PROBLEMY FRANKOWICZÓW NADAL AKTUALNE

Większość umów o kredyt hipoteczny waloryzowany w walutach obcych (w tym głównie CHF) zawiera „ klauzule niedozwolone”, czyli postanowienia szkodliwe dla konsumentów. Ich skutkiem jest zawyżenie wartości kredytu, wysokości rat czy pobieranie  przez bank dodatkowych nienależnych opłat lub ubezpieczeń. W efekcie, konsumenci miewają trudności ze spłatą rat, wartość ich zobowiązania znacznie przekracza wartość nieruchomości, więc „nie stać” ich na to, by sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką na rzecz banku. Niektóre umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany w walutach obcych uznawane są nawet za nieważne w całości. Problem kredytów frankowych jest powszechny. Niektórzy Kredytobiorcy nadal regularnie spłacają swoje zobowiązania, innych sytuacja przerosła i są zagrożeni niewypłacalnością.

Kredytobiorcy mogą podjąć działania w swoich sprawach i zawalczyć o zwrot części lub całości nienaleznie pobranych świadczeń w formie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego, tzw. spreadów, czy środków wpłaconych na rzecz banku na podstawie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Po stronie kredytobiorców coraz częściej opowiadają się sądy, dzięki czemu zyskują realną szansę ochrony swoich praw.