O czym należy pamiętać planując remont domu lub mieszkania?

Budowa lub remont domu lub mieszkania to inwestycja wymagająca sporych nakładów i środków finansowych. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie swoich interesów i uniknięcie potencjalnych ryzyk związanych z prowadzeniem budowy lub remontu jest pisemna umowa z wykonawcą. Taka umowa może pozwolić uniknąć ryzyka związanego przede wszystkim z niedotrzymaniem terminu oraz wadami i usterkami w wykonanych pracach.

Krok 1. Podpisz umowę.

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba się zająć jest umowa. Może to brzmieć banalnie, ale taka  umowa oraz jej załączniki muszą być dla inwestora zrozumiałe i zawierać wszelkie ustalenia stron , w tym ustalenia dot. jakości , standardu wykonywanych prac oraz terminów .

Umowa oraz wszelkie jej zmiany (aneksy) powinny mieć formę pisemną . Wszelkie rozbieżności pomiędzy słownymi a pisemnymi ustaleniami z wykonawcą powinny być wyjaśnione przed podpisaniem umowy.

Krok 2. Określ przedmiot umowy.

Może się to wydawać banalne, ale jednym z najczęstszych przyczyn konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą są: brak jasno określonego zakresu prac , brak określonego standardu , b rak przedmiaru (ilości) oraz brak określenia materiałów, za pomocą których mają być wykonywane prace (specyfikacji) .

Precyzyjnie sformułowany przedmiot umowy może pozwolić uniknąć wielu nieporozumień pomiędzy inwestorem a wykonawcą, a także opóźnień w wykonywanych pracach oraz roszczeń wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

Krok 3. Zadbaj o terminy.

Nieterminowość oraz opóźnienia to problemy z jakimi może zetknąć się każdy inwestor podczas remontu lub budowy nieruchomości. Z tego powodu umowa powinna zawierać nie tylko termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych prac, ale również terminy pośrednie określające zakończenie pewnego etapu prac, np. ukończenie piętra, pokoju.

Ponadto, zastrzeżenie kar umownych w umowie może dodatkowo zmotywować wykonawcę do dbałości o terminy.

Krok 4. Ustal cenę.

Jasne wskazanie wysokości wynagrodzenia , jego rodzaju (wynagrodzenie ryczałtowe lub szacunkowe) oraz zasad jego ustalenia pozwoli inwestorowi uniknąć ryzyka związanego z roszczeniami wykonawcy o dodatkową zapłatę, a inwestorowi pozwoli sprawnie zaplanować budżet inwestycji.

Krok 5. Zabezpiecz swoje płatności.

Udzielanie zaliczek jest dość powszechną praktyką stosowaną przy budowie lub remoncie nieruchomości. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem straty takiej zaliczki należy zadbać o uzyskanie gwarancji zwrotu zaliczki albo rozliczyć zaliczkę z pierwszymi płatnościami .

Krok 6. Poproś Radcę Prawnego o pomoc.  

Umowy, lub ich wzory przedstawiane przez wykonawcę, najczęściej pisane są wyłącznie na korzyść wykonawc y. Przejrzenie i poprawienie umowy przez doświadczonego Radcę Prawnego może pozwolić uniknąć inwestorowi niepotrzebnego ryzyka i stresu związanego z prowadzoną budową lub remontem.

 

Dominika Gąsior

Radca Prawny

tel. 881 700 359

www.kancelarianabudowie.pl

e-mail: kontakt@kancelarianabudowie.pl