Radca prawny Michał Marcinkowski, Poznań
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Michał MarcinkowskiRadca prawny
(Od 2022)

PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski
Odpowiada w ciągu 11 godzin Otwarty na nowych klientów Oferuje bezpłatną konsultację
ul. Zakopiańska 162, 60-467 Poznań

Jestem radcą prawnym, specjalizującym się w prawie cywilnym i administracyjnym. Pomagam przedsiębiorcom w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, sporach właścicielskich i administracyjnych. Świadczę też pomoc prawną osobom indywidualnym. Pomogę Tobie w załatwieniu sprawy spadkowej, a także rozwiązaniu problemów związanych z zatrudnieniem. Oferuję również wsparcie w sporządzaniu i weryfikacji umów handlowych i gospodarczych. Na prawo patrzę przez biznesowe okulary. Stawiam na pragmatyzm i skuteczność działania. Skorzystaj z mojej pomocy, aby uzyskać profesjonalną pomoc prawną dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 8 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
200,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17

Sprawy przeprowadzone

 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (8)
  • Umowa o promocję i wsparcie finansowe konferencji naukowej
  • Przygotowanie umowy o wykonanie strony i sklepu internetowego z przeniesieniem praw autorskich
  • Analiza i opiniowanie umowy o produkcję filmu edukacyjnego o ochronie środowiska z przeniesieniem praw autorskich
  • Poprawa projektu umowy o wykonanie prac budowlano-remontowych sanitariatów
  • Przygotowanie umowy o pozycjonowanie strony internetowej i prowadzenie działań reklamowych (SEO i SEM)
  • Analiza i wprowadzenie poprawek do umowy o wdrożenie automatyzacji infolinii (Voicebota)
  • Przygotowanie umowy zwolnienia z długu i rozłożenia należności na raty
  • Przygotowanie umowy o świadczenie usług copywritingu wraz z przeniesieniem praw autorskich
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (5)
  • Uczestniczyłem w zespole radców prawnych broniących gminy w skomplikowanej sprawie odszkodowawczej. Inwestor, realizujący dużą inwestycję deweloperską, pozwał gminę o odszkodowanie w wysokości ponad 6 mln zł, argumentując to utraconymi zyskami wskutek decyzji gminy. W tle inwestycji jest wielowątkowe postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę i niepewne finansowanie inwestora. Opinie biegłych wydają się podważać pewność utraconych zysków inwestora i widoki co do powodzenia inwestycji w zakresie, jakim inwestor dochodzi pozwem.
  • Zawarcie korzystnej ugody sądowej. Sprawa dotyczyła zapłaty kar umownych za dostarczenie oprogramowania, którego legalność zakwestionował producent (tzw. prawa wyczerpania licencji). Mając na uwadze wysokie ryzyko przegrania sprawy prowadziłem rokowania ugodowe. Ugoda zawarta na kwotę 11,000 zł była korzystna dla klienta w kontekście niewielkich szans powodzenia pozwu.
  • Sprawa o zapłatę przez żłobek kary umownej za naruszenie umowy dotacji przez zatrudnienie niewystarczającej liczby opiekunów dzieci do lat 3. Przed sądem uzyskałem zasądzenie zapłaty 18.000 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. W apelacji, sąd obniżył kwotę do 9.000 zł, argumentując, że żłobek otrzymał połowę dotacji, co uzasadniało obniżenie kary umownej o połowę.
  • Spór o własność domeny internetowej. Informatyk współpracujący z klientem zarejestrował domenę firmową klienta na siebie. Po wejściu w spór z klientem odmawiał jej przerejestrowania. W toku negocjacji doprowadziłem do szybkiego zawarcia ugody, przeniesienia własności domeny i rozliczenia stron (klient zapłacił 500 zł), unikając kosztownego sporu przed sądem domenowym.
  • W sprawie sądowoadministracyjnej broniłem gminy przed skargą prywatnej spółki, która żądała przejęcia przez gminę oczyszczalni ścieków w drodze umowy cywilnoprawnej. Spółka dążyła do pozbycia się przestarzałej i nierentownej już oczyszczalni. WSA i NSA przychyliły się do mojej argumentacji, że spółka ma wyłącznie interes faktyczny, a nie prawny, co skutkowało odrzuceniem skargi.
 • Spadki i testamenty (5)
  • Sprawa zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez gminę. Ujawniono, że spadkodawca jednak nie mieszkał w gminie, która odziedziczyła kłopotliwy spadek. Po przygotowaniu wielowątkowej opinii prawnej skierowałem wniosek do prokuratora o wznowienie postępowania spadkowego. Postanowienie spadkowe zmieniono, a gmina uwolniła się od długów spadkowych.
