W uchwalonej dzisiaj ustawie o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 znalazły się zapowiedziane ulgi dla przedsiębiorców …

CZYTAJ WIĘCEJ