Szukaj adwokatów w twojej miejscowości

Adwokat Gdańsk

Kancelarie adwokackie w miejscowości Gdańsk w zasięgu Twojej ręki. Jeśli poszukujesz najlepszego prawnikaadwokata - online sprawdź listę kancelarii z Twojej miejscowości zarejestrowanych w naszym serwisie. Prawo pracy, sprawy karne, rozwód, alimenty, nieruchomości? Jaki prawnik będzie dobry dla Ciebie? Skorzystaj z filtrowania, by wybrać adwokata z miejscowości Gdańsk odpowiedniego dla Twojej sprawy. Sortuj po najniższej cenie, najbliższej odległości lub najlepszej opinii o adwokacie z Twojego regionu. Pomoc prawna adwokatów ze Specprawnika polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych. Jeśli potrzebujesz projekt aktu prawnego lub szukasz przedstawiciela przed sądem czy urzędem, możesz zaufać adwokatom z miasta Gdańsk. Korzystając z opinii użytkowników oraz opisu spraw, którymi zajmuje się adwokat, wybierz doświadczonego prawnika, który rozwiąże Twój problem. Wejdź na profil adwokata i sprawdź świadczone przez niego usługi, ich zakres oraz cenę.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Adwokacka Lenartowicz

Elewów 2B/13, 80-298 Gdańsk

przeprowadzenie wielu spraw o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

prowadzenie szeregu spraw o zachowek

kompleksowa windykacja należności krajowych jak i zagranicznych

odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe) i odszkodowania z umów ubezpieczeń

prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, użytkowanie, służebności, bezumowne korzystnie z lokalu, eksmisja, zniesienie współwłasności, podziały lub łączenie nieruchomości, prawo pierwokupu, prawo odkupu;

udział w szeregu postępowań sądowych, jako obrońca oskarżonego.

udział w szeregu postępowań przygotowawczych (śledztwo, dochodzenie), jako obrońca podejrzanego

sporządzenie szeregu zażaleń na zastosowanie tymczasowego aresztowania

przeprowadzenie kilkudziesięciu spraw o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych

Kancelaria Adwokacka Piotr Włodarski

Antoniego Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk

Liczne sprawy o alimenty na dzieci, w tym jedna sprawa z powództwa przeciwko zobowiązanym w dalszej kolejności dziadkom (reprezentacja pozwanych dziadków, powództwo oddalone).

Sprawy o zapłatę od wiodących sieci handlowych z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji (tzw. opłaty półkowe), zakończone zasądzeniem w trzech niezależnych postępowaniach całości kwot dochodzonych pozwami (480.000 zł, 230.000 zł i 42.000 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu).

Sprawa z oskarżenia publicznego o przestępstwo (występek) z art. 286 par. 1 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. (oszustwo polegające na doprowadzeniu spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości), a także z art. 270 par. 1 k.k. (podrobienie dokumentu).

Sprawa z oskarżenia publicznego o przestępstwo (występek) z art. 270 par. 1 k.k. (podrobienie dokumentu).

Reprezentacja pozwanego w sprawie o zapłatę kwoty przekraczającej 900.000 zł z tytułu kar umownych w związku z odstąpieniem od umowy zawartej w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawa z oskarżenia publicznego o przestępstwo (zbrodnię) z art. 280 par. 2 k.k. (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia).

Obsługa prawna przy rejestracji spółek off-shore.

Liczne sprawy o rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie jednej ze stron, ustalaniem kontaktów z dziećmi i alimentów na dzieci.

Liczne sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu.

Sprawa administracyjna o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód.

