Odsprzedaż biletu z zyskiem

Odsprzedaż biletu z zyskiem

           

            Mój klient napisał do mnie wiadomość, w której opisał, że chce sprzedać bilety na koncert, które kupił poprzednio, ale z zyskiem. Pytanie, czy to dozwolone przez prawo.

Otóż takie zachowanie stanowi znamiona wykroczenia z art. 133 kodeksu wykroczeń. Brzmienie jego jest następujące:  Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  Dodatkowo usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są również karalne.

„Przepis art.133 jest odpowiednikiem art 7 par 2 i 3 ustawy z 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym (Dz. U. Nr 39, poz. 171 z późn. zm.). W myśl art 7 par 2 tej ustawy, kto nabywa w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na widowiska lub imprezy, podlega karze aresztu do roku, zaś stosownie do par. 3: „Tej samej karze podlega, kto określone w par.2 bilety odprzedaje z zyskiem”. Por. również art. 6ustawy z 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego (Dz. U. Nr 23, poz. 149).” (Mozgawa M.,Komentarz do art.133 Kodeksu wykroczeń).

Wykroczeniem jest więc:

a)  nabycie w celu odsprzedaży z zyskiem

b) sprzedaż z zyskiem

Karą nie jest objęte wyłącznie nabycie w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe, ale również sama sprzedaż z zyskiem. W ten sposób ustawodawca chciał ograniczyć jakąkolwiek spekulację cenami biletów. Sam fakt, że kupujesz bilet i sprzedajesz go drożej, nawet w sytuacji, gdy sprzedaż wynika z czynników niezależnych od ciebie (np. choroba powodująca brak możliwości uczestniczenia w imprezie, na którą bilet zakupiłeś) sprawa, że popełniasz wykroczenie.

W związku z tym nie polecam sprzedawać takich biletów z zyskiem, a za cenę, za którą się owe bilety kupiło.

 

Podstawa prawna: art. 133 ustaw z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821)

 

Przemysław Piątek, radca prawny

tel.: 792-262-264

www.radcapiatek.pl