Szukaj adwokatów w twojej miejscowości

Adwokat Łódź

Kancelarie adwokackie w miejscowości Łódź w zasięgu Twojej ręki. Jeśli poszukujesz najlepszego prawnikaadwokata - online sprawdź listę kancelarii z Twojej miejscowości zarejestrowanych w naszym serwisie. Prawo pracy, sprawy karne, rozwód, alimenty, nieruchomości? Jaki prawnik będzie dobry dla Ciebie? Skorzystaj z filtrowania, by wybrać adwokata z miejscowości Łódź odpowiedniego dla Twojej sprawy. Sortuj po najniższej cenie, najbliższej odległości lub najlepszej opinii o adwokacie z Twojego regionu. Pomoc prawna adwokatów ze Specprawnika polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych. Jeśli potrzebujesz projekt aktu prawnego lub szukasz przedstawiciela przed sądem czy urzędem, możesz zaufać adwokatom z miasta Łódź. Korzystając z opinii użytkowników oraz opisu spraw, którymi zajmuje się adwokat, wybierz doświadczonego prawnika, który rozwiąże Twój problem. Wejdź na profil adwokata i sprawdź świadczone przez niego usługi, ich zakres oraz cenę.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Adwokacka Mariusz Niedziałkowski

Piotrkowska 65 lok. 29a, 90-422 Łódź

Lutomierska 2 lok. 1, 95-200 Pabianice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw
  • Odpowiedzi na pytania
  • Publikacje

Obrona podejrzanego o przestępstwo znęcania się. Reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawie przestępstwa oszustwa. Dzięki pomocy kancelarii Klient uzyskał odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 7 miesięcy. Klient kancelarii został niesłusznie oskarżony o przestępstwo znęcania się nad rodziną. Dzięki pomocy Kancelarii prokurator umorzył postępowanie z uwagi na to, że przestępstwo nie zostało popełnione. Prowadzenie spraw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym I i II instancji, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, o zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności, o umorzenie/ rozłożenie grzywny na raty) - -obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia - reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, w szczególności - sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie w sprawach prywatnoskargowych - sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w szczególności o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, sporządzanie wniosków o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego, o dobrowolne poddanie się karze, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

-Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości -Postępowanie o zasiedzenie służebności -Zakwestionowanie warunków zabudowy inwestycyjnej -Sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości.

o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie ● rozwód z obcokrajowcem ● o separację ● o uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego za skuteczny na terytorium RP ● o unieważnienie małżeństwa ● o alimenty na rzecz dziecka lub na rzecz małżonka ● o zaspokojenie potrzeb rodziny, ● o zmianę wysokości alimentów, ● o ustalenie wygaśnięcia/uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ● o zwrot niesłusznie płaconych alimentów ● o ustalenie lub egzekucję kontaktów z małoletnim ● o ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, ● o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego ● o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ● zawieszenie władzy rodzicielskiej, ● o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa ● o uznanie dziecka ● o całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie ● o podział majątku byłych małżonków ● ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku ● zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej ● zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub majątek osobisty

Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem. Doradztwo w procesie rejestracji spółki z o. o., opracowanie umowy spółki z o.o. Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego. Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem. Opracowanie wzorów umów gospodarczych oraz opiniowanie projektów umów

Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Sprawy o zapłatę zachowku Sprawy o uznanie niegodnym dziedziczenia

Kancelaria Adwokacka adwokat Adrianna Borowiecka

Łódź

Żeligowskiego 42 lok. 3, 90-644 Łódź

Odpowiada w ciągu 24 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

W 18 tygodniu ciąży zgłosiłam się do szpitala powiatowego z powodu przedwczesnego odpłynięcia wód płodowych. Byłam przekonana, że to wody, ponieważ to była moja 2 ciąża i przy 1 wody odeszły mi w terminie. Do szpitala zostałam przyjęta w trybie pilnym około 15:00 w piątek. Lekarz na oddziale zbadał mnie, opisałam objawy, w wykonanych badaniach lekarz nie stwierdził odpływania wód. Nie podano mi żadnych leków, pobrano krew do badań, położono do łóżka na obserwację. Później zgłaszałam kilkukrotnie pielęgniarkom niepokojące objawy, a następnie poszłam do lekarza, który był na wieczornym dyżurze zapytać o wyniki badań. Ten lekarz stwierdził, że "mam obsesję" i mnie zignorował. Był przy tym bardzo nieuprzejmy i pozbawiony empatii. Około godziny 22:00 nastąpił kolejny duży wyciek wód, po którym lekarz wreszcie uwierzył w to, co mówię i stwierdził, że on w tej sytuacji nic nie może zrobić (stwierdził poronienie, mimo że dziecko żyło). Na własne żądanie wypisałam się i mąż zawiózł mnie do innego szpitala, specjalistycznego. Tam stwierdzono przy przyjęciu (około północy) całkowite bezwodzie, ale dziecko nadal żyło. Niestety oprócz podania leków (antybiotyk) nie zostały podjęte żadne działania ratujące życie dziecka, ponieważ nie było odpowiednich lekarzy - był długi weekend (04-06.01). Dopiero we wtorek 07.01. podjęto próbę amnioinfuzji, która była nieudana. Wieczorem 07.01. rozpoczęła się akcja porodowa, w wyniku której urodziłam martwe dziecko. Moim zdaniem zaszła tu błędna diagnoza w 1 szpitalu, a w 2 szpitalu brak podjęcia natychmiastowych działań - spowodowało to śmierć dziecka. Chcę, żeby lekarze za to odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.

