Tarcza 4.0 wprowadziła przepisy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wprowadzenie nowej instytucji ma na celu przyspieszenie postępowania. Wiele czynności …

CZYTAJ WIĘCEJ