Rozwód

Rozwód uważany jest za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Rozwód wymaga odnalezienia się w nowej sytuacji i roli, a także konieczności zmierzenia się z szeregiem emocji, które pojawiają się wraz z podjęciem decyzji o rozpoczęciu nowego, nieznanego dotąd życia.

Z rozwodem wiąże się wiele emocji, jest to niezwykle trudny czas w życiu każdego człowieka. Wymaga przeorganizowania dotychczasowego życia, skonfrontowania się z dotychczasowymi przeżyciami.

Rozwód wiąże się w kilkoma zadaniami, w tym prawnymi, z którymi dorośli muszą się zmierzyć. Kluczowe są tutaj dwie kwestie. Pierwsza dotyczy odbudowania swojego życia, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, aby móc wykorzystać druga szansę, jaką daje rozstanie. Druga natomiast wymaga ochrony dzieci przed angażowaniem ich w konflikty okołorozwodowe. Nie ma co ukrywać, że zadania te nie są proste do wykonania, kiedy czujesz natłok zmiennych emocji, chaosu, wewnętrznego rozdarcia, ale są one konieczne do wejścia w nowy etap bez śladu przeszłości. Ważne jest, aby w miarę możliwości, zakończenie małżeństwa przebiegało w atmosferze wzajemnego szacunku do współmałżonka, chęci ograniczenia negatywnych emocji dla obu stron czy obarczania winą. Do tego dochodzą kwestie prawne - uregulowania opieki nad dziećmi, alimenty, kontakty i podział wspólnego majątku . Powstaje konieczność przeprowadzenia rozprawy sądowej. Najlepiej aby każda ze stron, dorośli jak i dzieci, ponosili jak najmniej kosztów emocjonalnych związanych z rozwodem. W tym etapie zasadne  jest korzystanie z pomocy prawnika, który pomaga przejść przez prawne aspekty rozstania, uczestniczy w negocjacjach i mediacjach, wspiera podczas rozpraw w sądzie.

Pamiętaj sposób zakończenia małżeństwa istotnie wpływa na późniejsze relacje z byłym małżonkiem. Najlepiej, aby każda ze stron, dorośli jak i dzieci, ponosili jak najmniej strat związanych z rozwodem.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej lub mediacji zadzwoń tel. 733130581 lub napisz email grandus@onet.pl

strona www.grandus.com.pl          blog www.sprawaorozwod.com.pl