Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Bełchatów

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Bełchatów uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Bełchatów? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Radcy Prawnego Lena Wojciechowska-Kaczmarek

Plac Wolności 14, 97-400 Bełchatów

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Sprawy o zapłatę zachowku Sprawy o uznanie niegodnym dziedziczenia

Skarga na czynności komornika Przygotowywanie wniosków do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bieżące doradztwo związane z umarzaniem długów i upadłością konsumencką. Reprezentowanie upadłych w postępowaniu upadłościowym. Przygotowywanie wniosków do Sądu o zmianę sposobu spłat zadłużenia. Sporządzanie umów zbycia, sprzedaży wierzytelności i innych porozumień w zakresie wierzytelności. Porady prawne i opinie w zakresie zbywania wierzytelności przez wierzyciela klienta w drodze przelewu: cesji, przetargu, negocjacji, aukcji internetowej.

Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie na rzecz osób najbliższych z tytułu śmierci członka rodziny. Postępowanie o odszkodowania majątkowe z tytułu szkód związanych ze zjawiskami atmosferycznymi (powodzie, gradobicia, susze).

Pomoc w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu. Pomoc w sprawach związanych z przestępstwami dotyczącymi posiadaniem lub obrotem narkotykami. Pomoc w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu/środków .

Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego.

Postępowania administracyjne (wszelkie rodzaje spraw w urzędach np. ZUS, US, itp.) Sprawy przed WSA

Doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód, separacje, alimenty oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Sprawy o rozwód po stronie powoda i pozwanego z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Rozwód z orzeczeniem o winie oraz uzyskaniem alimentów na żonę i małoletnie dzieci wraz z zabezpieczenia kosztów utrzymania rodziny na czas toczącego się postępowania). Sprawy o przysposobienie dziecka Sprawy o zmianę miejsca zamieszkania dziecka

Sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Sprawy sądowe o sprostowanie świadectwa pracy

Opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, dochodzenie należności pieniężnych w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Sprawy o ochronę autorskich praw majątkowych. Analiza szeregu umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw autorskich do utworów literackich, muzycznych, plastycznych i fotograficznych. Negocjacje w sprawach o ochronę znaków towarowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Kisielewicz

1 Maja 59, 97-400 Bełchatów

Pabianicka 10, Bełchatów

Okrzei 6, Bełchatów

19 Stycznia 15, Bełchatów

Wróć na górę