Szukaj adwokatów w twojej miejscowości

Adwokat Łódź

Kancelarie adwokackie w miejscowości Łódź w zasięgu Twojej ręki. Jeśli poszukujesz najlepszego prawnikaadwokata - online sprawdź listę kancelarii z Twojej miejscowości zarejestrowanych w naszym serwisie. Prawo pracy, sprawy karne, rozwód, alimenty, nieruchomości? Jaki prawnik będzie dobry dla Ciebie? Skorzystaj z filtrowania, by wybrać adwokata z miejscowości Łódź odpowiedniego dla Twojej sprawy. Sortuj po najniższej cenie, najbliższej odległości lub najlepszej opinii o adwokacie z Twojego regionu. Pomoc prawna adwokatów ze Specprawnika polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych. Jeśli potrzebujesz projekt aktu prawnego lub szukasz przedstawiciela przed sądem czy urzędem, możesz zaufać adwokatom z miasta Łódź. Korzystając z opinii użytkowników oraz opisu spraw, którymi zajmuje się adwokat, wybierz doświadczonego prawnika, który rozwiąże Twój problem. Wejdź na profil adwokata i sprawdź świadczone przez niego usługi, ich zakres oraz cenę.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Adwokat Michał Jacek Cyrański Kancelaria Adwokacka

Gdańska 91/93 bud. B, 90-613 Łódź

pomówienie, zniewaga

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego

kradzież

odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

roszczenia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

władza rodzicielska

miejsce zamieszkania dziecka

rozbój

bójka, pobicie

Kancelaria Adwokacka Mariusz Niedziałkowski

Piotrkowska 65 lok. 29a, 90-422 Łódź

Obrona podejrzanego o przestępstwo znęcania się. Reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawie przestępstwa oszustwa. Dzięki pomocy kancelarii Klient uzyskał odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 7 miesięcy. Klient kancelarii został niesłusznie oskarżony o przestępstwo znęcania się nad rodziną. Dzięki pomocy Kancelarii prokurator umorzył postępowanie z uwagi na to, że przestępstwo nie zostało popełnione. Prowadzenie spraw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym I i II instancji, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, o zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności, o umorzenie/ rozłożenie grzywny na raty) - -obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia - reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, w szczególności - sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie w sprawach prywatnoskargowych - sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w szczególności o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, sporządzanie wniosków o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego, o dobrowolne poddanie się karze, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

-Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości -Postępowanie o zasiedzenie służebności -Zakwestionowanie warunków zabudowy inwestycyjnej -Sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości.

Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem. Doradztwo w procesie rejestracji spółki z o. o., opracowanie umowy spółki z o.o. Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego. Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem. Opracowanie wzorów umów gospodarczych oraz opiniowanie projektów umów

o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie ● rozwód z obcokrajowcem ● o separację ● o uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego za skuteczny na terytorium RP ● o unieważnienie małżeństwa ● o alimenty na rzecz dziecka lub na rzecz małżonka ● o zaspokojenie potrzeb rodziny, ● o zmianę wysokości alimentów, ● o ustalenie wygaśnięcia/uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ● o zwrot niesłusznie płaconych alimentów ● o ustalenie lub egzekucję kontaktów z małoletnim ● o ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, ● o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego ● o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ● zawieszenie władzy rodzicielskiej, ● o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa ● o uznanie dziecka ● o całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie ● o podział majątku byłych małżonków ● ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku ● zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej ● zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub majątek osobisty

Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Sprawy o zapłatę zachowku Sprawy o uznanie niegodnym dziedziczenia

Kancelaria Adwokacka Łukasz Światłowski

Piotrkowska 116, 90-006 Łódź

EMAIL 665 740 718 TELEFON

Sprawa o zakłócanie miru domowego i zniszczenie/uszkodzenie cudzej rzeczy.

Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwód bez orzekania o winie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Reterska-Trzaskowska

Piotrkowska 111, 90-425 Łódź

Dział spadku

Rozliczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Postępowania w sprawie wyjawienia majątku dłużnika

Podwyższenie renty z tytułu niezdolności do pracy

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Mobbing

Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

Stwierdzenie nieważności testamentu.

Postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości

Postępowania w sprawie służebności przesyłu

Anna Uznańska Adwokat

(Od 2015)
Podziękowań 17
Opinii 80
Odpowiedzi na pytania 480

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Uznańska

al. Mickiewicza 15a, lok.3.2., 90-443 Łódź

Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy.

Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja.

Reprezentacja w trakcie negocjacji, na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Wygrana w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wygrana z ZUS o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego.

Wygrana w sprawie o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka.

Powództwo o zapłatę za nadgodziny.

Rozwód bez orzekania o winie.

Opiniowanie umów, sporządzanie projektów umów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Oniszczuk-Popek

Al. Piłsudskiego 133d lok. 423, 92-318 Łódź

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

dział majątku małżeńskiego.

dział majątku spadkowego,

zniesienie współwłasności,

rozgraniczenie nieruchomości gruntowych,

własnościowe lub spółdzielcze prawo do lokalu,

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,

regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym gospodarstwa rolnego,

uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,

regulacja zasad korzystania z nieruchomości wspólnej,

Kancelaria Adwokacka Adwokat Klaudia Kostrzewa

Więckowskiego 20 lok. 42, 90 - 722 Łódź

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Sprawy z zakresu prawa spółek handlowych

Sprawy z zakresu prawa pracy

Sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Analiza umów, przygotowanie projektów umów, dochodzenie roszczeń umownych i inne sprawy z zakresu prawa umów

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości (prawa rzeczowego)

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda

Elektronowa 8, 94-103 Łódź

Rozwód z orzekaniem o winie

Odszkodowanie za błędy medyczne

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka

Sprawy o zapłatę wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Sprawy o zapłatę, bieżący monitoring należności, sprawy pracownicze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Skonieczka

Obywatelska 128/152 lok. 2, 94-104 Łódź

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawa o odszkodowanie przeciwko przewoźnikowi za uszkodzenie towaru w przewozie międzynarodowym zakończona uzyskaniem dla Klienta wysokiego odszkodowania.

Pozew o odszkodowanie z umowy leasingu

Umowa o roboty budowlane

Pozew o obniżenie alimentów

Reprezentacja podwykonawców w sprawie o zapłatę przeciwko generalnemu wykonawcy i inwestorowi przy budowie jednego z centrów handlowych. Sprawa zakończona odzyskaniem wszystkich należności ca. 600 tys. zł

Regulamin serwisu internetowego

Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Zawadzki

Andrzeja Struga 16 lok. 413, 90 - 513 Łódź

Wygrana sprawa karna o pobicie. Sąd skazał oskarżonego i zasądził na rzecz pokrzywdzonej odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Wygrana sprawa o stwierdzenie nieważności umowy. Sąd unieważnił umowę dzierżawy zawartej przez osobę starszą w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji.

Wygrana sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca pozbawionego wolności. Sąd oddalił wniosek o pozbawienie władzy i zamiast tego zawiesił wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu na czas odbywania kary w więzieniu.

Wygrana sprawa o zalegalizowanie samowoli budowlanej. Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej zostało uchylone z uwagi na przedawnienie.

Wygrana sprawa o zwrot bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania. Sąd oddalił powództwo Miasta wytoczone przeciwko jego mieszkańcom.

Wróć na górę