe użytki zielone a zatem rolnicy nie mogą ich ubezpieczyć - ponieważ zakłady odmawiają podpisania takich polis. W związku z taką sytuacją "płatności suszowe" ze względu na brak ubezpieczenia 50% powierzchni upraw są pomniejszane.

 

"Proszę o podjęcie pilnych rozwiązań, które dotyczą zakresu i sposobów szacowania szkód wyrządzonych klęską suszy w ramach użytków rolnych dotyczących użytków zielonych (łąki i pastwiska oraz trawy na gruntach ornych)" - pisze jeden z rolników w tygodniku rolniczym z dnia 05 lipca 2018 r.

Krajowa Rada Izby Rolniczej w związku z licznymi sygnałami rolników o wliczanui przez ARiMR traw na gruntach rolnych do powierzchni upraw rolnych zobligowanych do obowiązkowego ubezpieczenia przy weryfikacji wniosków suszowych zwróciła się do Mnistrwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie interpretacji par. 13 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc suszowa zgodnie z ww. rozporządzeniem jest pomniejszana o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmnej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.

Rolnicy podnoszą, że zakłady ubezpieczeń traktują na zasadzie równości uprawy na gruntach ornych jak trwałe użytki zielone a zatem rolnicy nie mogą ich ubezpieczyć - ponieważ zakłady odmawiają podpisania takich polis.

Jak na razie Minister nie wydał interpretacji par. 13 ust. 12 rozporządzenia w powyższej sprawie.

Jednak naszym zdaniem pomniejszanie płatności jest naruszeniem prawa materalnego zarówno rozporządzenia Rady Minstrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i spoosbu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

 

Doboszczak Anna z Kancelarii EPZ w Koszalinie