Dzień dobry, tzw. "błąd w sztuce medycznej" jest obiektywnym elementem winy lekarza wykonującego czynności medyczne. Stanowi bowiem czynność lub zaniechanie lekarza, niezgodną z nauką i praktyką medycyny. Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się zatem nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania), co mogło mieć miejsce w Pani sytuacji. W przypadku jego stwierdzenia, powstaje odpowiedzialność, której dochodzić można zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej. W postępowaniu cywilnym, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dodatkowo, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on też żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Lekarz może ponosić odpowiedzialność za tzw. "błąd medyczny" również na gruncie odpowiedzialności za przestępstwo (karne), a także zawodowej (dyscyplinarnej). Z poważaniem, adw. Adrianna Borowiecka Kancelaria Adwokacka w Łodzi, tel. 666-686-630, kancelaria@adwokatborowiecka.pl

Jakie potrzebuje dokumenty do sadu zeby uzyskac fundusz alimen.ojciec dziec.mieszka w angli,nie placi alim.zasadz.przez sad

Dzień dobry, co do zasady wymagane są następujące dokumenty: – zaświadczenia albo oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (dotyczy tych członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym) zawierające informacje o formie, wysokości i stawce opłacanego podatku, – zaświadczenie albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym okres przysługiwania świadczenia lub nakaz płatniczy za ten rok, – przekazy/przelewy dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, – przekazy/przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów (jeżeli otrzymywana kwota jest niższa, niż zasądzona), – zaświadczenie komornika o całkowitej albo częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów (w tym ewentualnie zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów), – odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu/odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty/odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej/odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem dotyczący zasądzenia alimentów na rzecz osób w rodzinie albo poza rodziną, – oświadczenie/zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji od komornika, który prowadził postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (w czasie ostatnich dwu miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku) ALBO – informacja właściwego sądu lub instytucji o podjęciu czynności dochodzenia świadczenia lub niepodjęciu tych czynności przez brak możliwości wskazania miejsca zamieszkania (jeżeli dłużenik ukrywa się za granicą) albo przez brak podstawy prawnej do wykonania czynności, – zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów do szkoły albo szkoły wyższej (wymagane tylko wtedy, gdy osoba uprawniona ma skończone 18 lat), – orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej do pobierania świadczenia (wymagane tylko wtedy, gdy osoba uprawniona jest pod opieką opiekuna prawnego).

Od połowy ubiegłego roku jestem po rozwodzie. W najbliższą niedzielę /19 stycznia/ mam załatwiony wyjazd na ferie do Łeby. Moja była małżonka zagroziła bez podania przyczyn, że nie da mi na wyjazd rzeczy osobistych moich dwóch synów /odzież, obuwie/. Pragnę nadmienić, że wyrokiem sądu dzieci przebywają ze mną w co drugą środę miesiąca oraz w co drugi weekend /piątek - niedziela/, no i oczywiście w święta. Mam z nimi bardzo dobre relacje. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Łączę wyrazy szacunku - zakłopotany ojciec dwóch synów

Dzień dobry, regulacja kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców obejmuje zazwyczaj bieżące kontakty. Rodzice ustalają, w jakie dni tygodnia i które weekendy dziecko przebywa z drugim rodzicem. Nieporozumienia najczęściej mogą powstawać właśnie przy takich "dodatkowych" kontaktach, jak kontakty w wakacje, czy święta. Z tego powodu ustalenia rodziców dotyczące kontaktów z dzieckiem powinny obejmować cały rok kalendarzowy. W porozumieniu uwzględnione powinny być m.in. kwestie wakacji, ferii, świąt, długich weekendów, dnia urodzin dziecka itp. Brak w porozumieniu odpowiednich zapisów (np. dotyczących możliwości zabrania dzieci na ferie) nie powoduje, że nie możemy się domagać kontaktu. Najlepszym (i najszybszym) rozwiązaniem jest jednak polubowne porozumienie. Jeżeli natomiast rodzice nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska co do terminu kontaktu z dzieckiem, nie pozostaje nic innego jak wystąpić do sądu - o ustalenie tychże kontaktów lub ich zmianę. W przypadku utrudniania kontaktów (tj. niestosowania się przez rodzica do ustalonych dni, godzin przebywania z dziećmi), istnieje również możliwość zagrożenia lub nałożenia przez sąd na rodzica, który je utrudnia kary grzywny. Z poważaniem, adw. Adrianna Borowiecka Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Żeligowskiego 42, tel.: 666-686-630, kancelaria@adwokatborowiecka.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Reterska-Trzaskowska

Łódź

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Uznańska

Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Oniszczuk-Popek

Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Klaudia Kostrzewa

Łódź

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda

Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Skonieczka

Łódź

Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Zawadzki

Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Świąder

Łódź

Wróć na górę