Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Częstochowa

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Częstochowa uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Częstochowa? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Golachowski

Al. Armii Krajowej 1/3, lok.313, 42-202 Częstochowa

Reprezentowanie klientów starających się o zwrot opłaty likwidacyjnej z polisolokaty. Sąd zasądził zwrot całej kwoty opłaty likwidacyjnej.

Sporządzanie odwołań i skarg w sprawach podatkowych.

Sporządzenie umowy i rejestracja spółki zo.o. spółki komandytowej

Stwierdzenie nabycia spadku

Zmiana umowy spółki zo.o. i zgłoszenie zmian do KRS.

Sporządzenie umowy i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcem był podmiot zagraniczny.

Reprezentowanie prezesa zarządu podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 69 ustawy o rachunkowości.

Jako obrońca reprezentowałem przedsiębiorcę podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art.56§1 kks.

Jako obrońca reprezentowałem przedsiębiorców oskarżonych o popełnienie wykroczeń skarbowych z art.57§1 kks i przestępstw skarbowych z art.77§2 kks.

Reprezentowanie osoby, która starała się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci małżonka zmarłego z powodu choroby zawodowej. Sprawa zakończona pozytywnie, ZUS wypłacił odszkodowanie w pełnej wysokości.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Żurawiecka

Waszyngtona 41 lok. 1, 42-217 Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Powództwo przeciwegzekucyjne

Sprawy o zasiedzenie, wszelkie spory dotyczące nieruchomości przed sądami wszystkich instancji.

Sprawy o rozwód

Sprawy o separację

Spray o ubezwłasnowiolnienie

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez E-Sąd Sąd Rejonowy Lubliln-Zachód w Lublinie

Upadłość konsumencka

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach rodzinnych, sprawach o rozwód i separację.

Spory z ubezpieczycielami w zakresie odszkodowań głównie powypadkowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynień np. z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Mietelska

Al. N.M.P. 1 lok. nr 2, 42-202 Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kancelaria ma spore doświadczenie w sprawach odszkodowawczych i w tej materii współpracuje z kilkoma firmami odszkodowawczymi, zatem bezpiecznie można zlecić Kancelarii tego typu sprawy.

Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci taty- Klientki wcześniej podpisały ugodę z ubezpieczycielem który zaproponował jedynie część należności, ale ponieważ były nieletnie i w ich imieniu zrobiła to mama udało się podważyć zawartą ugodę pozasądową. Sprawa ostatecznie została zakończona ugodą sądową i Klientki otrzymały należne im pieniądze.

Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci syna i brata, który zmarł w 2009 r.. Sąd zasądził wszystko zgodnie z pozwem, druga strona nie składała apelacji tylko wypłaciła całe roszczenie.

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela na własnościowym prawie do lokalu spółdzielczego dłużnika i wpisanie wierzyciela na hipotekę tego mieszkania. Sprawa trochę trwała bo trzeba było zgromadzić właściwą dokumentację ale się udało.

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Jaworska

Zimorowicza 3/5 lok.3, Częstochowa

Prowadzę sprawy rodzinne, w szczególności sprawy o rozwód, o władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi, kontakty z dziećmi, sprawy o podział majątku.

Eksmisja byłego małżonka z mieszkania zajmowanego wspólnie z byłą żoną, z uwagi na stosowanie przemocy domowej

Uregulowanie stanu prawnego działek i założenie księgi wieczystej

Kancelaria Radcy Prawnego PARTNER

Al. Jana Pawła II 76/78 lok.32, 42-217 Częstochowa

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Budzikur

Kilińskiego 16/3b, Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Pomoc w sprawach o zachowek, dział spadku.

Dochodzenie należności pracowniczych.

Rejestracja spółek– wnioski o rejestrację, kompletowanie załączników do wniosków.

Sprawy o alimenty, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Dochodzenie odszkodowań m.in. za śmierć bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, kradzież, pożar.

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia za błąd w sztuce lekarskiej.

Sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie, bez orzeczenia o winie.

Doradztwo w sprawach praw konsumenckich.

Odwołania od decyzji pracodawcy.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Ledwoń

Spółdzielcza 1, 42-274 Konopiska, 42-274 Częstochowa

Doradztwo w zakresie przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestrowych.

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku.

Obrona klienta na wszystkich etapach postępowania karnego (śledztwo/dochodzenie, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze).

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na wydawane postanowienia, doradztwem i reprezentacją klienta przed organami administracji, sporządzaniem wniosków w konkretnych sprawach administracyjnych.

Pomoc prawna w zakresie spraw spadkowych, spraw o zachowek.

W zakresie prawa gospodarczego kancelaria zajmuje się:obsługą procesów tworzenia, łączenia, przekształcania i wykreślania spółek.

Pomoc prawa w zakresie sporządzania umów, statutów.

Pomoc prawna w zakresie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń wynikających z umów.

Profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków, świadczeń odszkodowawczych.

Pomoc prawna w zakresie windykacji należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Margasińska- Kozak

Pużaka 3 lok. 26, 42-224 Częstochowa

Reprezentacja w sprawie rozwodowej,w sprawie o alimenty na dziecko, reprezentacja klienta w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozew o obniżenie alimentów na dzieci

Reprezentacja powódki w sprawie o odszkodowanie za wypadek przy pracy

reprezentacja w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, pozew o zapłatę

Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Pietrzyk

Rędzińska 130, 42-209 Częstochowa

Kancelaria Radcy Prawnego mgr Anna Świercz

Żwirki i Wigury 6/14 lok. 8D, 42-200 Częstochowa

Wróć na górę