Radca prawny Michał Muchowicz, Poznań
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Michał MuchowiczRadca prawny
(Od 2015)

Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Odpowiada w ciągu 10 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. 3 Maja 47/9, 61-728 Poznań

Jestem radcą prawnym, mediatorem sądowym – wspólnikiem w Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych sp. p. zs. w Poznaniu, którą prowadzę wespół z radcą prawnym Agnieszką Książkiewicz. Działamy na terenie całego kraju prowadząc sprawy w imieniu Klientów w przedmiocie prawa cywilnego (rodzinne, spadkowe, konsumenckie, pracy, umów, zapłata odszkodowań), gospodarczego oraz karnego. Doświadczenie wypracowane podczas pracy w sądach oraz kancelariach prawnych poparte zdobytą wiedzą merytoryczną pozwalają na podjęcie skutecznych działań oraz umiejętne wykorzystanie argumentacji w sprawie. Analiza faktów i przepisów prawa w konkretnej sprawie pod względem oczekiwań Klientów pozwala na przedstawienie optymalnego rozwiązania problemu, ocenę ryzyka i szansy powodzenia w sprawie. Świadczymy również pomoc prawną on-line. Staramy dostosować się terminy spotkań do potrzeb Klientów. Spotkania odbywają się w Kancelarii lub miejscu ustalonym z Klientem. Zapraszamy do współpracy.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

Rekomendacje: Fundacje - „Honesta Vita” z siedzibą we Wrocławiu oraz Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń z siedzibą w Zalasewie
Inne uwagi: Studia podyplomowe WSB Poznań oraz liczne szkolenia, kursy, udział w konferencjach z zakresu mediacji i negocjacji.

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 72 opinie

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 14:00

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (8)
  • Prowadziłem sprawy o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków w oparciu o różne stany faktyczne m. in. zdrady małżeńskie, przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu, nieporozumienia na tle finansowym.
  • Prowadzenie spraw dotyczących dzieci: - ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej (brak zainteresowania dzieckiem, brak partycypacji w kosztach utrzymania dziecka, przemoc, nadużywanie alkoholu), - zmiana miejsca zamieszkania i szkoły dziecka w związku z przeprowadzką rodzica, - ustalenie kontaktów na rzecz rodzica, w tym rozszerzenie lub ograniczenie kontaktów.
  • Prowadzenie negocjacji i mediacji pomiędzy stronami sporu, mających na celu ugodowe i szybkie zakończenie spraw małżeńskich, w tym związanych z dziećmi.
  • Prowadzenie sprawy rozwodowej gdzie w zakresie rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci dowodziłem, że wiodący rodzic stosował alienację rodzicielską celem ograniczenia / uniemożliwienia kontaktów z drugiem rodzicem.
  • Alimenty na rzecz małżonka
  • Pochodzenie dziecka - zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • Alimenty na rzecz dzieci oraz krewnych, w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
  • Nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem.
 • Nieruchomości (4)
  • Prowadzenie negocjacji w przedmiocie rozliczenia nakładów przy zniesieniu współwłasności. Spory sądowe dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości z rozliczeniem nakładów i wydatków zakończone korzystnym rozstrzygnięciem na rzecz Klientów.
  • Sprawy o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego.
  • Rozliczenie nakładów i wydatków na rzecz między konkubentami.
  • Dochodzenie od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
 • Przestępstwa i wykroczenia (4)
  • Prowadzenie spraw o niealimentację, znęcanie się nad rodziną, groźby karalne, uporczywe nękanie, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności seksualnej, zdrowiu (lekki i średni uszczerbek na zdrowiu).
  • Obrona oskarżonego (podejrzanego) w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
  • Reprezentowałem oskarżonych w sprawach o prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz naruszenia czynności narządów ciała na czas dłuższy niż 7 dni, w których doprowadziłem do warunkowego umorzenia postępowania.
  • Reprezentowanie pokrzywdzonego i obrona obwinionego ws. o wykroczenia.
 • Majątek (3)
  • Prowadzenie spraw sądowych dotyczących podziału majątku, które zakończyłem zawarciem ugody sądowej lub mediacyjnej pomiędzy stronami. Cześć spraw zakończona w ramach prowadzonych negocjacji przedsądowych.
  • Prowadzenie spraw sądowych o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie procesu rozwodowego z datą wsteczną, która zakończyła się sukcesem, a także z powodu trwonienia majątku czy hulaszczego trybu życia jednego z małżonków (hazard).
  • Sądowy podział majątku małżeńskiego.
 • Inne (3)
  • Odwołania od decyzji ZUS ws. świadczeń rehabilitacyjnych, przyznania zasiłków chorobowych, wysokości odszkodowania.
  • Rozliczenia pomiędzy byłymi partnerami (konkubentami).
  • Dochodzenie zapłaty na rzecz Klientów z tytułu umów cywilnoprawnych lub odszkodowań w związku z powstałą szkodą (w tym utracone korzyści).
 • Spadki i testamenty (2)
  • Zakończone sukcesem na rzecz Klientów sprawy dotyczące zapłaty zachowku (w tym także obrona przed zapłatą zachowku co pozwoliło na miarkowanie zapłaty).
  • Reprezentowaliśmy Klientów w sprawach spadkowych o uznanie testamentu za nieważny, obalenia przyczyn wydziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, a także działu spadku (które udało się zakończyć również w ramach prowadzonych negocjacji).
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Wygrana z bankiem w sprawie o zapłatę z powodu braku skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki/kredytu .
  • Z sukcesem zakończone spory w ramach przysługujących uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji przeciwko firmom; spory dotyczące nienależytego świadczenia usług, roszczenia z umowy najmu, zlecenia czy o dzieło.
 • Praca (2)
  • Uzyskanie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.
  • Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).
 • Sprawy ubezpieczeniowe (2)
  • Prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem celem wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Prowadzenie z sukcesem sporów sądowych w sprawach odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom (uzyskanie odszkodowania w związku ze spalonym budynkiem, zniszczeniem maszyny wykorzystywanej do prowadzenia działalności).
  • Reprezentowałem Klientów w sprawach o odszkodowania wynikające z dodatkowych polis ubezpieczeniowych AC, w których ubezpieczyciele odmówili wypłaty odszkodowania w związku z wyłączeniem odpowiedzialności za powstała szkodę (brak odpowiedzialności ubezpieczyciela co do zasady). Kancelaria wykazała, że wyłączenie odpowiedzialności jest bezpodstawne uzyskując tym samym należne odszkodowanie.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (2)
  • Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za wypadek przy pracy.
  • Wygrane sprawy w przedmiocie sprostowania świadectwa pracy oraz protokołu powypadkowego.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • Opracowywanie i analiza umów, klauzule umowne, zabezpieczenia umów (wierzytelności).

