Składki ZUS w czasie epidemii Covid 19

W uchwalonej dzisiaj ustawie o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 znalazły się zapowiedziane ulgi dla przedsiębiorców w zakresie składek płaconych na rzecz ZUS.

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie w jaki sposób te regulacje odnaleźć w dosyć sporym akcie prawnym i jak je zastosować w praktyce.

Na końcu artykułu zamieszono link do wersji aktu uchwalonej przez Sejm i skierowanej do podpisu przez Prezydenta.

Przepisy dotyczące składek ZUS znajdują się w artykule 31 zo na stronie 96.

Przepis ten stanowi, iż zwalnia się z obowiązku opłacania składek (tzn., iż nie jest to odroczenie terminu płatności) za okres od marca do maja 2020 r. płatników składek (czyli zarówno przedsiębiorców jak i spółki prawa handlowego) zatrudniających maksymalnie 9 osób bez względu na dochody płatnika.

Ustęp drugi tego artykułu stanowi, iż zwalania się od zapłaty składek ZUS przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają nikogo a składki płacą tylko za siebie za ten sam okres ale tylko jeżeli ich przychody w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek (czyli z reguły marzec 2020 r.) nie przekroczyły 15 681 zł.

Aby zwolnienie uzyskać konieczne jest złożenie wniosku - wydaje się, iż ZUS opublikuje wzór takiego wniosku na swojej stronie www. Będzie możliwe złożenie go elektronicznie chociaż zakładam, że w pierwszych dniach systemy informatyczne nie dadzą rady dużemu obciążeniu.

Zwolnienie dla przedsiębiorcy dotyczy maksymalnie kwoty najniższego ZUS-u, czyli kwoty 1 354,64 zł dla osób bez ubezpieczenia chorobowego.

Zgodnie z ustawą zwolniene obejmuje wszystkie składki płatne ZUS a ilość pracowników jest ustalana na 29 lutego 2020 r.

W ustawie nie znalazłem wyłączenia dla osób płacących tzw. "mały ZUS" więc wydaje się, iż także będą oni objęci zwolnieniem.

Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. - art. 31 zp ustawy.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/299_u/$file/299_u.pdf