Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Dębica

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Dębica uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Dębica? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Składzień

Rynek 5, 39-200 Dębica

  • Odpowiedzi na pytania

Witam. Opiekuję się 90 letnią schorowaną, leżacą 4 lata -matką. / W moim domu./ Trójka rodzeństwa odwiedza matkę, ale nie pomaga mi w opiece. Pracuję, mam kłopoty zdrowotne i nie daję już rady zapewnić własciwej opieki coraz bardziej zniedołężniałej matce. Złożyłam dokumenty do ZOL. Nestety emerytura matki nie pokryje wymogów finansowych zakładu /najtańszy, państwowy/. Zakład chce abym podpisała zobowiązanie o pokrywaniu brakującej kwoty. Dla mnie to zbyt duża kwota. Matka nie jest ubezwłasnowolniona. Co powinnam zrobić aby te koszty tak jak teraz opieka nie były tylko moim problemem. Czy muszę podpisac dokument. Polubowne załatwienie sprawy z rodzeństwem jest niemożliwe.

Zgodnie z art.128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na krewnych w linii prostej (należą do nich dzieci) spoczywa obowiązek alimentacyjny. Uprawnionym do pobierania alimentów jest rodzic, który znajduje się w niedostatku. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać na wykonywaniu świadczeń osobistych np. opieka nad rodzicem. Może ono także polegać na dostarczaniu określonej kwoty pieniężnej, celem zapewnienia mamie odpowiedniej opieki. W opisanej przez Panią sytuacji, mama powinna wystąpić z pozwem o alimenty, wobec pozostałych swoich dzieci. Z pozwem tym można wystąpić do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania mamy. Pozew o alimenty jest wolny od opłat sądowych. Mama może ustanowić Panią swoim pełnomocnikiem w powyższym postępowaniu. Żądanie podpisania przez Panią umowy z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym jest nieuprawnione. Zasady ponoszenia opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie, pacjentów umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, uregulowane zostały w art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Na mocy powyższego przepisu ponosi je świadczeniobiorca- czyli pacjent. Wysokość tych opłat podlega ograniczeniom wynikającym z powyższego przepisu. Brak jest zatem podstaw do uzależniania przyjęcia Pani mamy do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego, od podpisania przez Panią umowy, w której zobowiąże się Pani do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami pobytu mamy, a opłatami uiszczonymi przez mamę. Sytuacja wyglądała by inaczej, gdyby chodziło o umieszczenie mamy w Domu Pomocy Społecznej.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Tomasiewicz-Parat

Dębica

Regulamin sklepu internetowego

Wniosek o upadłość konsumencką

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

Eksmisja z mieszkania

Sądowy dział spadku

Kontakty z dzieckiem

Oszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Dochodzenie alimentów od ojca dziecka

Przyznanie zwrotu kosztów dowozu własnym środkiem transportu niepełnosprawnego dziecka do pszedszkola

Pozew o załatę

Kancelaria radcy prawnego

Raczyńskich 37, 39-200 Dębica

Kancelaria radcy prawnego

Kolejowa 15a II, 39-200 Dębica

Olszynowa 21, Dębica

Gawrysia 2, Dębica

Jana III Sobieskiego 23, Dębica

Reymonta 6, Dębica

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN PARYS

KRAKOWSKA 28, 39-200 Dębica

O odprawę pieniężną

o wydanie świadectwa pracy i wynagrodzenie

o rentę z FUS

o zapłatę

sprawa pracownicza

o rozwód , alimenty i opiekę nad dzieckiem

o rozwód i alimenty

sprawa o ustanowienie drogi koniecznej

o rozwód i alimenty

nabycie spadku

Wróć na górę