Czy jedyny wspólnik sp. z o.o. może być zatrudniony na umowę o pracę?

Ostatnio spotkałem się z pytaniem czy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarazem jedyny członek zarządu może być zatrudniony w niej na umowę o pracę .

Odpowiedź na takie pytanie w zasadzie jest negatywna .

Dlaczego?

Otóż jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika pracodawcy . Natomiast w takim układzie (jedyny wspólnik spółki – spółka z o.o.), zwłaszcza gdy wspólnik ten zarządza spółką jako jedyny członek zarządu trudno mówić o podporządkowaniu pracodawcy. Takie stanowisko wyrażane jest też przez orzecznictwo.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że na gruncie ubezpieczeń społecznych takiego wspólnika traktuje się jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność . Tym samym taki wspólnik traktowany jest jak  przedsiębiorca, który sam powinien odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.

 

Czy zatrudnienie jedynego wspólnika na umowę o pracę jest w ogóle niedopuszczalne?

Nie, jeśli w spółce z o.o. taki wspólnik nie byłby zarazem członkiem zarządu, lecz do zarządu spółki wprowadziłby inne osoby i sam nie pełniłby w spółce funkcji zarządczych to można by przyjąć dopuszczalność takiego rozwiązania, co z resztą potwierdza orzecznictwo. Przy czym nie można zagwarantować, że takie rozwiązanie nie będzie kwestionowane przez ZUS. Może być tutaj podnoszony argument, że w takiej sytuacji nie mamy de facto innej podstawowej cechy stosunku pracy jaką jest wykonywanie pracy na ryzyko pracodawcy .

Warto zwrócić też uwagę, że w orzecznictwie wskazuje się, że podobne zasady dotyczą też wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy skupiają w swoim ręku niemal całość udziałów w danej spółce.

---

Artykuł pochodzi z mojego bloga  Wypowiedzenie umowy .

---

www.uldynowicz.eu   |   mateusz@uldynowicz.eu