Adwokat Filip Węgierski, Toruń
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Filip WęgierskiAdwokat
(Od 2010)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Węgierski
Otwarty na nowych klientów
ul. Królowej Jadwigi 24/5, 87-100 Toruń

Celem Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym. W naszej Kancelarii cenimy zaufanie jakim obdarzają nas Klienci i jest ono podstawą wszelkich dokonywanych przez nas czynności w ramach udzielanej pomocy prawnej. Dla każdego Klienta poszukujemy optymalnych rozwiązań uwzględniając jego potrzeby, możliwości finansowe oraz konieczny nakład pracy. W roku 2015 nominowany do nagrody w konkursie Prawnik Pro Bono organizowanej przez "Rzeczpospoltią" oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Od 2016 r. pełni funkcję Sekretarza w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu.

Organizacje: Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 54 opinie

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
150,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Sprawy przeprowadzone

 • Przestępstwa i wykroczenia (8)
  • Uzyskanie zezwolenia Sądu na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego dla Klienta przebywającego już w Zakładzie Karnym.
  • Wznowienie postępowania karnego w oparciu Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. (SK 9/2010) w przedmiocie niekonstytucyjności przepisu z art. 75§1 k.k. Po wznowieniu postępowanie zostało umorzone, a Klient który miał wcześniej wprowadzoną do wykonania karę 1 roku pozbawienia wolności (przebywał w Zakładzie karnym) mógł niezwłocznei wyjść na wolność.
  • Reprezentacja osoby pokrzywdzonej w sprawie o kradzież i przywłaszczenie mienia. Sprawa zakończona skazaniem oskarżonego i obowiązkiem zwrotu kilkunastu tysięcy złotych na rzecz Klienta- suma skutecznie wyegzekwowana.
  • Reprezentacja w sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu. Sprawy zakończone warunkowym umorzeniem.
  • Reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie o zniewagę. Sprawa zakończona skazaniem oskarżonego oraz obowiązkiem naprawienia szkody i zadośćuczynieniem
  • Obrona oskarżonych w sprawach wypadków drogowych. Zarówno w sprawach dotyczących art. 177 § 1 oraz art. 177 § 2 k.k.
  • Obrona Klientów w sprawach o wstrzymanie i odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.
  • Obrona Klientów w sprawach o zamianę kary grzywny/ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności.
 • Majątek (6)
  • Reprezentacja Klienta w sprawie podziału majątku. Była żona żądała wyjściowo spłaty w kwocie 150.000 zł. Przed zakończeniem sprawy w Sądzie Kancelarii udało się wypracować ugodę, an podstawie której był zobowiązany do spłaty na poziomie niespełna 23.000 zł. (co było zgodne z oczekiwaniami Klienta).
  • Reprezentacja Klienta w sprawie podziału majątku. Była żona żądała wyjściowo spłaty w kwocie prawie 200.000 zł. Sąd I instancji zasądził spłatę na poziomie 105.000 zł., a następnie po apelacji z naszej strony Sąd Ii instancji obniżył kwotę spłaty do 25.000 zł. (co było zgodne z oczekiwaniami Klienta), przy pozostawieniu wszystkich składników majątku przy Kliencie.
  • Reprezentacja Klientów w sprawach o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej.
  • Reprezentacja Klientów w sprawie o zapłatę z tytułu umowy pożyczki opiewającej na łączną kwotę ponad 120.000 zł. Szybkie uzyskanie nakazu zapłaty skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
  • Reprezentacja Klientki w sprawie przeciwko byłemu mężowi o zwrot połowy spłaconego kredytu. Skuteczne i szybkie uzyskanie nakazu zapłaty, a następnie wyegzekwowanie kwoty kilkunastu tysięcy złotych.
  • Prowadzenie szeroko rozumianych spraw "antywidykacyjnych", Powództwo przeciwegzekucyjne/ przywracanie terminów do wniesienia środków zaskarżenia, skutkujące ostatecznie zwrotem wegzekwowanych należności (sprawy dotyczące długów skupowanych np. przez Zamknięte Fundusze Sekurytyzacyjne)
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (5)
  • Oddalenie pozwu o podwyższenie alimentów w całości.
  • Reprezentowanie ojca (powoda) w sprawie o ustalenie ojcostwa, w której matka odmawiała zgody na wykonanie badań DNA. Sprawa zakończona rozstrzygnięciem zgodnym z oczekiwaniami Klienta.
  • Reprezentowanie ojca w sprawie o tzw. "uprowadzenie rodzicielskie" w trybie Konwencji Haskiej.
  • Reprezentacja Klientki w sprawie o całkowite pozbawienie władzy rodzicielskie ojca. Zakończone zgodnie z oczekiwaniem Klientki.
