Adwokat Dawid Zakrzewski, Pabianice
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Dawid ZakrzewskiAdwokat

Kancelaria Adwokacka Dawid Zakrzewski
Otwarty na nowych klientów
ul. Łaska 32, 95-200 Pabianice
ul. Narutowicza 59 lok. 44, 90-133 Łódź

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych (zwłaszcza z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i administracyjnego), jak i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorcy jednoosobowi oraz spółki). W latach 2016-2018 obywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi, współpracując w tym czasie z wieloma adwokatami i kancelariami prawnymi z terenu województwa łódzkiego (zwłaszcza z Łodzi, Pabianic oraz Łowicza). Zdobyte, kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi, obecnie wykorzystuję już we własnej praktyce zawodowej.

Organizacje: Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
Inne uwagi: prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo pracy

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 9 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
100,0 zł + 23% VAT
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 16

Sprawy przeprowadzone

 • Przestępstwa i wykroczenia (12)
  • obrońca podejrzanego lub pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (Policja, Prokuratura) [sprawy o przestępstwo]
  • obrońca oskarżonego lub pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w postępowaniu sądowym, w tym apelacyjnym i zażaleniowym
  • pełnomocnik oskarżyciela prywatnego (sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, reprezentacja w postępowaniu sądowym)
  • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie z subsydiarnego aktu oskarżenia (po umorzeniu sprawy przez Prokuraturę)
  • obrońca oskarżonego w sprawach o wznowienie postępowania
  • obrońca skazanego w sprawach o wydanie wyroku łącznego
  • pełnomocnik w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • obrońca obwinionego w sprawach o wykroczenie
  • obrońca w sprawie dotyczącej zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, odroczenia, przerwy lub wstrzymania wykonania kary
  • obrońca w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary
  • prowadzenie sprawy o zastosowanie systemu dozoru elektronicznego (tzw. opaska elektroniczna)
  • prowadzenie sprawy w postępowaniu wykonawczym o rozłożenie na raty albo umorzenie grzywny, nawiązki, świadczeń pieniężnych lub należności (kosztów) sądowych (kosztów sądowych, kar porządkowych itp.)
 • Nieruchomości (7)
  • sprawy z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości (księgi wieczyste, organy administracji publicznej, urzędy)
  • pełnomocnik w sporach między współwłaścicielami
  • zarząd rzeczą wspólną i zniesienie współwłasności
  • sprawy o zasiedzenie i wydanie nieruchomości lub ruchomości (rzeczy)
  • sprawy o ochronę posiadania (naruszenie)
  • sprawy o użytkowanie wieczyste, zastaw, hipotekę lub służebności (gruntowe, drogi koniecznej, mieszkania)
  • sprawy o spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, reprezentacja w sprawach dotyczących spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (6)
  • separacja, rozwód (z orzeczeniem o winie lub z zaniechaniem orzeczenia o winie) i podział majątku wspólnego
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym i ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • alimenty na rzecz dzieci lub rozwiedzionego małżonka
  • ustalenie kontaktów z dziećmi lub wnukami
  • ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • eksmisja byłego małżonka z mieszkania
 • Majątek i Podatki (5)
  • sprawy o upadłość konsumencką
  • sporządzenie i opiniowanie projektów umów (sprzedaż, najem, dzierżawa, pożyczka itp.)
  • spory związane z wykonaniem umowy lub jej rozwiązaniem, dochodzenie odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • dochodzenie zapłaty należności pieniężnych (windykacja)
  • spory z rękojmi i gwarancji (wezwanie do usunięcia wady, wymiany towaru, odstąpienie od umowy sprzedaży, oświadczenie o obniżeniu ceny)
 • Sprawy ubezpieczeniowe (2)
  • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, szkody powstałej w życiu codziennym oraz szkody w nieruchomościach i lokalach
  • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z ubezpieczycielem lub bezpośrednim sprawcą szkody – prowadzenie negocjacji przy zawieraniu ugody z ubezpieczycielami
 • Spadki i testamenty (2)
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku
  • sprawy o zachowek, wydziedziczenie oraz uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (2)
  • bieżąca i stała obsługa przedsiębiorców (spółek osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych oraz przedsiębiorców indywidualnych)
  • udział w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorcami lub spółkami
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (1)
  • obrońca oskarżonego w sprawach karno-skarbowych (przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów występujących w obrocie gospodarczym (np. umowa sprzedaży, dostawy, przewozu, dzierżawy, najmu, o dzieło, o roboty budowlane itp.)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • reprezentacja przedsiębiorców w sprawach przed organami administracji publicznej lub organami ścigania oraz w sporach sądowych, w tym przed sądami polubownymi

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam bardzo.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam Pana Mecenasa, pomógł mi w trudnych dla mnie sprawach z ogromnym zaangażowaniem i empatią. Zawsze znalazł czas, by odebrać telefon, odpisać na smsa i odpowiedzieć na moje pytania. Potrafi profesjonalnie przekazać wiedzę i wytłumaczyć, wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowaną sytuację. Nigdy wcześniej nie poznałem tak wspaniałego adwokata.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Konkretna odpowiedź na zadane pytanie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Z całą pewnością polecam kazdemu takiego adwokata:) wysłucha, doradzi i pomoże kazdemu

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam wszystkim Pana mecenasa Dawida Zakrzewskiego. Wyjaśnił całą umowę kredytowo-pożyczkowa dał nadzieję i siłę do dalszej walki.Jeszcze raz dziękuję i polecam .

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 34)