  • Wygrana sprawa o unieważnienie testamentu ustnego, rzekomo wygłoszonego przez spadkodawcę w hospicjum w dniu urodzin. Kluczowe było ustalenie, czy spadkodawca świadomie przywołał świadków i czy miał rzeczywistą intencję sporządzenia testamentu. Świadkowie tak uważali, ale wezwali jeszcze notariusza, który nie zdążył przed śmiercią spadkodawcy. Sąd orzekł, że testament jest nieważny z powodu braku wyraźnej woli testowania spadkodawcy. Postanowienie prawomocne.
  • Sprawa o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Po nabyciu spadku do gminy zgłosili się spadkobiercy, że istnieje już notarialny akt poświadczenia dziedziczenia na ich rzecz. Po poinformowaniu Sądu, ten z urzędu uchylił akt poświadczenia dziedziczenia, co pozwoliło spadkobiercom na wznowienie postępowania spadkowego.
  • Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu i dziedziczenia ustawowego.
  • Sprawy o sporządzenie, sprostowanie i uzupełnienie spisu inwentarza przed sądem i komornikiem.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (3)
  • Sprawa dotyczyła przedłużającego się wstrzymania wypłaty świadczenia 500+ przez 20 miesięcy. Wstrzymanie wynikało z odwołania złożonego przez byłą żonę klienta od decyzji, w której Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uchylił jej prawo do świadczenia. Pomimo monitów klienta, sprawa odwoławcza w Samorządowym Kolegium Odwoławczym nie zmierzała do końca, co wskazywało na przewlekłość postępowania. Moja interwencja polegała na ponagleniu organu, a następnie wniesieniu skargi administracyjnej na bezczynność i ukaraniu organu grzywną. Doprowadziło to do szybkiego załatwienia odwołania i wypłaty zaległego świadczenia w wysokości 10.000 zł klientowi. Wyrok jest prawomocny.
  • Sprawa o unieważnienie wzmianki dodatkowej dołączonej do aktu małżeństwa. W wyniku mojego wniosku doszło do unieważnienia wzmianki o ustaniu małżeństwa przez śmierć i wskazania, że uległo ono rozwiązaniu przez rozwód.
  • Broniłem skutecznie przed sądem administracyjnym rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnych w sprawie przyjęcia dzieci do placówek oświatowych. Skarżący – rodzice kandydatów, kwestionowali procedurę rekrutacji i uzyskane przez dzieci punktacje. W tych sprawach kluczowe jest przeanalizowanie prawidłowości procesu rekrutacji oraz wyjaśnienie sądowi procedury naboru i naliczania punktów.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (3)
  • Zmiana umowy spółki. Przygotowałem zapisy i przeprowadziłem procedurę zmiany umowy spółki z o.o. w zakresie określenia nowych zasad reprezentacji spółki przez zarząd, warunków podwyższenia kapitału zakładowego, podziału zysku, doprecyzowania spraw wymagających zgody WZ i in. Zmiany zostały zarejestrowane elektronicznie w KRS za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych.
  • Opiniowałem prawidłowość sposobu reprezentacji spółki z o.o. o złożonej strukturze organizacyjnej. Zarząd przekazał część kompetencji dyrektorom działów spółki, którzy na podstawie pełnomocnictw działali w imieniu spółki w konkretnych, specjalistycznych obszarach. Zarekomendowałem doprecyzowanie zapisów Regulaminu Zarządu.
  • Opiniowałem możliwości zamiany udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) za nieruchomość z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Analizując przepisy ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (UKZN) stwierdziłem, że taka zamiana jest niemożliwa. Przepisy UKZN jako szczególne ograniczają zakres zamiany wyłącznie do "innej nieruchomości" sensu stricto. Pomimo że głównymi aktywami SIM były nieruchomości, udziały w spółce nie kwalifikują się jako "inna nieruchomość". Naruszenie przepisów groziłoby nieważnością umowy.
 • Nieruchomości (2)
  • Reprezentowałem gminę w sprawie dotyczącej właściciela działki, przez którą przebiegało zabytkowe torowisko kolei. Właściciel działki był obciążony obowiązkiem dbania i pokrywania kosztów utrzymania tego zabytku. Kwestionował on fakt, że torowisko jest zabytkiem i domagał się zwolnienia z obowiązku jego utrzymania. Kluczowym punktem sporu było ustalenie, czy torowisko jest zabytkiem. W obronie stanowiska zabytków przedstawiłem argumentację, że torowisko jest zabytkiem i nie może być traktowane jako obiekt liniowy w rozumieniu Prawa budowlanego. Sąd, przychylając się do mojej argumentacji, wskazał, że torowisko jest zabytkiem. WSA oddalił skargę właściciela działki, orzekając na korzyść mojego klienta, którego reprezentowałem. Wyrok jest prawomocny.
