Współwłasność nieruchomości może zostać zniesiona na wniosek każdego ze współwłaścicieli.
Jeśli współwłaściciele są zgodni, co do sposobu zniesienia współwłasności, wystarczające jest zawarcie umowy …

CZYTAJ WIĘCEJ