Kancelaria Adwokacka Paulina Żęgota-Bąk

M. Konopnickiej 15/1, 80-240 Gdańsk

sprawy o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami

sprawy alimentacyjne, w tym zabezpieczenie alimentów na czas postępowania

ustalanie kontaktów rodzica z dziećmi

Wiele przeprowadzonych postępowań o rozwód, w tym rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków

wygrana sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej (oddalenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej złożonego przeciwko ojcu dzieci)

wygrane sprawy o podwyższenie alimentów na dziecko

Sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania w przedmiocie działu spadku, postępowania w przedmiocie zachowku

wygrana sprawa dotycząca wyrażenia przez sąd zgody na wyjazd dziecka za granicę na stałe.

sporządzanie i weryfikacja tzw. umów NDI

prowadzenie spraw egzekucyjnych

Kancelaria Adwokacka Dariusz Chyb Adwokat

Piastowska 175 C/1 tel. kom. 602-27-20-10, 80-358 Gdańsk

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Majątek i podatki, spadki, działalność gospodarcza,

sprawy spadkowe, obsługa prawna działalności gospodarczej, odszkodowania, sprawy sądowe,

sprawy podatkowe, majątkowe, obsługa firm, sprawy budowlane, spadki, nieruchomości, ubezpieczenia, odszkodowania

zakładanie i obsługa spółek, przekształcenia

prowadzenie spraw sądowych o zapłatę, majątkowych, karnych, karno-skarbowych

Kancelaria Adwokacka Joanna Małecka

Marii Konopnickiej 15/1, 80-240 Gdańsk

Wygrana sprawa przeciwko ZUS dotycząca zasiłku macierzyńskiego.

Wygrana sprawa z ramienia pracodawcy dotycząca zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym.

Wygrana sprawa o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.

Wygrana sprawa o zapłatę dotycząca nieuregulowanego wynagrodzenia za wykonaną umowę.

Kancelaria Adwokacka Joanna Daczyńska

Kielnieńska 111/6, 80-299 Gdańsk

Matka małoletniego dziecka notorycznie odmawiała zgody na wyjazdy zagraniczne syna na wakacje z ojcem. Ojciec złożył wniosek do sądu o wyrażenie zgody na wszystkie wyjazdy zagraniczne syna, w czasie, gdy przypadały kontakty ojca z synem w okresie wakacji i ferii zimowych.

Matka po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania ugody w sprawie renty alimentacyjnej na małoletnie dzieci złożyła pozew o podwyższenie alimentów. Ojciec podnosi, że przez okres 6 miesięcy nie nastąpiła istotna zmiana okoliczności, na podstawie której matka mogła wnosić o podwyższenie alimentów.

Strony przez okres trzech lat sprawowały opiekę naprzemienną, od której matka po pewnym czasie odstąpiła powołując się na dobro małoletniego dziecka. Ojciec założył sprawę sądową o utrzymanie dotychczasowej opieki naprzemiennej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Oder

Kościuszki 45/3, 80-445 Gdańsk

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Uzyskanie wypłaty odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkody z polis ubezpieczeniowych.

Prowadzenie postępowań przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Uzyskanie renty wyrównawczej, pomoc zarówno przedsądowa jak i sądowa.

RKSZ Kancelaria Adwokacka Piotr Ratnicki-Kiczka

Uphagena 14, 80-237 Gdańsk

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Udzieliłem skutecznej pomocy wielu osobym pozwanym przez firmy windykacyjne z tytułu przedawnionych długów.

Zarejestrowałem kilkadziesiąt spółek prawa handlowego - tj. spółki jawne, patrnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., akcyjne.

Przeprowadziłem kilkaset postępowań przeciwko liniom lotniczym o odszkodowanie za opóźniony lot.

Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

Al. Grunwaldzka 494/4A, 80-309 Gdańsk

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

zachowek

rozwód, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, pozbawienie władzy

odszkodowanie, oc, zadośćuczynienie, wypadek

adw. Antoni Koprowski Kancelaria Adwokacka

Partyzantów 8/8, 80-254 Gdańsk

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Referencje pisemne znajdują się na stronie internetowej www.adwokat-koprowski.pl, zaś referencje anonimowe znajdują się na stronie www.ofachowcach.pl

Wróć na górę