Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Lista wszystkich radców prawnych w naszym serwisie w miejscowości Bydgoszcz

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Bydgoszcz uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Jarzębinowa 5/19, 85-627 Bydgoszcz

rozwód z orzekaniem o winie

Sprawa o alimenty

opiniowanie umowy zbycia wierzytelności

sprawa o zapłatę z tytułu faktury VAT

sprawa o zapłatę z tytułu umowy pożyczki

sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter

Teodora Duracza 16A, 85-791 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentowanie interesów Klienta w sporach o zachowek - zarówno będącego osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku, jak i osoby uprawnioną; stwierdzenie nabycia spadku, a następnie prowadzenie postępowań o dział spadku.

Reprezentowanie Klienta - dużego i wiodącego przedsiębiorcy w branży spożywczej - w sporze z jego kontrahentem, reprezentowanym przez największą kancelarię prawną w Polsce. Sprawa dotyczyła zasadności naliczania tzw. opłat półkowych (kwestia dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji). W wyniku zaangażowania w sprawę spór zakończony został szybko jeszcze na etapie przedsądowym zawarciem bardzo korzystnej dla Klienta ugody, w wyniku której uzyskał zwrot większości uiszczonych opłat w znacznej kwocie.

Wygrana w całości sprawa o wykroczenie. Dołączenie do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy Klient uzyskał niekorzystny dla niego wyrok skazujący wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Na skutek sporządzonej apelacji wyrokiem sądu odwoławczego Klient uniknął kary.

Wygrana w całości sprawa o zapłatę kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłat za korzystanie z sieci Internet w telefonie komórkowym. W prowadzonej sprawie przeciwnik - jeden z operatorów sieci komórkowej - wystąpił o zapłatę m.in. kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłaty za użytkowanie internetu w telefonie. Mimo przedstawionych przez operatora faktur, z których wynikała konkretna kwota do zapłaty, jego powództwo w tym zakresie zostało oddalone.

Wygrana w całości sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Reprezentowanie Klienta występującego o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych (wina) z tytułu uszkodzenia jego pojazdu na skutek zaniedbań zarządcy drogi. Szybkie uzyskanie pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Wygrana w całości w dwóch instancjach sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który wystąpił do mojego Klienta o zapłatę wypłaconego odszkodowania. Sprawa dotyczyła tzw. regresu nietypowego (kwestia zbiegnięcia Klienta z miejsca zdarzenia komunikacyjnego). Powództwo zakładu ubezpieczeń zostało oddalone w całości.

Dawid Rzeski Kancelaria Radcy Prawnego

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania

Witam mam pytanie . Jestem. w związku malzenskimm 3 lata (cywilny) mamy córkę . Mieszkam u męża zainwestowalam przed slubem tu mnóstwo pieniędzy cały majątek jest tylko na niego . Mąż dostał jeszcze gospodarstwo które przynosi przychód czy moje dziecko dostanie alimenty a ja odzyskam wszystkie swoje rzeczy po rozwodzę i czy córka będzie musiała być puszczana do męża skoro on jak i jego rodzice maja zły wpływ na nią dziękuję za odp

Witam, W przypadku, jeśli dokonała Pani nakładów na majątek osobisty męża, to ma prawo Pani domagać się zwrotu tych środków, które poczyniła Pani ze swojego majątku osobistego bądź z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Powództwo takie oparte będzie bądź na art. 45 krio, bądź na konkretnych przepisach kodeksu cywilnego. To, jaka będzie podstawa prawna Pani roszczenia, wymaga dokonania konkretnej analizy prawnej. Co do alimentów, to przy powierzeniu Pani władzy rodzicielskiej nad matką, zasądzone także zostaną alimenty na rzecz córki. W sprawie rozwodowej wręcz elementem obligatoryjnym jest ustalenie przez Sąd wysokości alimentów na dziecko. To, jaka będzie, ich wysokość, wynikać będzie z potrzeb dziecka, jak i możliwości majątkowych i zarobkowych Pani męża. Co do widzeń ojca z córką, to bez wskazania konkretnych przypadków zagrożenia interesu i dobra córki przez Pani męża, nie widzę na chwilę obecną możliwości całkowitego zakazania ojcu widzeń z córką. Taka sytuacja może nastąpić jedynie wtedy, jeśli udowodni Pani istnienie konkretnego zagrożenia interesu Pani córki w kontakcie z ojcem. Proszę pamiętać, że nawet pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej nie pozbawia go możności kontaktu z dzieckiem - choćby pośredniego kontaktu na odległość maile, telefony, skype itp.). Pozdrawiam, radca prawny Dawid Rzeski

M&M Kancelaria Radcy Prawnego Michał Maroszek

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Założenie spółki

Sprawa o zapłatę wraz z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawa o przywrócenie do pracy

Sprawa rozwodowa wraz z wszelkimi roszczeniami akcesoryjnymi

Sprawy o zapłatę, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, pracownicze, bieżąc doradztwo biznesowe, zakładanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Hinc

Pod Blankami 4/5, 85-034 Bydgoszcz

wygrana sprawa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych

wygrana sprawa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie (uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy pracy - wybuchu instalacji grzewczej w supermarkecie)

wygrane sprawy o rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka

Kancelaria Prawna AKTA & Partnerzy

Topolowa 4/1 Bydgoszcz, 85-647 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zakres udzielanej pomocy prawnej: konsultacje prawne, porady prawne, sporządzanie pism urzędowych, przed procesowych i procesowych, dochodzenie odszkodowań ,prawo rodzinne. Oferta kancelarii dotyczy również nieruchomości, ustalenie stanu prawnego nieruchomości, pośrednictwo obrotu nieruchomościami.

TRUST Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Miśkiewicz

Rumińskiego 6/210, Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Stegienka

Toruńska 50, 85-023 Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Złotnicki

Józefa Twardzickiego 10a, 85-791 Bydgoszcz

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Penczerzyński

Cieszkowskiego 9/1, 85-052 Bydgoszcz

Wróć na górę