Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć osoby bliskiej jest tragedią bez porównania - psychologowie zgodnie uznają takie zdarzenie za jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka. Jeszcze bardziej traumatycznie przeżywana jest śmierć osoby bliskiej, jeśli do zgonu dochodzi w wyniku nagłego zdarzenia, spowodowanego wskutek czyjegoś działania.

W celu częściowego zrekompensowania traumy związanej ze śmiercią osoby bliskiej, prawo dopuszcza możliwość uzyskania stosownej sumy pieniężnej. Zgodnie z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego: "Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę."

Sytuacja, w jakiej można taką pomoc uzyskać następuje, gdy śmierć nastąpiła w wyniku szkody spowodowanej przez inną osobę (osobę fizyczną, ale także firmę, placówkę medyczną, kierującego pojazdem, czy pracodawcę). Wobec takiej osoby trzeba wykazać, że w zawiniony sposób wywołał on śmierć poszkodowanej, bliskiej osoby. Następuje to wobec samego sprawcy, wobec ubezpieczyciela lub przed sądem.

Ci najbliżsi członkowie rodziny to nie tylko małżonek, dzieci, rodzice i dziadkowie, ale często także kuzyni, konkubenci (hetero i homoseksualni) lub inne osoby, które w danej sytuacji pozostawały szczególnie blisko zmarłego. Często przeżywają one traumę, zamykają się w sobie lub potrzebują pomocy specjalisty - w sądzie takie okoliczności nieraz badają biegli.

Kwoty jakie bliscy moga uzyskać jako zadośćuczynienie za krzywdę doznaną za śmierć osoby bliskiej wahają się od kilku do kilkuset tysięcy złotych - w zależności od danej sprawy.

Ostatnio dopuszczono również dochodzenie zadośćuczynienia dla osób bliskich także tych osób, które wskutek szkody (przede wszystkim wypadku lub błędu medycznego) stały się trwale niezdolne do samodzielnej egzystencji i w nawiązania tak pełnej relacji, jak osoby zdrowe.

Autor: adw. Michał Burtowy (Poznań)

tel.: + 48 694 903 756 | mail: michal@burtowy.pl