Szukaj adwokatów w twojej miejscowości

Adwokat Lublin

Kancelarie adwokackie w miejscowości Lublin w zasięgu Twojej ręki. Jeśli poszukujesz najlepszego prawnikaadwokata - online sprawdź listę kancelarii z Twojej miejscowości zarejestrowanych w naszym serwisie. Prawo pracy, sprawy karne, rozwód, alimenty, nieruchomości? Jaki prawnik będzie dobry dla Ciebie? Skorzystaj z filtrowania, by wybrać adwokata z miejscowości Lublin odpowiedniego dla Twojej sprawy. Sortuj po najniższej cenie, najbliższej odległości lub najlepszej opinii o adwokacie z Twojego regionu. Pomoc prawna adwokatów ze Specprawnika polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych. Jeśli potrzebujesz projekt aktu prawnego lub szukasz przedstawiciela przed sądem czy urzędem, możesz zaufać adwokatom z miasta Lublin. Korzystając z opinii użytkowników oraz opisu spraw, którymi zajmuje się adwokat, wybierz doświadczonego prawnika, który rozwiąże Twój problem. Wejdź na profil adwokata i sprawdź świadczone przez niego usługi, ich zakres oraz cenę.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kurczuk-Samodulska

Pana Balcera 6B/22, 20-631 Lublin

Opracowanie wzorów umów gospodarczych oraz opiniowanie projektów umów

Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego.

Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania

Skuteczne dochodzenie należności pieniężnych w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód, separacje, alimenty oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej Sprawy o rozwód (z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie) Sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie oraz uzyskaniem alimentów, wraz z zabezpieczeniem kosztów utrzymania rodziny na czas toczącego się postępowania

Wygrana sprawa o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę.

Wygrana sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

Uniewinnienie w sprawie o sprzeniewierzenie majątku (art. 284 par. 2 k.k.).

Kancelaria Adwokacka Adw. Stanisław Filipowicz

Chopina 12/2, 20-023 Lublin

Sporządzanie projektów wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę, pism procesowych, środków zaskarżenia, wniosków egzekucyjnych i wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego.

Dochodzenie odszkodowań (w tym odszkodowania powypadkowe, czy też odszkodowania komunikacyjne)

Sporządzanie projektów pozwów o rozwód i separację oraz pism procesowych w toku postępowania rozwodowego.

Reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwód i separację.

Obrona w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i o wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego (przed organami ścigania).

Pomoc prawna w zakresie windykacji i zgłaszania roszczeń o odszkodowanie, rentę czy zadośćuczynienie oraz ustalenie odpowiedzialności sprawcy szkody na przyszłość.

Reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych i cywilnych w charakterze pełnomocnika pozwanego lub powoda, uczestnika postępowania lub wnioskodawcy.

Reprezentacja podczas przedsądowych negocjacji ugodowych ze zakładem opieki zdrowotnej, czy lekarzem lub innym podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania.

Sprawy spadkowe o: stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza spadkowego, o przyjęcie spadku lub jego odrzucenie, o dział spadku.

Tworzenie analizy umowy pod względem poprawności zawartych w nich postanowień umownych, kładąc nacisk na należyte zabezpieczenie interesów klienta.

Kancelaria Adwokacka Adw. Łukasz Szyszkowski

lok 5, Fryderyka Chopina 35, 20-023 Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wiktor Pielecki

3 maja 7/7, 20-112 Lublin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sprawach medycznych

pomoc prawna w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności

reprezentowanie przedsiębiorców przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i karnoskarbowych oraz przed sądami administracyjnymi

rejestrowanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty

prowadzeniu negocjacji i postępowań pojednawczych

zakładanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą

posiadamy również bogate doświadczenie w likwidacji szkód na osobie w wypadkach komunikacyjnych

opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek

negocjacje z partnerami handlowymi,

Anna Luiza Smyk Adwokat

(Od 2013)
Podziękowań 30
Rekomendacji 1
Opinii 35
Odpowiedzi na pytania 202

Kancelaria Adwokacka Anna Luiza Smyk

Obrońców Pokoju 2A/102, 20-030 Lublin

Sprawy dot. przestępstw narkotykowych

Sprawy toczące się z oskarżenia prywatnego

Sprawy o rozwód bez orzekania o winie.

Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, ustaleniem władzy rodzicielskiej, ustaleniem sposobu kontaktowania się z małoletnim dzieckiem stron, ustaleniem wysokości kwoty zaspokajania potrzeb rodziny oraz ustaleniem sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego (również na etapie postępowanie przed sądem drugiej instancji).

Sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Sprawy dot. przestępstw oraz wykroczeń dot. bezpieczeństwa w komunikacji.

ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej i ustanowienie rodziny zastępczej, ustalenie kontaktów z dzieckiem

dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy o alimenty, zobowiązanie do zaspokajania potrzeb rodziny, o obniżenie alimentów

sprawy dotyczące wyroków łącznych

Kancelaria adwokacka Paulina Bukryj-Stoś

Kołłątaja 6/6a, 20-006 Lublin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Opracowanie szeregu regulaminów i polityk prywatności

Reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi;

Reprezentacja w postępowaniach o rozwód

Przygotowywanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym m.in projektów umów o pracę i ich wypowiedzeń, porozumień odnośnie zakazu konkurencji, poufności i powierzenia mienia, regulaminów i procedur wewnętrznych,

Transakcje sprzedaży/nabycia nieruchomości i inne

Transakcje zbycia udziałów, akcji oraz całych przedsiębiorstw

Reprezentacja w innych postępowaniach dotyczących prawa rodzinnego

Reprezentacja w innych postępowaniacho podział majątku

Zakładanie spółek, w tym z kapitałem zagranicznym

Zakładanie działalności gospodarczej, wybór odpowiedniej formy jej prowadzenia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karol Trubalski

Stanisława Leszczyńskiego 5 lok 10, 20-069 Lublin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Pomoc prawna w zakresie spraw rozwodowych, o separację, powództwa o alimenty, podziału majątku, władzy rodzicielskiej.

Reprezentowanie w postępowaniu przed organem administracyjnym.

Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą firm, sporządzaniem projektów pism i umów dla potrzeb Klientów a także ich opiniowanie.

Obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy, odszkodowania, spory o przywrócenie do pracy.

Pomoc prawna w zakresie sporządzenia zażaleń, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie.

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego, odszkodowań i zadośćuczynienia.

Pomoc prawna w zakresie sporządzania projektów umów, opinii i ugód.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Leszczyński

Lublin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Pomoc prawna w zakresie spadków, odszkodowań.

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego (w tym także postępowania przed sądami administracyjnymi).

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy, wypowiedzenia umów, ekwiwalent.

Pomoc prawna w zakresie prawa karnego, wykroczenia.

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego: sprawy rozwodowe, podział majątku wspólnego małżonków, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty.

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego: prawo rzeczowe, zobowiązania.

Karolina Bielecka-Postawska Kancelaria Adwokacka

Grodzka 22. (I piętro ), 20-112 Lublin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy spadkowe.

Pozew o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dziedziczenie, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku.

Obrona w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia , sprawy z oskarżenia prywatnego , działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie , zawieszenie wykonania kary.

Rozwód, separacja, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi , ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, alimenty, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, uznanie dziecka.

Sprawy alimentacyjne, rozwód, separacja, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka .

Kancelaria Adwokacka

Krakowskie Przedmieście 58/5, 20 - 002 Lublin

  • Odpowiedzi na pytania
Wróć na górę