Zniesienie współwłasności


Współwłasność nieruchomości może zostać zniesiona na wniosek każdego ze współwłaścicieli.
Jeśli współwłaściciele są zgodni, co do sposobu zniesienia współwłasności, wystarczające jest zawarcie umowy przed notariuszem.
Jeśli natomiast współwłaściciele pozostają w sporze co do sposobu zniesienia współwłasności (np. każdy z nich chce zatrzymać nieruchomość dla siebie i nie godzi się na spłaty) pozostaje jedynie sądowne zniesienie współwłasności nieruchomości.
Zniesienia współwłasności można dokonać na 3 sposoby:
- poprzez podział fizyczny nieruchomości.
- poprzez przyznanie nieruchomości na wyłączą własność na rzecz jednego z dotychczasowych współwłaścicieli (kilku z nich) z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli. (spłaty mogą zostać odroczone lub rozłożone na raty jednak na okres nie dłuższy, niż 10 lat.)
- trzecim sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest zarządzenie jej sprzedaży w drodze egzekucji przez komornika, a następnie rozdzielenie uzyskanych w ten sposób pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli.
W toku sądowej sprawy o zniesienie współwłasności należy dokonać także wszelkich rozliczeń związanych z dokonywaniem na nieruchomość jakichkolwiek nakładów i ponoszenia kosztów jej utrzymania.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii tel. 733 130 581, e-mail: grandus@onet.pl www.grandus.com.pl