Forma dokumentów w czasach pandemii

Aby ułatwić przedsiębiorcom i konsumentom zdalne porozumiewanie się i zawieranie umów w czasie pandemii koronawirusa warto przypomnieć, że między przedsiębiorcami (ale nie tylko) możliwe jest w tych kwestiach komunikowanie się na odległość bez ryzyka nieważności podjętych czynności prawnych. Jest tak m.in. z uwagi na wprowadzenie do kodeksu cywilnego formy dokumentowej, opartej na każdym nośniku informacji umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią (art. 77 [2 – 3] k.c.), a więc również na elektronicznych środkach komunikacji (e-mail, whatsapp).

Natomiast jeśli strony zastrzegły w umowie konieczność stosowania formy pisemnej, warto pamiętać o możliwości zmiany jej treści poprzez opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoważne z formą pisemną (art. 78[1] k.c.).

Ponadto, jeżeli podmioty współpracujące ze sobą miałyby potrzebę zawarcia nowej umowy bez wychodzenia z domu, możliwość taką daje na przykład art. 682 k.c., zgodnie z którym jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.

Więcej w artykule na portalu prawo.pl