Kontrole drogowe - ostatnie zmiany a liczniki.

Od 25 maja 2019 r. - czyli już ponad 6 miesięcy - cofanie liczników w pojazdach (samochodach czy motocyklach) to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do lat 5 więzienia (art. 306 a k.k.) Kara dotyczy zarówno osoby zlecającej zmianę w zapis drogomierza, jak i osoby która dokonała ingerencji (np. mechanika).

Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.
Od 1 stycznia 2020 roku w ramach kontroli drogowych na podstawie rozporządzenia oraz nowego brzmienia ustawy Prawo o ruchu drogowym, przy każdej indywidualnej kontroli drogowej oraz Policja inne służby (Straż Graniczna, Żandarmeria, Inspekcja Transportu Drogowego) muszą dokonać odczytu licznika i porównać jej wartość z danymi w bazie CEPIK.
Wyjątki to np. kaskadowe kontrole trzeźwości oraz kontrola pojazdu holowanego lub lawetowanego.
Z najnowszych danych wynika, że służby realizują te obowiązki i ujawniają dużą ilość naruszeń - od 1 stycznia 2020 r. rekordowa wartość cofnięcia licznika to ok. 185 tys. km.

Autor: adwokat Michał Burtowy (Poznań)

tel: + 48 694 903 756 | mail: michal@burtowy.pl