  • Wygrana sprawa o eksmisję z powodu braku tytułu prawnego do lokalu. Pozwany w obronie żądał ustalenia, że wstąpił w stosunek najmu, albowiem stale zamieszkiwał ze zmarłą matką w lokalu. Faktycznie wstąpił, ale w najem na czas określony, który wygasł. Sąd orzekł eksmisję z prawem najmu lokalu socjalnego.
 • Majątek (2)
  • Skuteczne przeprowadzenie kilkudziesięciu spraw o zapłatę, postępowań karnych nakazowych i egzekucji komorniczych przeciwko beneficjentom dotacji za brak płatności z tytułu naprawy pogwarancyjnej, utraty lub braku zwrotu sprzętu otrzymanego w ramach unijnego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu prowadzonemu przez gminę.
  • Przygotowałem wniosek o sądowe zniesienie współwłasności pojazdu z ustaleniem obowiązku spłaty na rzecz klienta, wraz z ustaleniem zabezpieczenia na czas postępowania. Współwłaściciel nie wywiązał się z obowiązku zwroty kwoty 25.000 zł tytułem zakupu części udziału, a jednocześnie użytkował pojazd na wyłączność.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (2)
  • Reprezentowałem szkołę w sprawie odwołania od kary upomnienia nałożonej na pracownika-konserwatora za nieprawidłowe wypełnianie obowiązków. Pracownik nie potwierdzał obecności, nie informował o awariach i brakowało efektów jego pracy. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym przesłuchaniu świadków, sąd utrzymał karę i oddalił pozew pracownika.
  • Sprawa o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę. Umowa z pracownikiem zawierała sprzeczność - deklarowała być umową na czas określony, ale też na zastępstwo za innego pracownika. Jeżeli sąd uznałby ją za umowę na czas określony, mój klient wygrałby sprawę, gdyż umowa wygasła przed wypowiedzeniem. W praktyce jednak zasada uprzywilejowania pracownika przesądzała o przegranej. W mediacji zawarto korzystną ugodę, w której szkoła zgodziła się zapłacić połowę żądanej kwoty odszkodowania.
 • Inne (1)
  • Sprawa o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnioną osobą. Pozew złożył jej opiekun i spadkobierca. Wynagrodzenie pokrywa się w pierwszej kolejności z majątku podopiecznego, ewentualnie ze środków publicznych. Broniąc gminy skutecznie wykazałem, że podopieczny pozostawił majątek (nieruchomość) wystarczający do pokrycia kosztów opieki. Sąd oddalił powództwo względem gminy.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • W sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, sąd odrzucił skargi przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego na uchwałę rady miasta przyznającą dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom. Skarżący uważali to za dyskryminujące i niezgodne z prawem. Uznając moją argumentację sąd wskazał, że gmina ma obowiązek przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci, niezależnie od statusu szczepienia. Dodatkowe punkty wpływały tylko na wybór dogodnej placówki, a nie na możliwość przyjęcia do przedszkola. Wyrok, opisany w Rzeczypospolitej, jest precedensowy w kontekście debaty o szczepieniach.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Konkretną odpowiedź. Dziękuję

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Precyzyjna i rzeczowa i szybka odpowiedź na zapytanie. Polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Witam, miałam wielkie trudności z uzyskaniem pieniędzy z 500+. MOPS nie widział możliwości wypłacenia pieniędzy przez 1,5 roku. Dlatego zwróciłam się do mecenasa Marcinkowskiego o poprowadzenie sprawy i odzyskanie pieniędzy. Mecenas złożył skargę do sądu i po czterech miesiącach odzyskałam zaległe środki. W trakcie prowadzenia sprawy miałam rzetelną i profesjonalną opiekę ze strony p. Mecenasa, który doprowadził sprawę do finalnego, pozytywnego końca. Polecam!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i konkretna odpowiedź . Dziękuję

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka konkretna odpowiedź . Dziękuję

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 71)