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Opinie wystawione przez innych prawników

POLECANY

Damian Stawski

2020-04-15

Michał Muchowicz to świetny fachowiec. Znam Michała od 8 lat, kiedy wspólnie pracowaliśmy w Kancelarii Prawnej i chętnie współpracowałbym z nim we własnym zespole. Mogę zaświadczyć, iż wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i z dużym zaangażowaniem. Zdecydowanie polecam tego prawnika!

POLECANY

Paulina Skonieczna-Masternak

2020-03-27

Mecenas Michał Muchowicz, z którym około dwóch lat pracowałam w jednej kancelarii jest świetnym specjalistą, ma doskonałe podejście do Klienta, trafione pomysły na rozwiązanie problemów Klientów - często bez konieczności prowadzenia postępowań sądowych. Jestem przekonana, że każdy Klient w jego kancelarii zostanie doskonale obsłużony i poczuje znakomitą opiekę ze strony Mecenasa. Na pewno udałabym się do niego ze swoimi problemami prawnymi.

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Odpowiedź na wszystkie pytanie i rozwianie wszystkich niejasności i wątpliwości. Wykazał się odpowiednią wiedzą. Osoba bardzo sympatyczna i miła. Polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Genialna podpowiedź w razie w kontakt mam i skorzystam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Dziękuje bardzo za konkretna odpowiedz , polecam .

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo rzeczowa porada, dziękuję

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Poznałem Pana Michała jedynie poprzez telefon. Odniosłem wrażenie że jest osobą dobrze zorganizowaną i profesjonalną merytorycznie. Choć kontakt był bezpłatny, to uzyskałem sporo informacji zwrotnych. Pomocnych w poukładaniu sobie problemu w głowie. Rzucił sporo światła na moją sytuację, uspokoił, wyznaczył kierunek działań. Na moją prośbę dokładnie wycenił swoje usługi. Jasno, klarownie i bez niedomówień. Jeśli szukasz prawnika zaangażowanego. Jeśli liczy się dla Ciebie dobry kontakt. Polecam Pana Michała Muchowicza. Ja jego nr telefonu wpisałem na stałe do książki telefonicznej, obym nie musiał go użyć ale jeśli konieczność mnie zmusi do nie zawaham się .

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 256)