  • Reprezentacja Klientów (rodziców oraz dziadków) w sprawie o kontakty z dziećmi (wnukami).
 • Nieruchomości (4)
  • Reprezentacja pozwanych w sprawie dotyczącej wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości o wartości ok. 800.000 zł. (pozew o złożenie oświadczenia woli). Klienci nie chcieli sprzedawać nieruchomości, którą odziedziczyli po zmarłej matce, a która to przed śmiercią podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Pozew został w całości oddalony pomimo tego, że akt notarialny zobowiązywał Klientów do przeniesienia własności nieruchomości.
  • Przeprowadzenie skomplikowanej sprawy o zasiedzenie z wielowątkowymi sprawami spadkowymi w tle. W rezultacie Klientka stała się właścicielem nieruchomości o wartości kilkuset tysięcy złotych.
  • Reprezentacja Klientów w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości ze skomplikowanym stanem prawnym w księgach wieczystych oraz nieuregulowanymi sprawami spadkowymi w tle.
  • Reprezentacja Klientów w skomplikowanej sprawie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej w centrum miasta.
 • Sprawy ubezpieczeniowe (2)
  • Reprezentacja 33 Klientów w sprawie opóźnionego lotu na trasie Varadero (Kuba) - Warszawa. Po interwencji i pismach Kancelarii, każdy z Klientów w krótkim czasie po powrocie z wycieczki otrzymał odszkodowanie w maksymalnej kwocie tj. 600 Euro (w tym małoletnie dzieci).
  • Reprezentacja 6 Klientów w sprawie opóźnionego lotu na trasie Warszawa - Bodrum (Turcja). Po interwencji i pismach Kancelarii, każdy z Klientów w krótkim czasie po powrocie z wycieczki otrzymał odszkodowanie w maksymalnej kwocie tj. 400 Euro (w tym małoletnie dzieci).
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Doprowadzenie do zawarcia ugody w sprawie, w której wobec Klienta został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla. Nakaz zapłaty opiewał na kwotę przeszło 800.000 zł. Kiedy Klient zgłosił się do Kancelarii nakaz zapłaty był już prawomocny. Kancelaria wpierw doprowadziła do przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów, skutecznie wniosła merytoryczne zarzuty, a następnie w trakcie trwania procesu sądowego doprowadziła do podpisania ugody, na mocy której Klient miał zapłacić 420.000 zł.w kilkudziesięciu ratach (co ostatecznie było rozwiązaniem, którego Klient oczekiwał).
  • Reprezentacja serwisu maszyn budowlanych, który wykonał szereg zleceń na rzecz dużego przedsiębiorstwa realizującego pace budowlane przy warszawskim metrze. Nasz Klient został pozwany o kilkadziesiąt tysięcy złotych za rzekomo nieprawidłowo wykonane naprawy maszyn. Kancelaria wniosła pozew wzajemny i to ostatecznie naszemu Klientowi druga strona musiała zapłacić kwotę przeszło 40.000 zł. wraz z kosztami procesu.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Przygotowywanie, analiza i renegocjacja umów między przedsiębiorcami w branży IT.
  • Przygotowywanie, analiza i renegocjacja umów między przedsiębiorcami w branży produkcji, sprzedaży i naprawy maszyn budowlanych.
 • KORONAWIRUS (COVID-19) (1)
  • Pomoc przedsiębiorcy w zawieszeniu opłacania czynszu najmu ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Klient działający w branży turystyczno-gastronomicznej musiał zamknąć prowadzony lokal co spowodowało spadek obrotów i niemożliwość regulowania bieżących opłat, w tym czynszu najmu za lokal.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Sprawa o zachowek - uzyskanie rozstrzygnięcia zgodnego z oczekiwaniami Klienta na drodze postępowania ugodowego, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej procedury sądowej.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Inne
 • Sprawy bankowe
 • KORONAWIRUS (COVID-19)
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Inne
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Restrukturyzacja firm
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam jak najbardziej .Profesjonalne podejście szybko sprawnie i na temat

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo miły, kompetentny. Jestem zadowolona mimo niekorzystnej dla mnie informacji.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pomocna porada, dziękuję.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Profesjonalna pomoc

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo pomocny i cierpliwy. Udzielił odpowiedzi na wszystkie moje pytania

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 103)