Niezapłacona faktura. Jak odzyskać pieniądze?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Wezwania do zapłaty

Pierwszym krokiem jaki powinniśmy wykonać jest skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty . W jakiej formie? Najlepiej początkowo obrać „łagodną” drogę. Rozmowa telefoniczna, sms czy e-mail mogą okazać się wystarczającą opcją. Może się bowiem okazać, że nasz wieloletni kontrahent ma przejściowe problemy finansowe, a uregulowanie płatności jest tylko kwestią czasu. Pamiętaj – kontakty biznesowe budujemy często latami, a zerwać je można w jednej chwili.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Co jednak, gdy nasz dłużnik wciąż nie uregulował należności, przestał odbierać od nas tel. itd.? W takim przypadku nie należy zwlekać. Najlepiej skierować ostateczne wezwanie do zapłaty . Warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Często wezwanie skierowane przez radcę prawnego czy adwokata może okazać się na tyle skuteczne, że dalsza windykacja okaże się zbędna.

Postępowanie sądowe

Przedsądowe wezwania do zapłaty okazały się bezskuteczne? Nie pozostało nam nic innego jak wstąpić na drogę sądową . Pamiętaj – Twoje roszczenie może ulec przedawnieniu. W twoim interesie jest, aby do tego nie dopuścić. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem wyroku lub nakazu zapłaty. Oczywiście po przegranym procesie dłużnik może dobrowolnie spłacić swój dług. Jednak, gdy tak się nie stanie – zostaje nam ostatni etap w procesie windykacji tj. postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne

Po uprawomocnieniu się wyroku (lub nakazu zapłaty) i po nałożeniu na niego klauzuli wykonalności przedsiębiorca może zgłosić się do komornika w celu rozpoczęcia ściągania długu.

PODSUMOWANIE

Pamiętaj, że odzyskanie pieniędzy z niezapłaconej faktury, może się niejednokrotnie wiązać z koniecznością poniesienia kosztów. Warto przeanalizować opłacalność dochodzenia długu i rozważyć inne sposoby na rozwiązanie kwestii nieuregulowanej faktury, jak chociażby skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi.

mec. Sylwia Jezierska